DuurzaamNieuws

Alles over zakelijke aansluiting van gas en stroom

Ondernemers die gas en elektriciteit willen ontvangen, moeten zijn aangesloten op het gas- en elektriciteitsnet. Voor deze aansluiting betalen zij maandelijks een vast tarief, afhankelijk van de grootte van hun aansluiting. In dat verband wordt ook wel gesproken van aansluitcapaciteit (contractcapaciteit) of aansluitwaarde (contractwaarde). Grootverbruikers (grootzakelijke) betalen hun netwerkkosten rechtstreeks aan de netbeheerder, kleinverbruikers (MKB en ZZP) betalen het aan de energieleverancier, die het op zijn beurt aan de netbeheerder betaalt. De aansluitwaarde wordt voor elektriciteit uitgedrukt in ampère en voor gas in m³ /uur. In het geval van stroom gaat het om de maximale stroomsterkte en bij gas gaat het om het maximaal aantal kubieke meter gas dat per uur wordt doorgelaten.

 

aansluiting-gas-elektriciteit-mkb-zzp

Zakelijke kleinverbruikers hebben altijd een elektriciteitsaansluiting die kleiner of gelijk is aan 3×80 ampère. Bij gas gaat het om een meter die maximaal 40 m³ gas per uur doorlaat. We spreken van grootverbruik als de aansluiting groter is dan 3×80 ampère. Bij gas laat de gasmeter dan meer dan 40 m³ gas per uur door.

overzicht capaciteit aansluitwaarde

De bovenstaande cijfers zijn een gangbare aanname, maar zeker geen regel. Wijken uw verbruik en uw aansluiting af van de bovenstaande tabel? Dan kunt u waarschijnlijk besparen. Wij kunnen u helpen. Neem hierover contact met ons op.

Kosten energieaansluiting voor ondernemers

Het is van belang de juiste aansluitingsgrootte te kiezen, aangezien de maximale capaciteit voor een belangrijk deel de netwerkkosten voor kleinverbruik bepaalt. Met andere woorden: de grootte van de aansluiting bepaalt de kosten. Hoe groter de aansluiting, des te hoger de kosten, ook als een bedrijf een hoge capaciteit niet nodig heeft of niet gebruikt. Een te hoge aansluitcapaciteit kan de ondernemer al snel enkele honderden euro’s per jaar kosten. Eenzelfde redenering geldt voor gas. Heeft een onderneming voor zowel elektriciteit als gas een te hoge aansluitcapaciteit, dan lopen de kosten dubbel op, terwijl dat eigenlijk niet nodig is.

Zakelijke energieaansluiting aanpassen

Hebben bedrijven een te lage of te hoge aansluiting, dan kunnen ze bij de netbeheerder terecht om de aansluiting te laten aanpassen. Deze is immers verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van kabels en leidingen. De netbeheerder maakt een offerte en geeft daarin aan wat de werkzaamheden en kosten zullen zijn. Schakelt de netbeheerder een derde partij in, dan moet hij dat kenbaar maken aan de opdrachtgever. Overigens mogen de kosten voor het wijzigen van de aansluiting niet hoger zijn dan het aanleggen van een nieuwe aansluiting met dezelfde capaciteit. Het verwijderen van bestaande leidingen brengt extra kosten voor de opdrachtgever met zich mee.

zakelijke energie

Meerdere vestigingen, meerdere energieaansluitingen?

Een organisatie kan meerdere vestigingen hebben, met bijgevolg meerdere energieaansluitingen. De kans dat een locatie een verkeerde aansluiting heeft, is bij bijvoorbeeld 6 vestigingen groter dan bij 2. Monitoring met behulp van een slimme meter kan inzicht geven in het energieverbruik en helpen besparingen te realiseren.

Hoe kan ik nagaan hoe groot de aansluitwaarde is?

De grote vraag is of jouw aansluiting de juiste capaciteit heeft voor de hoeveelheid energie die jouw organisatie of bedrijf verbruikt. De hoofdzekering is niet altijd toegankelijk en in veel gevallen is niet bekend waar de hoofdaansluiting zich bevindt. Toch is het mogelijk om te weten te komen hoe zwaar de aansluiting is. De eigen zekeringen die achter de hoofdzekering in de meterkast zitten, moeten altijd minimaal een stap kleiner zijn dan de hoofdzekering. Is de zwaarste zekering 16 ampère, dan weet u dat de hoofdzekering minimaal 25 ampère is. De grootte van de aansluiting staat ook vermeld op de energierekening.

Van ampère naar Watt omrekenen

Op de meeste eleketrische apparaten staat het verbruik in Watt aangegeven. Er is een handige rekentruc om van ampère naar Watt om te rekenen. Voor het berekenen van het verbruik in kWh (kilowattuur) geldt de volgende formule: (aantal uren gebruik)  x (aantal dagen gebruik) x (vermogen apparaat in watt) /1000  = aantal kWh. Voor een plasma TV die u 365 dagen per jaar gemiddeld 2 uur per dag aanstaat geldt dus: 2 x 365 x 230 / 1000 = 167,9 kWh.

​​​​​Centraal aansluitregister (CAR)

Alle gas- en elektriciteitsaansluitingen in Nederland zijn op één plek te vinden: in het Centraal Aansluitingenregister (CAR, ook wel eens afgekort met C-AR). De gegevens zijn daardoor makkelijk toegankelijk voor netbeheerders en energieleveranciers. In totaal bevat CAR de gegevens van zo’n 15 miljoen aansluitingen (elektriciteit en gas).

De energieleverancier zorgt voor de juiste administratieve gegevens, belangrijk voor een correcte afrekening. Bij deze gegevens gaat het om naam, adres, woonplaats, leverancier et cetera. Er kan slechts één leverancier voor een specifieke aansluiting verantwoordelijk zijn. Daardoor zullen er geen problemen optreden over welke leverancier welke aansluiting van energie voorziet. Treden toch problemen of misverstanden op, dan zijn de gegevens in CAR doorslaggevend.

Energie Data Services Nederland (EDSN) is verantwoordelijk voor het beheer van de database (het CAR).

gasput


Veelgestelde vragen

Gas en elektriciteit

Wat is het gemiddelde gasverbruik per maand?

Hoeveel gas een huishouden verbruikt heeft te maken met verschillende factoren. Het type woning weegt daarin vaak het zwaarst. Lees hier meer over het gemiddelde gasverbruik per maand per type woning.

Hoe kan ik mijn netbeheerder bereiken?

Hieronder vindt u een overzicht van alle regionale netbeheerders met links naar hun contactpagina. U heeft alleen rechtstreeks met uw netbeheerder te maken als u grootverbruiker bent.

Coteq

Enexis

Liander

RENDO

Stedin

Westland Infra

Wie moet ik bellen bij een storing of gaslek?

Bij storingen of een (vermoeden van) gaslek belt u het Nationaal Storingsnummer 0800 9009. Dit nummer is gratis en 24 uur per dag bereikbaar.

Wanneer heb ik contact met mijn netbeheerder?

Als u een kleinverbruiker bent, heeft u alleen contact met uw netbeheerder als u uw aansluiting wilt verzwaren of verlichten. Alle andere zaken regelen wij voor u met de netbeheerder. De kosten die u aan ons betaalt voor het gebruik en onderhoud van het netwerk dragen wij ook af aan uw netbeheerder.

Bent u een grootverbruiker? Dan heeft u rechtstreeks een contract afgesloten met de netbeheerder en brengen wij u geen kosten in rekening voor het gebruik van het net. U onderhoudt zelf contact met de netbeheerder voor alle zaken die met het net en uw aansluiting te maken hebben.

Wie is mijn netbeheerder?

De netbeheerder wordt per regio bepaald. Wie de netbeheerder in uw regio is kunt u hier terug vinden. Op uw energienota’s staat tevens aangegeven wie uw netbeheerder is.

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
18
jun

Mobiele airco vs. ventilator – wat is de beste keuze?

Bekijk artikel
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel