BesparenDuurzaamNieuwsOndernemen

Energiebegrippen

Uitleg betekenis en definities belangrijke energie begrippen

Als het om energie gaat, bestaan er veel woorden en begrippen die voor menigeen onduidelijk zijn. We hebben de belangrijkste energiebegrippen en definities en de uitleg van de betekenis van deze energiebegrippen op een rij gezet. Voor zowel consumenten als zakelijke energie.

gas

Uitleg aansluitcapaciteit/aansluitwaarde

Ondernemers die gas en elektriciteit willen ontvangen, moeten zijn aangesloten op het gas- en elektriciteitsnet. Voor deze aansluiting betalen zij maandelijks een vast tarief, afhankelijk van de grootte van de aansluiting. In dat verband wordt ook wel gesproken van aansluitcapaciteit (contractcapaciteit) of aansluitwaarde (contractwaarde).  De aansluitwaarde wordt voor elektriciteit uitgedrukt in ampère en voor gas in m³ /uur. In het geval van stroom gaat het om de maximale stroomsterkte en bij gas gaat het om het maximaal aantal kubieke meter gas dat per uur wordt doorgelaten.

Uitleg Autoriteit Consument & Markt (ACM)

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) is een onafhankelijke toezichthouder. Zij bevordert eerlijke concurrentie en maakt het nieuwe aanbieders makkelijker de markt te betreden. Op energiegebied heeft de ACM diverse taken. Zo stelt ze regels (codes) op tussen netbeheerders en de gebruikers van het gas- en elektriciteitsnet, onder wie energieleveranciers. Een code gaat bijvoorbeeld over de tarieven die netbeheerders mogen berekenen. ACM houdt toezicht op zowel de netbeheerders als de energieleveranciers. ACM verleent energieleveranciers vergunningen. Voorwaarde is dat deze leveranciers betrouwbaar zijn en redelijke tarieven hanteren voor ondernemingen en consumenten.

Betekenis automatische incasso

Met een automatische incasso, ook kortweg incasso of machtiging genoemd, geeft een klant toestemming aan een bedrijf om periodiek een bedrag van zijn bankrekening af te schrijven. De klant hoeft deze machtiging slechts één keer af te geven. Bij periodieke betalingen gebeurt de afschrijving daarna automatisch. De machtiging voor automatische incasso wordt schriftelijk verleend met een SEPA-mandaatformulier. Dit formulier wordt voor aanvang van het contract naar de afnemer toegezonden. Zodra het formulier is ingevuld en getekend is geretourneerd naar de energieleverancier, zal de eerstvolgende factuur automatisch worden geïncasseerd. Het kan zijn dat de eerste factuur handmatig moet worden overgemaakt, omdat het automatisch-incassoformulier niet tijdig kon worden verwerkt.

Uitleg definitie capaciteitstarief

Het capaciteitstarief is de prijs die wordt betaald voor het transport van elektriciteit en gas. Het is een vast bedrag. Dat bedrag is afhankelijk van de grootte van de gas-en stroom-aansluiting.

weiland elektriciteit

Betekenis EAN-code

EAN is de afkorting van: Europese Artikel Nummering. Een EAN-code is een unieke cijfercombinatie waarmee een voorwerp op basis van een Europees systeem wordt geïdentificeerd. De netbeheerder geeft iedere aansluiting een EAN-code. EAN-codes worden onder meer gebruikt om een leverings- of aansluitpunt voor gas en elektriciteit vast te stellen. De code telt 18 cijfers.

Definitie energieleverancier

De energieleverancier levert stroom en/of gas aan bedrijven en particulieren. Iedereen is vrij om zijn eigen leverancier te kiezen.Voor ZZP’ers, het MKB en grootzakelijk bestaan gespecialiseerde zakelijke energieleveranciers.

Uitleg betekenis en verschil dubbeltarief – enkeltarief

Het kan zijn dat u een meter heeft die twee tarieven aangeeft, de zogenaamde dubbeltariefmeter. Deze meter geeft een normaal- en een daltarief aan. In plaats van normaaltarief spreekt men ook wel hoogtarief, piektarief of dagtarief. Daltarief wordt ook wel laagtarief of nachttarief genoemd. Deze twee tarieven (normaaltarief en daltarief) gelden voor het stroomverbruik. Ze zijn in het leven geroepen om het stroomnet overdag te ontlasten. Klanten betalen ’s avonds en ’s nachts (afhankelijk van de regio van 23.00 – 7.00 uur of van 21. 00 – 7.00 uur), in het weekend en op feestdagen een lager tarief dan doordeweeks overdag. Bij meters die slechts één tarief geven, wordt geen onderscheid gemaakt tussen normaal- en daltarief.

Definitie Garantie van Oorsprong (GVO)

Garanties van Oorsprong, ook wel GVO’s genoemd, geven aan dat een energieleverancier duurzame energie levert. In Nederland geeft CertiQ, een onderdeel van netwerkbedrijf TenneT, deze garanties of certificaten uit. De certificaten zijn verhandelbaar binnen Europa.

Definitie groene energie

Groene energie wordt ook wel duurzame energie genoemd. De bronnen die voor het opwekken van groene energie worden gebruikt, zijn duurzaam, zoals zon, wind en water.

Definitie grijze energie

Met grijze energie wordt energie bedoeld die het milieu sterk belast. Deze energie wordt verkregen door brandstoffen te gebruiken als kolen en gas. Grijze energie is niet-duurzame energie, dat wil zeggen de bronnen die worden gebruikt, kunnen opraken.

Betekenis grootverbruik

De aansluitwaarde wordt voor elektriciteit uitgedrukt in ampère en voor gas in m³/uur. In het geval van stroom gaat het om de maximale stroomsterkte en bij gas gaat het om het maximaal aantal kubieke meter gas dat per uur wordt doorgelaten.

