DuurzaamNieuws

Nieuw VN rapport klimaatverandering

In het nieuwe klimaatrapport, dat vandaag is gepresenteerd door de Verenigde Naties, staat dat er een wereldwijd voedseltekort dreigt tussen 2050 en 2100.

Om klimaatverandering binnen de perken te houden en voldoende voedselproductie te garanderen moeten we de productie en consumptie van voedsel en het gebruik van land wereldwijd radicaal veranderen. Alleen het beperken van de uitstoot van industrie en verkeer is niet voldoende om de opwarming van de aarde te remmen.

Volgens het rapport van de Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) staat onze bodem onder druk. De huidige manier van landbouw, veeteelt en andere vormen van landgebruik dragen meer en meer bij aan klimaatverandering. Land is cruciaal in het klimaatsysteem. Daarom moeten we er duurzamer mee omgaan. Alleen zo kunnen we de opwarming van de aarde remmen.

 

De grond gaat dood

Landbouw, bosbouw en andere soorten landgebruik produceren circa 23 procent van de door de mens veroorzaakte broeikasgassen. De helft van alle methaanemissie wereldwijd, komt van weilanden en rijstvelden. Verder zorgen de ontbossing en het verdwijnen van veengebieden daarnaast voor meer uitstoot.

In het rapport staat ook dat wij mensen nu al meer dan 70 procent van al het ijsvrije land hebben bewerkt en misbruiken. Van een kwart daarvan is de kwaliteit en vruchtbaarheid door bodemerosie al gedegradeerd. Ontbossing, groeiend woestijnland en drooggelegde veenlanden zorgen ervoor dat er minder CO2 kan worden opgenomen dan we uitstoten. Bomen en planten zijn namelijk nodig om CO2 op te vangen. Terwijl er met de ontbossing wordt ingespeeld op de toenemende vraag naar voedsel. Het is een vicieuze cirkel.

Blijven we zo doorgaan, dan komt de voedselproductie na 2050 in de problemen en blijft de opwarming van de aard toenemen.

 

Wat kunnen we doen?

Duurzame landbouw en veeteelt kan de uitstoot van broeikasgassen reduceren. Bijna een derde van de CO2 uitstoot komt namelijk door voedselproductie. Minder gebruik van kunstmest en chemicaliën, zorgvuldiger omgaan met onze vruchtbare bodems, beschermen en herstellen van bossen en het tegengaan van voedselverspilling. Wereldwijd wordt er nog steeds meer dan 30 procent voedsel verspild. En dat terwijl er meer dan 820 miljoen mensen ondervoed zijn. Daarnaast zal ons dieet meer plantaardig moeten worden. Landbouwgebruik voor dieren heeft een veel grotere invloed op het klimaat in vergelijking met landbouwgebruik voor planten.

In het rapport van de IPCC wordt tevens aangegeven dat er nog veel meer ingrijpende maatregelen nodig zijn om klimaatverandering tegen te gaan. Zoals het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het terugdringen van de houtkap door over te gaan op de teelt van biobrandstoffen en grootschalige herbebossing voor CO2 opslag te stimuleren. Aan bepaalde maatregelen wordt al gewerkt aangezien deze eerder zijn beschreven in het klimaatakkoord van Parijs. Wel kunnen we ons afvragen of het snel genoeg gaat.

 

Bron: VN

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel