Nieuws

Aanscherping afsluitbeleid per 1 april 2023

Per 1 april 2023 gaan nieuwe, aangescherpte regels gelden voor het afsluitbeleid van energieleveranciers. Het kabinet heeft deze maatregelen genomen vanwege de stijgende energieprijzen en om consumenten beter te beschermen. Tot nu toe waren consumenten alleen in de wintermaanden extra beschermd tegen afsluiting. Met de nieuwe regels worden effectieve elementen uit de tijdelijke afsluitregeling permanent gemaakt. Afsluiten blijft alleen mogelijk als allerlaatste stap bij aantoonbare wanbetaling.

Om afgesloten te kunnen worden van energie, moeten er meerdere stappen genomen worden.

  • Na drie betalingsherinneringen met een nakomingstermijn van veertien dagen moet de betalingsachterstand nog steeds niet ingelost zijn en moet er geen passende en redelijke betalingsregeling overeengekomen kunnen worden.
  • Daarnaast mag er geen aanvraag tot schuldhulpverlening zijn gedaan en mag de beëindiging van het transport of de levering van energie geen zeer ernstige gezondheidsrisico’s tot gevolg hebben voor de (klein)verbruiker of huisgenoten van de (klein)verbruiker.

Het is belangrijk om te beseffen dat puur in contact blijven met de energieleverancier niet meer voldoende is om afsluiting te voorkomen. Er moet een betalingsregeling getroffen of nagekomen worden, of er moet een aanvraag tot schuldhulpverlening lopen. De overheid en andere partijen die betrokken zijn bij schuldhulpverlening, zoals Geldfit, proberen huishoudens die geen actie hebben ondernomen zo goed mogelijk te bereiken om hen te informeren en te helpen.

Waarom is er geen verbod op afsluiten?

Dit komt doordat de focus ligt op het voorkomen en oplossen van betalingsproblemen. Door op tijd in te grijpen en mensen uitgebreide mogelijkheden te geven om betalingsachterstanden weg te werken zonder tussentijds het risico op afsluiten te lopen, wordt voorkomen dat consumenten een steeds hogere schuldenlast ontwikkelen. Er worden veel mogelijkheden geboden om betalingsachterstanden weg te werken. Consumenten worden extra beschermd door het sturen van meerdere betalingsverplichtingen met nakomingstermijnen, het aanbieden van betalingsregelingen, het accepteren en nakomen van betalingsregelingen, en het toestaan van een aanvraag tot schuldhulpverlening als bescherming tegen afsluiting. Als laatste maatregel wordt er een signaal gestuurd naar de gemeente als er geen reactie komt op de betalingsherinneringen, om zo schuldhulpverlening aan te kunnen bieden. Ook wordt er een extra signaal gestuurd naar de gemeente als er tot ontbinding van het contract wordt overgegaan.

Kortom, de nieuwe regels voor het afsluitbeleid van energieleveranciers per 1 april 2023 bieden consumenten meer bescherming.

  


Instagram
   Volg ons op Instagram


facebook
   Like ons op Facebook

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel