DuurzaamNieuws

Wind op zee

De Rijksoverheid wil dat in 2020 14% van alle gebruikte energie in Nederland uit duurzame bronnen komt en in 2030 is dat minimaal 27%. In 2050 moet de energievoorziening bijna helemaal duurzaam zijn. Windenergie op zee is een belangrijke vorm van duurzame energie om deze doelen te halen.

Waarom windenergie op zee

Windenergie op zee speelt een grote rol in de energietransitie. De Noordzee is een gunstige plek voor windmolens vanwege:

  • de relatief geringe waterdiepte;
  • het gunstige windklimaat;
  • goede havens en (industriële) energieverbruikers in de buurt.

In de afgelopen jaren zijn de kosten van windenergie op zee drastisch gedaald. Daardoor is het de goedkoopste grootschalige duurzame energiebron. Naast windenergie heeft de energietransitie ook andere duurzame energiebronnen nodig. Zoals windenergie op land, zonne-energie en energie uit biomassa.

Hoeveel potentie heeft onze Noordzee?

De Nederlandse Noordzee heeft de potentie voor 60 Gigawatt (GW) aan opgesteld windvermogen in 2050, zo blijkt uit het rapport dat WindEurope onlangs heeft gepresenteerd. Om de klimaatdoelen van Parijs te halen is er, in totaal, 450 GW aan wind op zee nodig in 2050. Dit blijkt uit een studie van de Europese Commissie uit 2018. Nederland kan met 60 GW de nummer 2 van Europa worden qua opgesteld vermogen. Wel waarschuwt het rapport voor diverse barrières die voor vertraging en afstel in de bouw kunnen zorgen.

Op dit moment staat er in Europa 20 GW aan wind op zee. Om dit te laten groeien tot 450GW in 2050 is het van belang dat overheden een leidende rol gaan nemen. Dit houdt in dat zij zo snel mogelijk ambitieus beleid moeten maken op drie onderwerpen.

  • Het eerste is het ruimtegebruik op zee. Hieronder vallen onder andere het aanwijzen van gebieden voor wind op zee, maar ook regelgeving rondom meervoudig ruimtegebruik en afspraken over hoe om te gaan met milieu impact.
  • Ten tweede moet de overheid tijdig een plan maken voor het uitbreiden van elektriciteitsnetten, zowel op zee als op land. Met een gemiddelde doorlooptijd van 10 jaar voor uitbreidingen en de enorme groei is het van belang dat hier ruim op tijd mee begonnen wordt.
  • Als derde onderwerp wordt het stimuleren van de vraag naar elektriciteit genoemd. Alleen door de groei van de elektrificatie kan de sector meegroeien.

Door als overheid deze leidende rol te nemen en een lange termijn visie te presenteren, wordt het investeringsklimaat voor de sector beter en wordt de stroom goedkoper. Hiervan kan de Nederlandse economie ook profiteren. Bijvoorbeeld bij de bouw van windparken en door goedkopere stroom voor de industrie.

Doelen windenergie

In 2019 stonden er windmolens in zee  met een totaalvermogen van ongeveer 1 gigawatt (GW). In 2023 staat er voor minimaal 4,5 GW vermogen aan windmolens op zee. Deze afspraak staat in het Energieakkoord voor duurzame groei. Windmolens op zee leveren dan 3,3% van alle energie in Nederland. Daarmee dragen ze bij aan de doelstelling dat 16% van alle energie in Nederland duurzaam is in 2023.

In het regeerakkoord en het Klimaatakkoord (2019) is afgesproken om het succesvolle beleid van windenergie op zee door te zetten. In 2030 zal daardoor ca. 11 GW aan windparken op zee staan. Deze leveren dan 8,5% van alle energie in Nederland en 40% van ons huidige elektriciteitsverbruik.

Bron: RVO

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel
21
mei

Waarom CO2-compensatie niet altijd is wat het lijkt

Bekijk artikel