Termijnbedrag

Wat gebeurt er als ik de energienota’s niet langer betaal?

Als u de betalingsregeling niet nakomt en/of de nota’s niet langer kunt betalen, ontvangt u een herinnering en, als u daarop niet betaalt, vervolgens een aanmaning. Als er zowel op de herinnering als de aanmaning geen betaling volgt, ontbinden wij de betalingsregeling en krijgt u een laatste verzoek om het totaal openstaande bedrag binnen vijf dagen aan ons te voldoen.

Volgt er dan weer geen betaling, dan kunnen wij geen regeling meer treffen en dragen wij de vordering over aan een incassobureau. Blijven betalingen zowel bij ons als het incassobureau uit, dan zijn wij genoodzaakt uw contract (en in dit geval ook uw energielevering) te beëindigen.

Waarom is mijn termijnbedrag aangepast?

Vanaf het moment dat wij de levering zijn gestart, ontvangt u na elke 11 maanden een jaarnota. Wij vragen u van tevoren uw meterstanden aan ons door te geven of lezen deze van uw slimme meter uit (als u die heeft). Wij controleren of de meterstanden aansluiten op de vorige meterstanden die zijn doorgegeven. Als dit niet het geval is dan nemen wij contact met u op. Daarna ontvangt u binnen zes weken de jaarnota via e-mail of post. U vindt uw jaarnota’s ook terug in Mijn Innova.

Waarom is er een termijnbedrag geïncasseerd terwijl ik al ben overgestapt?

Het kan gebeuren dat zowel uw oude als nieuwe energieleverancier u een bedrag in rekening brengt rond de overstapperiode. Niet gevreesd: u betaalt nooit teveel; het bedrag wordt altijd verrekend op de eindnota. Blijkt dan dat u teveel heeft betaald? Dan ontvangt u het restbedrag gewoon terug of worden deze verrekend met eventuele openstaande facturen.

Waarom is mijn termijnbedrag anders dan op de offerte?

Wij vermelden in de offerte altijd het termijnbedrag op basis van het jaarverbruik dat u ons heeft aangegeven. Na uw aanmelding vragen wij bij de netbeheerder het standaard jaarverbruik van uw leveringsadres op en rekenen wij het termijnbedrag na. Daardoor kan het werkelijke termijnbedrag afwijken van het bedrag in uw offerte.

Hoe kan ik mijn termijnbedrag wijzigen?

U kunt uw termijnbedrag snel en eenvoudig aanpassen via Mijn Innova. Wij adviseren u een redelijk termijnbedrag te kiezen, zodat wij samen met u voorkomen dat u op de volgende jaarnota voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. Wilt u weten of uw huidige termijnbedrag nog steeds verstandig is? Neem contact op met ons serviceteam.

Hoe wordt mijn termijnbedrag bepaald?

Wij bepalen het termijnbedrag aan de hand van het gemiddelde jaarverbruik van de afgelopen drie jaar op het leveringsadres en tellen de leveringskosten, netbeheerkosten, vaste leveringskosten, belastingen en, als dat van toepassing is, vermindering energiebelasting bij elkaar op.

Waaruit bestaat mijn termijnbedrag?

Het bedrag dat u per maand betaalt, bestaat uit leveringskosten, netbeheerkosten, belastingen en, afhankelijk van het (verwachte) jaarverbruik dat wij van uw netbeheerder ontvangen, de vermindering energiebelasting