BesparenDuurzaamOndernemen

Subsidies en fiscale regelingen om te besparen op zakelijke zonnepanelen

Makkelijk, Duurzaam, Besparen met zakelijke zonnepanelen subsidies

Het zelf opwekken van stroom door bedrijven via zonnepanelen wordt steeds populairder. Dat heeft er onder meer mee te maken dat de Rijksoverheid het gebruik van zonnepanelen stimuleert door middel van subsidies en fiscale regelingen. De overheid wil dat in 2023 16% van onze energie duurzaam is. In 2050 moet onze energie zelfs (bijna) volledig duurzaam zijn.

Duurzame energie is beter voor ons milieu, omdat het de uitstoot van CO2 terugdringt en omdat het ons minder afhankelijk maakt van fossiele brandstoffen (zoals kolen, olie en gas). Maar het maakt ons ook minder afhankelijk van landen die deze fossiele brandstoffen leveren. Daarnaast zorgt duurzame energie voor een sterkere internationale concurrentiepositie van ons land, onder meer door de ontwikkeling van nieuwe technieken.

Om haar doelen te bereiken belast de overheid vervuilende brandstoffen en verleent zij subsidies en fiscale voordelen of belastingkortingen aan de opwekking van groene energie, bijvoorbeeld door opwekking van zonnepanelen. Voor ondernemers, zoals mkb’ers, zzp’ers, maatschappen en VOF’s, bieden deze maatregelen interessante financiële voordelen.

In dit artikel leest u meer over de fiscale regelingen en subsidies voor zakelijke zonnepanelen.

 

De 6 subsidies en fiscale regelingen die de overheid hanteert voor zakelijke zonnepanelen, zijn:

 


Hulp nodig bij de subsidie-aanvraag? Of benieuwd voor welke subsidies u in aanmerking komt? Laat u adviseren door onze specialisten!

Uitzoeken voor welke subsidies u in aanmerking komt en het aanvragen ervan kan een ingewikkeld proces zijn. Gelukkig hebben wij alle kennis in huis om u een advies op maat te geven, ervoor te zorgen dat u maximaal profiteert van de fiscale regelingen én u te helpen met de aanvraagprocedure.

➔ Bekijk hier meer over onze dienst


Neem direct vrijblijvend contact met ons op


 

Terugleveren van zelf opgewekte energie – Saldering

Steeds vaker wordt energie zelf opgewekt door middel van bijvoorbeeld zonnepanelen of windmolens. Zowel particulier als zakelijk. Vaak is een investering in zonnepanelen en windmolens een slimme investering. Er is in de meeste gevallen een aantrekkelijke subsidieregeling voor het plaatsen van zonnepanelen en het zelf opwekken van duurzame energie (voor zowel particulieren als bedrijven). Daarnaast zijn er enkele fiscale voordelen aan het zelf opwekken en produceren van energie. En last but not least: als u meer energie opwekt dan dat u zelf verbruikt, kunt u de overgebleven energie terugleveren aan het elektriciteitsnet. Salderen wordt dat genoemd.

➔ Lees hier meer over salderen

 

1. Subsidie zakelijke zonnepanelen: SDE++ (Stimulering Duurzame Energie & Klimaattransitie)

Dé subsidie voor het grootschalig produceren van duurzame energie, of het toepassen van C02-verminderende technieken

Ook met de SDE++ maatregel wil de overheid de ontwikkeling van een duurzame energievoorziening in Nederland stimuleren. De maatregel kent verschillende categorieën, waarvan zonne-energie door middel van zonnepanelen (fotovoltaïsche zonnepanelen = zon-PV) er één is. De SDE++-subsidie is productie-/exploitatiesubsidie en compenseert jaarlijks de meerprijs van duurzaam opgewekte energie ten opzichte van fossiele/grijze energie.

Om in aanmerking te komen voor SDE++ moet er een bepaalde voorwaarden voldaan, en moet de aanvraag worden ingediend in één van de open fasen.

➔ Meer over SDE++

 

2. Fiscale regeling zonnepanelen: KIA – Kleinschaligheidsaftrek 2021

Bij de Kleinschaligheidsaftrek of de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (afgekort KIA) gaat het om de investering die een bedrijf doet voor de realisering van zonnestroominstallaties. KIA verstrekt een eenmalig belastingvoordeel op die investering. Ondernemingen moeten de aftrek binnen 3 maanden aanvragen nadat de opdracht voor de zonnestroominstallatie is verstrekt. Zowel klein- als grootverbruikers kunnen de aanvraag indienen. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. We spreken van grootverbruik als de aansluiting groter is dan 3 x 80 ampère. De aanvraag heeft betrekking op nieuwe en gebruikte installaties en installatie-onderdelen. Ondernemers met kantoor aan huis kunnen in aanmerking komen voor KIA, als de Belastingdienst de ruimte als bedrijfsruimte aanmerkt. De zakelijke energiekosten kunt u ook aftrekken van uw inkomstenbelasting. Informeer daarvoor bij uw accountant.

Het investeringsbedrag om in aanmerking te komen voor de Kleinschaligheidsaftrek (KIA) moet in 2021 tussen de € 2.401 en € 328.721 liggen. De Belastingdienst hanteert de volgende getallen:

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek 2021 tabel

subsidie zonnepanelen zakelijk

Bron: belastingdienst.nl

 

Ondernemers kunnen de KIA combineren met EIA en SDE. Als het bedrijf deel uit maakt van een samenwerkingsverband, bijvoorbeeld een VOF, dan wordt voor de aftrek gekeken naar de totale investering van het samenwerkingsverband.

 

3. Fiscale regeling zonnepanelen: EIA – Energie-Investeringsaftrek

De Energie-Investeringsaftrek (EIA) geldt uitsluitend voor kleinverbruikers. Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3 x 80 ampère. EIA geeft een eenmalig belastingvoordeel bij een investering in een zonnestroominstallatie. Ondernemingen moeten de aftrek binnen 3 maanden aanvragen nadat de opdracht voor de zonnestroominstallatie is verstrekt. De aanvraag heeft alleen betrekking op nieuwe installaties en installatie-onderdelen. Met de EIA kunnen ondernemers 45,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst.

Een van de voorwaarden voor EIA is dat het vermogen van de installatie minimaal 15.000 Wattpiek (15 kWp) moet hebben. Dat komt neer op zo’n 40-45 zonnepanelen. Daarnaast moeten bedrijven inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen. De minimale investering is € 2.500.  Een bedrijf kan met EIA gemiddeld 11% besparen. Voor 2021 is € 149 miljoen voor EIA ter beschikking gesteld.

Het indienen van een EIA-aanvraag door ondernemers en bedrijven kan via het zogenaamde E-loket van de overheid.

 

4. Fiscale regeling zonnepanelen: VAMIL – Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

Voor investeringen die voldoen aan de voorwaarden kunnen op een willekeurig moment 75% van de investeringskosten worden afgeschreven. Hiermee kan het netto belastingvoordeel oplopen tot 12%.

VAMIL en MIA zijn in combinatie te gebruiken (maar let op! MIA is niet meer van toepassing op zonnepanelen). Hoewel VAMIL en MIA afzonderlijke regelingen zijn, hebben ze vele raakvlakken. Het budget voor VAMIL in 2021 is € 25 miljoen. Om met een investering in zonnepanelen in aanmerking te komen voor VAMIL dienen de zonnepanelen van een circulaire kwaliteit te zijn. De beschrijving over circulaire zonnepanelen is terug te vinden in de Milieulijst 2021, op pagina 152.

Ondernemingen kunnen voor anderen bedrijfsmiddelen veelal aanspraak maken op VAMIL én MIA.

Om in aanmerking te komen voor de VAMIL gelden een aantal voorwaarden. Zo moet het bedrijf in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen en moeten de bedrijfsmiddelen op de Milieulijst staan en ongebruikt zijn. Binnen 3 maanden nadat het contract voor de investering is afgesloten kan het bedrijf zich aanmelden voor de VAMIL. Dit kan bij de RVO, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

 

Subsidie zakelijke zonnepanelen

 

5. Subsidie zakelijke zonnepanelen: BOSA – Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

De BOSA is vanaf 2 januari 2019 in het leven geroepen. Het is de opvolging van de EDS. Met de BOSA subsidie kunnen sportverenigingen, -stichtingen en -accommodaties in aanmerking komen met een subsidie die een deel van de kosten van de bouw en onderhoud kan vergoeden. Dit jaar, 2021, is er € 79 miljoen budget vrijgemaakt door de DUS-I: Dienst Uitvoering Subsidie aan Instellingen.

De BOSA worden toegekend als er aan een handjevol voorwaarden wordt voldaan. Zo moeten de kosten van het project waar de subsidie voor aangevraagd wordt minimaal €5000,- zijn met een maximale duur van maximaal drie jaar. Daarnaast mag uw organisatie geen winstoogmerk en moet het beschikken over een juiste SBI-code.

➔ Meer over BOSA en haar voorwaarden

 

6. Subsidie zakelijke zonnepanelen: ISDE

Daarnaast is er nog een laatste regeling: de ISDE, oftewel de Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing. De subsidie is bedoeld voor woningeigenaren en (kleinere) zakelijke gebruikers voor de plaatsing van een zonneboiler, een warmtepomp en aansluiting op een warmtenet. Voor zakelijke gebruikers daarbovenop óók voor kleinschalige windturbines en zonnepanelen en voor woningeigenaren isolatiemateriaal voor hun huis. Voor zakelijke gebruikers gelden de volgende voorwaarden:

  • Het bedrijf moet minimaal 15 kWp en maximaal 100 kWp aan vermogen installeren. Eén kWp, gelijk aan 1000 Watt (ongeveer 3 zonnepanelen) krijgt het bedrijf €125,- euro terug. In veel gevallen komt dit neer op +/- 20% van de totale investeringskosten.
  • Het bedrijf moet het voorgaande jaar minimaal 50.000 kWh hebben verbruikt en mag alleen een KV-aansluiting  (3x80A of minder) hebben.
  • De installatie moet binnen 12 maanden na aanvraag wordt uitgevoerd.
  • De ISDE is niet te combineren met de EIA.

 

 


Hulp nodig bij de subsidie-aanvraag? Of benieuwd voor welke subsidies u in aanmerking komt? Laat u adviseren door onze specialisten!

➔ Bekijk hier meer over onze dienst


Neem direct vrijblijvend contact met ons op


 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel