Contract

Hierbij zeg ik mijn contract op, binnen de 14 dagen bedenktermijn?

In verband met het faillissement van EnergieFlex hebben wij uw energielevering overgenomen. Dat hebben wij gedaan om te voorkomen dat u zonder energie zou komen te zitten. Omdat wij de energielevering snel moesten overnemen, is de 14 dagen bedenktermijn niet van toepassing.

Wij hadden u graag als klant behouden en daarom hebben wij u een aanbod met scherpe tarieven gedaan. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om gebruik te maken van ons aanbod. Als u geen klant wilt blijven bij Innova Energie hoeft u het contract niet op te zeggen. U kunt overstappen naar een andere leverancier, deze maakt voor u de overstap in orde. Houd hierbij rekening met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Hoewel u altijd het recht heeft om een automatische incasso te storneren, kunt u de automatische incasso natuurlijk stopzetten. Innova Energie brengt ook in dat geval wel de door ons geleverde energie in rekening. U mag deze kosten dan middels een handmatige betaling voldoen.

Ik wil geen klant bij jullie zijn. Per welke datum kan ik mijn contract met jullie ontbinden?

In verband met het faillissement van EnergieFlex hebben wij uw energielevering overgenomen. Dat hebben wij gedaan om te voorkomen dat u zonder energie zou komen te zitten. Wij hadden u graag als klant behouden en daarom hebben wij u een aanbod met scherpe tarieven gedaan. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om gebruik te maken van ons aanbod. Wanneer u een andere leverancier heeft gevonden, regelt deze voor u de overstap. Hou rekening met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Innova Energie brengt natuurlijk wel de door ons geleverde energie in rekening.

Ik hoef geen nieuwe overeenkomst te ontvangen, omdat ik al een nieuwe leverancier heb gevonden.

In verband met het faillissement van EnergieFlex hebben wij uw energielevering overgenomen. Dat hebben wij gedaan om te voorkomen dat u zonder energie zou komen te zitten. Daarom heeft u van ons een overeenkomst op basis van variabele tarieven ontvangen. Wij hadden u graag als klant behouden en daarom hebben wij u een aanbod met scherpe tarieven gedaan met daarbij een cashback die op kan lopen tot € 180,-. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om gebruik te maken van ons aanbod. Wanneer u een andere leverancier heeft gevonden, regelt deze voor u de overstap. Hou rekening met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Innova Energie brengt natuurlijk wel de door Innova Energie geleverde energie in rekening.

Ik wil geen gebruik maken van jullie aanbieding en wil ook geen termijnbedrag betalen, want ik ga zelf op zoek naar een andere leverancier.

In verband met het faillissement van EnergieFlex hebben wij uw energielevering overgenomen. Dat hebben wij gedaan om te voorkomen dat u zonder energie zou komen te zitten. Wij hadden u graag als klant behouden en daarom hebben wij u een aanbod met scherpe tarieven gedaan met daarbij een cashback die op kan lopen tot € 180,-. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om gebruik te maken van ons aanbod. Wanneer u een andere leverancier heeft gevonden, regelt deze voor u de overstap. Hou rekening met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Innova Energie brengt natuurlijk wel de door Innova Energie geleverde energie in rekening.

Hoe zit het met de bedenk- en opzegtermijn nu Innova Energie de levering heeft overgenomen?

U heeft een opzegtermijn van 30 dagen. Stapt u toch voor die tijd over, dan gaan wij hier tot 1 januari 2019 coulant mee om en zullen wij geen actie ondernemen. De door Innova Energie geleverde stroom en/of gas tot aan de overstap zal wel in rekening worden gebracht.

Waar kan ik mijn variabele contract opzeggen?

Als u ingaat op het aanbod voor een vast contract bij ons, dan hoeft u het variabele contract niet op te zeggen. Dit wordt automatisch geregeld. Wanneer u een andere leverancier heeft gevonden, dan regelt deze voor u de overstap. Uw nieuwe leverancier dient wel rekening te houden met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen.

Zijn de tarieven uit de leveringsovereenkomst nu mijn nieuwe tarieven?

Ja, vanaf 1 november 2018 gelden voor u de variabelen tarieven en de daarbij horende voorwaarden. Deze tarieven gelden totdat u een nieuw vast contract heeft afgesloten bij ons of een andere energieleverancier.

Ik heb al een nieuw contract gesloten met een andere leverancier.

Als u al een contract heeft afgesloten bij een andere leverancier, dan gaat dit contract gewoon door. Uw nieuwe leverancier geeft dan aan ons door dat zij de levering over nemen. U heeft wel een leveringsovereenkomst ontvangen met variabele tarieven. Dat is omdat wij u energie leveren vanaf 1 november 2018 tot de afgesproken ingangsdatum van het contract bij uw nieuwe leverancier.

Hoe kom ik in aanmerking voor een aantrekkelijk aanbod?

U heeft van ons na 1 november meerdere e-mails ontvangen met daarin een scherp aanbod voor een vast energiecontract. Wanneer u niet op dit aanbod bent ingegaan of u niet bent overgestapt, betekent dit dat het variabele tarief voor u geldt. Neem voor een nieuw aanbod contact op met onze klantenservice.

Mag ik het contract bij Innova Energie opzeggen?

Uiteraard mag u het contract met ons opzeggen. U heeft een aanbod voor een contract met zeer concurrerende vaste tarieven van ons ontvangen. Wij adviseren u om dat aanbod af te wachten. Daarna kunt u altijd nog beslissen om het contract op te zeggen. Houd dan wel rekening met een opzegtermijn van 30 dagen.