DuurzaamNieuws

Regering wil dat er meer zonnepanelen komen

Minister Wiebes van Economische zaken en klimaat stelt in zijn brief aan de tweede kamer dat de potentie van daken om te voorzien in de elektriciteitsbehoefte beter kan worden benut.

In veel gevallen is de potentie van daken groter dan de elektriciteitsbehoefte van de betreffende dakeigenaar. Om daken volledig te gaan benutten voor het opwekken van groen stroom, moeten derde partijen steeds meer de mogelijkheid krijgen om zonnepanelen te plaatsen op vrije daken.

Nieuwe maatregel

Via een wijziging van het ‘Besluit bouwwerken leefomgeving’ wil het kabinet gemeenten de mogelijkheid bieden om pandeigenaren te verplichten hun dak te gebruiken voor zonnepanelen. De regeling Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG) verplicht nieuwbouw al om vanaf 2020 te voldoen aan alle eisen om energieneutraal te zijn.

Met de nieuwe regels krijgen gemeenten dus de mogelijkheid om ook bij bestaande gebouwen het plaatsen van zonnepanelen te stimuleren. Gemeenten kunnen hierdoor ook meer individueel maatwerk gaan leveren, stelt Wiebes. “Soms is duurzaam gebruik van een bestaand dak alleen haalbaar als hier financiële mogelijkheden tegenover staan, zoals een subsidie. Of wanneer wordt aangesloten bij een natuurlijk vervangingsmoment, zoals renovatie”, schrijft de minister.

Het kabinet hoopt met de nieuwe regels daken beter te kunnen benutten voor zonnepanelen, zodat de landbouw en de natuur daardoor zoveel mogelijk worden ontzien.

Al steeds meer zonnepanelen

Het aantal zonnepanelen bij huishoudens is dankzij de salderingsregeling de afgelopen jaren al sterk gegroeid. Ondanks de afbouw van de salderingsregeling vanaf 1 januari 2023 is de verwachting dat de terugverdientijd voor huishoudens die al zonnepanelen hebben of nog investeren in zonnepanelen, gemiddeld circa 7 jaar zal blijven. Voor investeringen in zonnepanelen die na 1 januari 2023 worden gedaan, is de verwachting dat de terugverdientijd iets kan oplopen boven de 7 jaar. Het blijft dus voor huishoudens zeker winstgevend om zonnepanelen op het eigen dak te leggen.

Stimulering voor zakelijke zonnepanelen

Ook bedrijven worden gestimuleerd om duurzame energie op te wekken. De regeling voor de Energie Investeringsaftrek (EIA) geeft bedrijven fiscaal voordeel als ze investeren in technieken die bijdragen aan besparing en duurzame opwek van energie. Bij duidelijk omschreven investeringen die een forse energiebesparing opleveren, kunnen bedrijven 45% van de investeringskosten aftrekken van de winstbelasting. Dat kan bovenop de gebruikelijke afschrijving. Hierin wordt de eis opgenomen dat alleen investeringen in zon-PV op daken -en dus niet op (landbouw)grond- kunnen worden afgetrokken van de winst.

Interesse in zonnepanelen?

Lees hier meer over zakelijke zonnepanelen of laat uw gegeven achter. Wij helpen u namelijk graag met een advies op maat!

Bron: RVO


Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel