Algemeen & nieuws

Kan ik de energietoeslag aanvragen?

Naast de overheidsmaatregelen die voor iedereen gelden, zoals de verlaging op btw, en de vermindering van de energiebelasting, wordt er een energietoeslag uitgekeerd aan huishoudens met een laag inkomen. Deze uitkering wordt apart uitbetaald door de gemeente, en wordt dus niet doorberekend in het termijnbedrag.

Lees hier meer over de energietoeslag.

Hoe wordt de btw-verhoging verrekend op mijn nota’s?

Niet alleen wat u verbruikt, maar ook andere componenten hebben invloed op wat u uiteindelijk betaalt. Zoals het (verlaagde) btw-tarief. Dit zal worden verrekend op uw termijn-, jaar-, eind- en cashbacknota. Het nieuwe btw-tarief van 9% wordt direct meegenomen op uw termijnnota voor juli tot en met de termijnnota van december. Op uw jaarnota vindt u ‘btw-tijdsperiodes’ terug. Voor de energielevering die valt in de periode van 1 juli t/m 31 december 2022 betaalt u 9% btw, alles wat daar buiten valt, 21%. Tenzij de overheid bepaald dat er per 2023 een ander tarief dan 21% geldt.

Natuurlijk geldt wel altijd dat u alleen betaalt voor wat u hebt verbruikt. De kosten in energie kunnen per maand en per jaar variëren. Dat terwijl het termijnbedrag vaak wel gelijk blijft, het gehele jaar door. Wat u te weinig of te veel heeft betaald wordt verrekend op de jaarnota (de nota die u altijd na een geheel jaar van levering ontvangt).

 

Wordt mijn termijnbedrag verlaagd?

Bent u klant bij ons?

Dan wordt uw termijnbedrag automatisch verlaagd! Zo zetten we uw belang voorop, en betaalt u direct minder voor uw energie. Precies waarvoor de btw-verlaging bedoeld is.

Bij dezelfde tarieven en hetzelfde verbruik betaalt u dus minder betalen voor uw energie. Vanaf de termijnnota voor juli vindt u uw nieuwe, verlaagde termijnbedrag en het 9% btw-tarief terug. Ook kunt u deze termijnnota’s en uw verlaagde termijnbedrag inzien op Mijn Innova. Let op! Mogelijk heeft er bij u laatst een herberekening van het termijnbedrag plaatsgevonden. Hierdoor kan het zijn dat uw kosten, ondanks het verlaagde btw-tarief, toch hoger uitvallen. Hiermee voorkomen wij dat u voor (grote) verrassingen komt te staan op uw jaarnota.

Zodra de periode waarin het 9% btw-tarief geldt afloopt, wordt uw termijnbedrag opnieuw berekend op het dan geldende btw-tarief. Daar ontvangt u vanzelf

 

Liever uw termijnbedrag weer verhogen?

U kunt uw termijnbedrag weer verhogen indien u dat prettiger vindt! Dit kunt u na 1 juli zelf doen via Mijn Innova. Indien u dit vòòr 1 juli doet, loopt u de kans dat de verhoging niet goed wordt doorgevoerd.

Kies wel altijd een termijnbedrag dat past bij uw verbruik.

 

Voor 16 juni 2022 een contract bij ons afgesloten?

Dan vindt u in uw contractbevestiging uw termijnbedrag en/of jaarbedrag terug op basis van 21% (over de gehele looptijd van het contract). Er is hier nog geen rekening gehouden met het nieuwe btw-tarief. Uiteraard komt dit bedrag niet meer overeen met de termijnbedragen die u betaalt per 1 juli.

 

Na 16 juni 2022 een contract bij ons afgesloten?

Dan vindt u in uw contractbevestiging uw termijnbedrag en/of jaarbedrag terug op basis van 9% (over de gehele looptijd van het contract). Dit bedrag klopt met de termijnbedragen die u betaalt per 1 juli, mits deze niet (door u) is gewijzigd in de tussentijd. Houd er rekening mee dat het jaarbedrag ook berekend is op basis van het 9% btw-tarief. Indien dit tarief in 2023 weer wordt verhoogd naar 21%, betekent dit ook dat uw jaarbedrag hoger kan uitvallen dan wat er vermeld staat in uw contractbevestiging.

Wat houdt de btw-verlaging in?

Het kabinet verlaagt de btw op energie (aardgas, elektriciteit en stadsverwarming) vanaf 1 juli 2022 voor een halfjaar van 21% naar 9%. Door deze maatregel daalt de energierekening (voor een huishouden met een gemiddeld verbruik) in dit half jaar met ongeveer €140,-. Hiermee geeft de overheid een tegemoetkoming voor de hoge energieprijzen van het moment, wat voor veel huishoudens een financiële tegenvaller is, of hierdoor zelfs in de problemen komen.

Na 31 december 2022 wordt het btw-tarief teruggedraaid naar 21%, al is dit nog niet zeker. Uiteraard ontvangt u hierover vanzelf informatie van ons, per e-mail of brief.

De overheid heft per kWh energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw. Dit betekent dat wij als energieleverancier dit heffen bij u als klant, waarna wij het weer afdragen aan de Belastingdienst. Met een verlaagd btw-tarief heffen wij dus minder kosten bij u! Dit betekent dat alle termijnbedragen van onze klanten automatisch verlaagd zijn. Nieuwe klanten krijgen wederom een termijnbedrag op basis van 9% btw.

Waarom zijn de energieprijzen zo hoog?

Er is al bijna een halfjaar tekort aan gas in Europa en dat heeft deze oorzaken:

 

  • Rusland levert minder gas aan Europa. Er zijn vermoedens dat Rusland op deze manier de druk opvoert zodat de nieuwe, omstreden gaspijpleiding Nord Stream 2 snel in gebruik wordt genomen. Echter duurt dit langer dan verwacht. De gaspijpleiding is nog altijd niet in gebruik, terwijl we het heel hard kunnen gebruiken.
  • Een extra piek in de stroomprijzen ontstond nadat Frankrijk vier kernreactoren uit te zetten voor onderhoud.
  • Door een aardig koud voorjaar in 2021 zijn de gasvoorraden vrij leeggeraakt. Door de hogere energieprijzen in de zomer zijn deze vervolgens minder gevuld.
  • Gas wordt liever naar Azië geëxporteerd; er wordt daar een hogere prijs voor aangeboden.
  • Na de coronacrisis trekt de economie weer aan, waardoor de vraag naar energie vanzelf meer stijgt.
  • Door het verminderen van de gaswinning in Groningen is Nederland afhankelijker geworden van andere leveranciers in het buitenland.
  • Kolencentrales en kerncentrales in Europa worden steeds vaker gesloten. Dit betekent meer vraag naar gas om elektriciteit op te wekken.
  • Er wordt minder windenergie opgewekt doordat er minder wind is. Hierdoor stijgt de vraag naar gas automatisch.

 

Door het tekort, stijgt de vraag naar gas. Omdat stroom en gas een sterk verband met elkaar hebben, groeit naast de gasprijs, ook de stroomprijs mee. En dat betekent een extra hoge marktprijs.

Bron: nos.nl

 

Lees hier meer informatie over de hoge energieprijzen.

Kan Innova Energie mij zekerheid bieden in deze tijd?

Bij Innova Energie hebben we door onze veilige inkoopstrategie het grootste risico afgedekt. Simpel gezegd, het grootste deel van de energie die wij verkopen hebben wij ook al ingekocht (dit geldt wel alleen voor onze vaste contracten). Hierdoor hebben wij op het moment een gunstige positie, zelfs bij een komende strenge winter.

We kunnen u dus geruststellen en meegeven dat de kans erg klein is dat wij in de problemen óf in de gevarenzone komen door de huidige marktontwikkeling. Nieuwe klanten (die van harte welkom bij ons zijn!) en onze huidige klanten kunnen wij de komende tijd verzekeren van energie.

Dit maakt ook dat wij in de positie stonden om energieleverancier Sepa Green Energy B.V. over te nemen, die eerder in december 2021 failliet verklaard was als gevolg van de stijgende energieprijzen. Lees er meer in ons persbericht.

 

Lees hier meer informatie over de hoge energieprijzen.

Wat betekenen de hoge energieprijzen voor u?

Als afnemer gaat u kortgezegd meer betalen voor uw energie. Dit valt helaas niet te ontlopen en elke Nederlander en Nederlands bedrijf heeft er last van. Gelukkig heeft de overheid een besluit genomen om de energiebelastingen in 2022 te verlagen ter compensatie. Recent is er ook aangekondigd dat huishoudens met een laag inkomen een extra energietoeslag ontvangen.

Wat in deze tijd erg belangrijk is, is uw verbruik. Ga verstandig om met uw energieverbruik, met name met gas. U bespaart het meeste gas door de verwarming wat lager te zetten en uzelf dikker aan te kleden. Bekijk hier nog een aantal praktische tips om energie te besparen in de wintermaanden.

Wanneer en hoeveel u meer gaat betalen ligt geheel aan uw contract.

Ik heb een vast contract

Dan verandert er op dit moment niets, totdat uw contract afloopt. Daarna zal u weer opnieuw een contract moeten afsluiten of uw huidige moeten verlengen. Hierbij kunt u kiezen uit een variabel contract of een vast contract (momenteel bieden wij alleen 1-jarige en 3-jarige vaste contracten aan) en gelden de energietarieven van dat moment. Dit is van te voren niet te voorspellen. Log in Mijn Innova en bekijk onder “Producten” wanneer uw contract afloopt. Wij kunnen u in ieder geval wél verzekeren van energie in deze onrustige tijd.

Ik heb een variabel contract

Dan zijn uw variabele tarieven per 1 januari 2022 helaas verhoogd, omdat uw vorige energietarief niet meer aansluit op de marktprijs. U heeft hier per e-mail of brief informatie over ontvangen. Je vindt het nieuwe tariefblad ook hier: innovaenergie.nl/tarieven.

Wij zijn genoodzaakt de extra tariefwijziging in te zetten, omdat wij als relatief kleine partij risico lopen met variabele contracten. De inkoopprijzen voor variabele tarieven liggen een stuk hoger dan de huidige marktprijs en bovendien is het lastig te voorspellen tot wanneer variabele klanten bij ons blijven (zij mogen hun contract op elk gewenst moment opzeggen en betalen geen opzegvergoeding). Helaas kunnen wij niet anders dan dit financiële risico zoveel mogelijk in te perken en deze tariefwijziging in te zetten. We begrijpen maar al te goed dat dit een tegenvaller is, maar bedenk dat we hiermee u als variabele klant meer zekerheid kunnen bieden.

Uiteraard kunnen de variabele tarieven ook weer verlaagd worden, als de marktprijs zakt! We houden het goed in de gaten.

Ik wil klant worden bij jullie

Dat kan zeker! Ga naar de homepage en vul onze tool in! Wij kunnen u verzekeren van energie in deze onrustige tijd. Momenteel bieden wij alleen 1-jarige en 3-jarige vaste contracten aan.

 

Lees hier meer informatie over de hoge energieprijzen.

Het inloggen op Mijn Innova lukt niet. Wat nu?

Controleer voor de zekerheid of u uw klantnummer en/of wachtwoord goed heeft ingevoerd. Indien dit het geval is, kan het ook zo zijn dat uw Mijn Innova account (nog) niet geactiveerd is. U kunt zelf een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘’Ik ben mijn wachtwoord vergeten’’ te klikken.

Ik heb een verzoek ontvangen om meterstanden door te geven maar heb dit al gedaan. Wat nu?

Het komt wel eens voor dat ons meterstandenverzoek gekruist heeft met het moment dat u de meterstanden heeft doorgegeven. Als u een bevestiging heeft ontvangen van ons kunt u er vanuit gaan dat uw meterstanden is verwerkt. Heeft u (nog) geen bevestiging gehad? Dan moeten wij uw meterstanden nog verwerken.

Heeft u hier toch nog vragen over? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070-3016610.

Hoe kan ik mijn termijnbedrag wijzigen?

U kunt uw termijnbedrag snel en eenvoudig aanpassen via Mijn Innova. Wij adviseren u een redelijk termijnbedrag te kiezen, zodat u op de volgende nota niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.

Via Mijn Innova kunt u niet maximaal verhogen of verlagen. Heeft u een goede reden om dit wel te doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070-3016610.