We spreken van grootverbruik als de elektriciteitsaansluiting groter is dan 3×80 ampère. Bij gas laat de gasmeter meer dan 40 m³ gas per uur door.

Uitleg verschil normaaltarief – dagtarief  – hoogtarief – piektarief – dubbel/enkeltarief

Een dubbeltariefmeter geeft een dal- en normaaltarief aan voor stroomverbruik. Het normaaltarief loopt op werkdagen van 7.00 uur ’s morgen tot 23.00 uur ’s avonds. In sommige gebieden (bijvoorbeeld Limburg en Noord-Brabant) eindigt het normaaltarief om 21.00 uur.

Definitie kleinverbruik

De aansluitwaarde wordt voor elektriciteit uitgedrukt in ampère en voor gas in m³/uur. In het geval van stroom gaat het om de maximale stroomsterkte en bij gas gaat het om het maximaal aantal kubieke meter gas dat per uur wordt doorgelaten.

Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3×80 ampère. Bij gas gaat het om een meter die maximaal 40 m³ gas per uur doorlaat.

Definitie Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO), duurzaam ondernemen en verantwoord ondernemen zijn termen die de laatste jaren steeds vaker worden gebruikt bij ondernemen en waarmee meestal hetzelfde wordt bedoeld. Dat bedrijven steeds meer maatschappelijk ondernemen betekent dat zij rekening houden met de effecten van hun bedrijfsvoering op mens, milieu en maatschappij. Dat kunnen zij doen door energie te besparen, groene energie te gebruiken, zelf duurzame energie op te wekken, maar ook door afval te scheiden of minder validen in dienst te nemen.

Duurzaam MKB omschrijft duurzaam ondernemen als volgt: “Duurzaam Ondernemen is bij alle bedrijfsbeslissingen zowel een hoger bedrijfsrendement nastreven, als de kansen benutten voor een beter milieu en meer welzijn van de medewerkers en de maatschappij. Het gaat om activiteiten die een stap verder gaan dan waartoe de wet verplicht; vanuit maatschappelijke betrokkenheid en een toekomstgerichte visie.”

Uitleg verschil daltarief – nachttarief – laagtarief – dubbel/enkeltarief

Een dubbeltariefmeter geeft een dal- en normaaltarief aan voor stroomverbruik. Klanten betalen ’s avonds en ’s nachts (afhankelijk van de regio van 23.00 – 7.00 uur of van 21. 00 – 7.00 uur), in het weekend en op feestdagen een lager tarief dan doordeweeks overdag. Bij meters die slechts één tarief geven, wordt geen onderscheid gemaakt tussen normaal- en daltarief.

meters

Definitie netbeheerder

De landelijke netbeheerder en de regionale netbeheerders zijn verantwoordelijk voor het beheer van de energienetten en het transport van stroom en gas. Klik hier voor een handig overzicht per regio.

Betekenis opzegvergoeding

Veelal heeft u een langdurige overeenkomst met een energieleverancier. Die overeenkomst kan gelden voor bijvoorbeeld 1 jaar of voor 3 jaar. Wilt u eerder dan de afgesproken periode overstappen naar een andere leverancier, dan kunt u daarvoor een overstapboete of opzegvergoeding krijgen.

Uitleg regiotoeslag gas

Gas wordt gewonnen in Slochteren. Hoe verder u van Slochteren af woont, des te meer u betaalt voor het transport van het gas van Slochteren naar de regio waarin u woont. Dit wordt de regiotoeslag gas genoemd. Nederland is ingedeeld in 10 regio’s.

Uitleg SEPA-machtigingsformulier

Europa is al flink op weg om één gebied te worden waar één betaalmiddel, de euro, geldt. In het Engels wordt dat de Single Euro Payments Area (SEPA) genoemd. In lijn met deze ontwikkeling moeten eurobetalingen op eenzelfde manier plaatsvinden. Dat geldt ook voor het SEPA-incasso machtigingsformulier. Dit moet aan diverse voorwaarden voldoen, zoals vermelding van het woord SEPA in de machtiging, alsook naam/bedrijfsnaam, adres, woonplaats en kenmerk van de machtiging.

Betekenis salderen – saldering

Salderen (voor kleinzakelijk verbruik/kleinverbruik) is een term die mensen steeds vaker zullen tegenkomen, zeker als ze zelf energie opwekken, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Zakelijke en particuliere afnemers die zelf energie opwekken, leveren deze aan het elektriciteitsnet. De energie die is opgewekt wordt weggestreept tegen de energie die is verbruikt. Die verrekening heet salderen. Wat de afnemer aan energie heeft gebruikt, kan hij salderen. U mag dus evenveel salderen als u verbruikt. Levert u meer terug dan u verbruikt, dan ontvangt u een terugleververgoeding. De terugleververgoeding varieert per energieleverancier.

Uitleg slimme meter

De digitale slimme meter meet als de traditionele meter. Het verschil is dat de meterstanden bij digitale meters automatisch om de 2 maanden kunnen worden uitgelezen. Ondernemers en particulieren hoeven de meterstanden dus niet zelf meer op te nemen. Dat gebeurt op afstand automatisch. Daarnaast kunnen ondernemers zelf hun werkelijk verbruik inzien en dus eenvoudig energie besparen. Voordeel is ook dat de slimme meter een correcte energierekening oplevert, gebaseerd op het werkelijk verbruik, dus zonder geschatte meterstanden.

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
21
mei

Waarom CO2-compensatie niet altijd is wat het lijkt

Bekijk artikel
01
mei

Bespaar energie: Droog je was buiten deze lente!

Bekijk artikel