DuurzaamNieuws

Definitief Klimaatakkoord

Vandaag presenteert Nederland haar eigen Klimaatakkoord. Middels het Klimaatakkoord willen we in Nederland klimaatverandering tegen gaan. Het doel is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht. In december 2018 werd al een voorlopig klimaatakkoord gepresenteerd. Nu is meer dan drie jaar na het Parijse Klimaatakkoord de definitieve versie van het Nederlandse Klimaatakkoord gepresenteerd.

Akkoord lijkt nu wel haalbaar

De eerste versie van het akkoord leidde al tot veel discussie. Zo stond er geen CO2-heffing in het akkoord, die de uitstoot duurder zal maken. De plannen om woningen te verduurzamen, benzine- en dieselauto’s duurder te maken, de belasting op gas omhoog te schroeven en voor 2030 alle kolencentrales te sluiten stonden wel al in de eerste versie van het akkoord. In maart bleek uit een doorrekening dat de maatregelen waarschijnlijk niet genoeg zijn om de doelen te halen.

Aan de hand van de definitieve versie van het akkoord gaat het kabinet er nu vanuit dat Nederland de klimaatdoelen wel gaat halen. In 2030 moet er in ons land dus bijna 50% minder uitstoot zijn van broeikasgassen ten opzicht van 1990. In 2050 moet de uitstoot zelf met 98% zijn gedaald.

De belangrijkste maatregelen

  • De belasting op gas gaat met 10 cent per kubieke meter omhoog. Die verhoging wordt geleidelijk ingevoerd;
  • De heffing op elektriciteit wordt lager. Dit moet mensen stimuleren om bijvoorbeeld hun gasfornuis in te ruilen voor elektrisch koken;
  • Huishoudens gaan ook minder energiebelasting betalen. Bedrijven gaan juist meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie;
  • In 2021 moeten alle gemeenten bekendmaken wanneer welke wijk in Nederland van het gas af gaat;
  • De Nederlandse industrie krijgt vanaf 2021 te maken met een CO2-belasting: eerst betalen bedrijven 30 euro over elke ton CO2 die te veel wordt uitgestoten. Dat bedrag kan oplopen tot 150 euro per ton in 2030;
  • Het doel blijft dat in 2030 alle nieuw verkochte auto’s elektrisch zijn. Om de aanschaf te stimuleren hoeft er tot 2024 geen aanschafbelasting te worden betaald voor een elektrische auto, daarna gaat een vast bedrag van 360 euro per auto gelden;
  • Het kabinet wil dat er vanaf 2026 een vorm van rekeningrijden komt;
  • Land- en tuinbouw kunnen rekenen op een extra investering van bijna 1 miljard euro voor verduurzaming en het terugdringen van de veestapel;
  • Voor 2030 moeten alle kolencentrales in Nederland dicht zijn. Er zijn er nu nog vijf. Vast staat al dat de Hemwegcentrale in Amsterdam op 1 januari wordt gesloten.

De plannen zijn aangescherpt en minder nadelig voor de burger

Er is de afgelopen maanden hard gewerkt aan de aanscherping van de plannen. Met de aanpassingen zegt het kabinet dat de rekening van de maatregelen van de huishoudens meer is verschoven naar bedrijven. Die gaan een CO2-heffing betalen en meer bijdragen aan de subsidiëring van duurzame energie. Burgers gaan minder energiebelasting betalen en elektriciteit wordt juist goedkoper. Verder wil het kabinet elektrisch rijden meer stimuleren en daarnaast komt er een onderzoek naar rekeningrijden, maar daarover neemt dit kabinet nog geen besluit.

Bron: NOS

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel