Privacy statement

Bij Innova Energie B.V. vinden wij de persoonlijke gegevens van onze klanten en websitebezoekers erg belangrijk. Wij gaan hier zorgvuldig mee om en houden ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Door uw (persoons)gegevens op te geven op de website, met onze algemene voorwaarden akkoord te gaan, een aanvraag te doen en/of een contract met ons aan te gaan of uit te voeren, gaat u ermee akkoord dat wij uw gegevens volgens deze privacyverklaring gebruiken.

Verzamelen van gegevens

U kunt onze website bezoeken zonder ons informatie te geven over uw identiteit. Er zijn wel situaties waarbij informatie van u nodig is die tot uw naam, adresgegevens of e-mailadres kan leiden. Deze gegevens worden bijvoorbeeld gebruikt om u toegang te geven tot alle functionaliteiten van Mijn Innova en het meterstandenportaal, maar ook om met u te corresponderen, met name nadat u een contact- of aanmeldformulier heeft ingevuld.

Wij verzamelen ook gegevens over uw klik- en zoekgedrag op onze website, zodat wij onze website kunnen blijven verbeteren in het voordeel van u als bezoeker, bijvoorbeeld door u zo relevant mogelijk te informeren over onze producten en diensten. Dit doen wij volgens de wet en met de grootste zorgvuldigheid. Meer hierover leest u in ons cookiebeleid.

Verwerken van gegevens

Om onze producten en diensten te kunnen leveren, leggen wij gegevens die wij – ook via derden, voor zover dat in overeenstemming is met de wet – verzamelen vast. Als wij u vragen om (persoons)gegevens, dan gebruiken wij deze voor administratieve en wettelijke doelen. Daarnaast kunnen wij uw (persoons)gegevens gebruiken om u via e-mail, telefoon of post te informeren over relevante producten en/of diensten van Innova Energie B.V. Dit doen wij alleen als dit nodig is voor het uitvoeren van uw verzoek of verplichtingen voor onze bedrijfsvoering.

Wij verwerken uw (persoons)gegevens in het kader van onze bedrijfsvoering en/of vennootschappen binnen onze groep. Hierbij gaat het in het bijzonder om de volgende activiteiten:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van contracten met klanten;
 • het onderhouden van (zakelijke) contacten met onze klanten;
 • beheer van risico’s, zoals analyses met betrekking tot betalingsrisico’s, en fraudeonderzoek;
 • het factureren en innen van vorderingen ten behoeve van Innova Energie B.V. en/of derden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen, gedragscodes en bindende (branche)afspraken;
 • managementinformatie, de ontwikkeling van producten en/of diensten en ter bepaling van strategie en beleid;
 • het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
 • accountantscontroles;
 • het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
 • het uitvoeren van acties voor analyse, statistiek en marketingdoeleinden.

Wij geven de door u verstrekte gegevens niet door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, wettelijk vereist is of u hier nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven.

Gegevens wijzigen

U heeft de mogelijkheid om uw (persoons)gegevens zelf te wijzigen in Mijn Innova. Daarnaast kunt u een kopie aanvragen van de (persoons)gegevens die bij Innova Energie B.V. bekend zijn en/of ons verzoeken om uw (persoons)gegevens te corrigeren in of verwijderen uit onze bestanden. Ook kunt u uw toestemming voor een bepaalde verwerking intrekken of ons toestemming geven om uw (persoons)gegevens te laten doorsturen naar een nieuwe leverancier als u van leverancier verandert. Dit kan alleen als wij hiermee onze wettelijke en administratieve verplichtingen kunnen blijven nakomen. Neem hiervoor contact met ons op.

Afmelden

Als u onze e-mails over onze (nieuwe) producten en diensten niet meer wilt ontvangen, kunt u zich op ieder moment afmelden via de afmeldlink in de e-mail of contact met ons opnemen.

Bewaartermijn gegevens

Wij bewaren uw (persoons)gegevens zolang dat nodig is voor de uitvoering van de eerdere genoemde doelen, maximaal tot zeven jaar na afloop van uw contract. Deze termijn is bepaald vanwege onze fiscale bewaarplicht volgens de belastingwetgeving. Al uw gegevens worden met de grootste zorgvuldigheid en in een beveiligde omgeving opgeslagen.

Derde partijen

Om onze dienstverlening te optimaliseren, werken wij samen met derde partijen, zoals tussenpersonen, energieadviseurs, callcenters en autoriteiten. Wij beschermen uw (persoons)gegevens en geven deze alleen door wanneer dit ten goede komt aan de dienstverlening. Daarvoor maken wij vooraf duidelijke afspraken met hen, zodat uw persoonsgegevens altijd beschermd blijven. Uw privacy staat bij ons voorop en wij beveiligen deze met alle mogelijke (man)kracht en middelen.

Profilering

Als u bij ons klant bent, kunnen wij uw (persoons)gegevens gebruiken voor segmentatie- en profieldoelen, oftewel: om u zo persoonlijk mogelijk te benaderen en de contactdruk te verminderen. Daarvoor koppelen, combineren en analyseren wij beschikbare (persoons)gegevens en maken wij onder andere gebruik van Energie Data Services Nederland (EDSN), het Handelsregister en het Kadaster. Er worden geen bijzondere persoonsgegevens in profielen verwerkt. Voor profileringsdoelen kunnen wij de volgende gegevens analyseren:

 • meetgegevens, zoals meterstanden, verbruiken, stamdata, EAN-codering;
 • personalia en betalingsgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, geboortedatum, geslacht, rekeningnummer, telefoonnummer, e-mailadres;
 • transactiegegevens, zoals het aantal producten en/of diensten dat u heeft afgenomen of uw betalingsgeschiedenis met Innova Energie B.V.;
 • contractgegevens, zoals de begin- en einddatum van uw contract;
 • interactiegegevens, zoals uw communicatie met Innova Energie B.V. en cookieherkenningen;
 • gedragsgegevens: gegevens op basis van uw surf- en klikgedrag.

Wij maken gebruik van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw (persoons)gegevens te beschermen.

Wijzigingen

Innova Energie B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van deze privacyverklaring. Wij raden u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn. U vindt de datum van de laatste aanpassingen onderaan deze paragraaf.

Heeft u een vraag of opmerking?

Heeft u vragen of opmerkingen over de verzameling en/of verwerking van uw (persoons)gegevens? Bel ons!

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 december 2017.


 

Bellen is sneller

Binnen 30 seconden advies of hulp nodig? Wij helpen u graag!