DuurzaamNieuws

Salderingsregeling wordt terugleversubsidie

De planning is nu dat de salderingsregeling voor zonnepanelen in 2021 wordt vervangen door de terugleversubsidie. Uitgangspunt van de nieuwe regeling is dat de gemiddelde terugverdientijd van zonnepanelen ongeveer 7 jaar blijft.

Salderingsregeling

Eigenaren van zonnepanelen hebben nog tot en met 2020 voordeel van de salderingsregeling. Hoe steekt deze regeling ook alweer in elkaar? Salderen is het aftrekken van de opgewekte kWh van de energierekening en met terugleveren bedoelen we het teruggeven van kWh aan het elektriciteitsnet. Het verschil zit met name in de vergoeding. Bij salderen is dit hetzelfde bedrag als u normaal betaalt (inclusief belastingen) en bij terugleveren is dit een kaal leveringstarief dat u per kWh ontvangt (exclusief belastingen). Kortom; het teruglevertarief geldt wanneer u op jaarbasis meer elektriciteit opwekt dan verbruikt, de rest wordt gesaldeerd.

Terugleversubsidie

De nieuwe subsidie zal gelden voor particulieren die duurzame energie opwekken en terugleveren aan het elektriciteitsnet. Een voordeel van de subsidie is dat deze niet alleen geldt op zonnepanelen maar ook op andere energiebronnen, zoals windenergie. De bedoeling is dat iedereen voor de stroom die wordt teruggelevert een vergoeding krijgt van hun energieleverancier plus daar bovenop de terugleversubsidie vanuit de overheid. De nieuwe regeling geeft de overheid meer flexibiliteit om de subsidie voor zonnepanelen te matigen. Een ander groot voordeel is dat de hoogte van het subsidiebedrag ieder jaar opnieuw vastgesteld kan worden. Daarbij houdt de overheid rekening met de kosten van zonnepanelen op dat moment.

De exacte details van de terugleversubsidie zijn nog niet bekend. De komende tijd zal minister Wiebes de regeling verder uitwerken.

Bron: Milieu Centraal

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
21
mei

Waarom CO2-compensatie niet altijd is wat het lijkt

Bekijk artikel
01
mei

Bespaar energie: Droog je was buiten deze lente!

Bekijk artikel