Facturen en betalen

Mijn opzegging bij EnergieFlex is niet verwerkt waardoor ik te lang voor energie heb betaald die ik niet gebruikt heb. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Dat is heel vervelend. Omdat dit het gevolg is van het faillissement van EnergieFlex moeten wij  u doorverwijzen naar de curator. U kunt uw vordering bij hem indienen via het volgende mailadres: flexenergie@wijnenstael.nl

Hierbij zeg ik mijn contract op, binnen de 14 dagen bedenktermijn?

In verband met het faillissement van EnergieFlex hebben wij uw energielevering overgenomen. Dat hebben wij gedaan om te voorkomen dat u zonder energie zou komen te zitten. Omdat wij de energielevering snel moesten overnemen, is de 14 dagen bedenktermijn niet van toepassing.

Wij hadden u graag als klant behouden en daarom hebben wij u een aanbod met scherpe tarieven gedaan. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om gebruik te maken van ons aanbod. Als u geen klant wilt blijven bij Innova Energie hoeft u het contract niet op te zeggen. U kunt overstappen naar een andere leverancier, deze maakt voor u de overstap in orde. Houd hierbij rekening met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Hoewel u altijd het recht heeft om een automatische incasso te storneren, kunt u de automatische incasso natuurlijk stopzetten. Innova Energie brengt ook in dat geval wel de door ons geleverde energie in rekening. U mag deze kosten dan middels een handmatige betaling voldoen.

Heeft Innova Energie mijn automatische incasso van EnergieFlex overgenomen?

Het mandaat van EnergieFlex voor de automatisch incasso is overgenomen door Innova Energie. Wanneer u uw contract verlengt, wordt uw contract aangevuld met een nieuw mandaat. Blijft u op het variabele contract, dan krijgt u in de loop van de tijd een nieuw verzoek voor een mandaat. U behoud het recht van storneren.

Ontvang ik nog een jaar- of eindafrekening van Energieflex?

Daar hebben wij helaas geen informatie over. Neem hiervoor s.v.p. contact op met de curator.

Waarom betaal ik in november 2 keer voor mijn energie?

Normaal gesproken betaalt u het termijnbedrag een maand vooruit. Omdat u per 1 november klant bij ons bent geworden, konden we eind oktober het termijnbedrag van november nog niet incasseren of de factuur sturen. Daarom betaalt u begin november voor de maand november en eind november voor de maand december.

Krijg ik mijn facturen per post of per mail?

Het overgrote deel van onze klanten betaalt per automatische incasso. Als u een factuur krijgt, dan ontvang je deze per email

Incasseert Innova Energie ook de facturen?

Innova heeft inderdaad de automatische incasso overgenomen. Betaalde u per factuur? Dan ontvang u de factuur voortaan van Innova Energie.

Wat moet ik doen als mijn eindnota niet klopt?

Daar hebben wij helaas geen informatie over. Hiervoor kunt u contact opnemen met de curator.

Krijg ik mijn tegoed van de eindnota van EnergieFlex terug van Innova Energie?

Eventuele tegoeden en vorderingen uit de periode dat EnergieFlex u energie leverde vallen binnen het faillissement. Vragen met betrekking tot het faillissement en de afwikkeling hiervan kunt u per e-mail stellen aan de curator.

Wanneer betaal ik voor de eerste keer aan Innova?

Begin november betaalt u voor de eerste keer aan Innova Energie. Dat is dan het bedrag voor de maand november. Eind november betaalt u de energie voor de maand december. Vanaf december wordt er gewoon weer zoals u gewend bent, aan het einde van de maand geïncasseerd.