DuurzaamNieuws

Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw

Het is niet altijd duidelijk wie verantwoordelijk is voor het naleven van de wetgeving voor energiebesparing. dit speelt vooral bij verzamelgebouwen (utiliteitsbouw). Bedrijven en instellingen hebben behoefte aan duidelijkheid over wie de energiebesparende maatregelen moeten nemen.

Daarom is er voor eigenaren en gebruikers van kantoren en winkels een praktische memo opgesteld over wie er verantwoordelijk is voor energiebesparing. Dit is de memo‘Verantwoordelijke energiebesparing utiliteitsbouw’. De memo is opgesteld door de koepelorganisaties van vastgoedbeleggers IVBN en vastgoedmanagers VGM NL en de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied en in afstemming met het Kernteam Europese Energie-efficiëntie Richtlijn (EED), waarbij veel andere omgevingsdiensten zijn aangesloten.

Memo met afspraken

De afspraken die in de memo staan gaan over kantoren en winkels, maar ze zijn ook toe te passen op andere sectoren. Per gebruikssituatie is te zien wie de eerste verantwoordelijke is voor de energiebesparing. Bijvoorbeeld bij één gebouw en één gebruiker en één gebouw en meer gebruikers. De tabel geeft aan wie de eerst verantwoordelijke is. Het gaat om wat het meest gebruikelijke is. In de praktijk kan het anders zijn. In dat geval kan de drijver zich richten tot het bevoegd gezag.

Het bevoegd gezag handhaaft de verplichtingen rond energiebesparing op basis van milieuwetgeving. Volgens de Wet milieubeheer spreekt het bevoegd gezag de drijver van de inrichting hierop aan. Er staat geen definitie in de wet die duidelijk maakt wie de drijver is. In de memo staat ook welke wettelijke verplichtingen voor energiebesparing er gelden.

Uiterlijk 1 juli 2019 rapporteren

Heeft u een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas per vestiging? Dan valt u onder de informatieplicht en bent u verplicht energiebesparende maatregelen te nemen. U dient dus uiterlijk 1 juli 2019 door te geven welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Een EBS is zo’n verplichte maatregel die door de RVO voor een aantal sectoren is gesteld. Met deze oplossing kunt u direct het huidige energieverbruik monitoren en voldoen aan de verplichting.

Valt u onder één van de sectoren uit de erkende maatregelenlijst en heeft u een verbruik van meer dan 50.000 kWh stroom of 25.000 m3 gas? Laat dan uw gegeven hier achter, wij helpen u graag met een advies op maat en de installatie van een gedegen EBS systeem.

Bron: RVO

Laat uw gegevens achter, dan nemen wij contact met u op.

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel