Opzegvergoeding

Hoe werkt de nieuwe opzegvergoeding?

Als u uw energiecontract voor bepaalde tijd (vast tarief) bij ons vroegtijdig opzegt, brengen wij een opzegvergoeding in rekening. De energie voor uw resterende looptijd hebben wij namelijk al ingekocht. Met een opzegvergoeding compenseren wij dit.

Voorheen was deze opzegvergoeding standaard €50,- per product en per aansluiting (wanneer de resterende looptijd van het energiecontract korter is dan een jaar). Vanuit de ACM is hier verandering ingekomen voor klanten met kleinverbruikaansluiting. Dat is nodig omdat de energieprijzen erg fluctueren. De nieuwe opzegvergoeding is afhankelijk van het verbruik wat u nog van ons zou afnemen en de tarieven in uw energiecontract en de markt.

Uw opzegvergoeding inzien

Gebruik de opzegvergoeding-tool op Mijn Innova om in te zien hoe hoog uw opzegvergoeding zal worden (indicatie!) op een door u gekozen overstapdatum binnen de looptijd van uw contract, of neem contact met ons op om deze op te vragen. We geven u dan een indicatie van de opzegvergoeding.

Zo wordt de nieuwe opzegvergoeding berekend

De opzegvergoeding wordt nu berekend aan de hand van de onderstaande stappen (opgelegd door de ACM). Dit geldt voor energiecontracten voor bepaalde tijd (vast tarief), gesloten vanaf 1 juni 2023 voor kleinverbruikers:

  • Er wordt een schatting gemaakt van het verbruik dat u nog van ons zou afnemen tot aan het einde van uw energiecontract (deze schatting is o.b.v. uw standaard jaarverbruik en profielfracties)
  • Je komt dan uit op uw geschatte resterende verbruik. Hierover betaalt u een afkoopbedrag per kWh stroom, en per M3 gas.  
  • Het afkoopbedrag is afhankelijk van de tarieven in uw energiecontract én de tarieven die gelden op het moment van overstappen. 

In eerste instantie wordt er een indicatie gegeven. Wanneer u daadwerkelijk overstapt, ontvangt u bij uw eindnota de definitieve opzegvergoeding. Dit verschilt kan komen door drie dingen: uw standaard jaarverbruik is veranderd, uw opzegdatum is veranderd, of de profielfracties zijn veranderd.

Opgelegd door de ACM

Deze verandering in de wet voor redelijke opzegvergoedingen is een initiatief vanuit de ACM, en geldt voor alle energieleveranciers in Nederland.

Ook de manier van het berekenen van de nieuwe opzegvergoeding is opgelegd vanuit de ACM. Heeft u een vraag en/of klacht hierover? Dan kunt u terecht bij de ACM.

Waar moet ik aan denken als ik ga opzeggen?

Houd rekening met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Daarnaast kunnen wij bij een voortijdige beëindiging van het contract een opzegvergoeding en eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen bij u in rekening brengen. Bij een opzegging in geval van overlijden of faillissement is het mogelijk dat wij om aanvullende informatie of bewijsstukken zullen vragen.

Heeft u een contract voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) en beëindigt u dit contract eerder dan de afgesproken einddatum of is het contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan kunnen wij u hiervoor onderstaande opzegvergoeding in rekening brengen. Ook vervalt uw recht op eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of compensaties voor de door u gedeclareerde kosten. Deze kunnen met de eindnota worden verrekend, ook wanneer deze al als voorschotten aan u zijn uitbetaald.

Contract particuliere kleinverbruiker

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken en bedraagt per product en per Aansluiting of Allocatiepunt:

Contractduur Resterende looptijd Opzegvergoeding
1 jaar < 1 jaar € 50,-
> 1 jaar < 1,5 jaar € 50,-
1,5 – 2 jaar € 75,-
2 – 2,5 jaar € 100,-
> 2,5 jaar € 125,-

Contract zakelijke kleinverbruiker

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken. De volgende voorwaarden gelden voor de hoogte van de opzegvergoeding:

  • de opzegvergoeding per product en per Aansluiting of Allocatiepunt bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het contract, met een minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar.
  • de resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract afgesproken looptijd, tarieven en het standaard jaarverbruik dat wordt opgegeven door de netbeheerder.

Contract Grootverbruiker en/of Multisites

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken. De volgende voorwaarden gelden voor de hoogte van de opzegvergoeding:

  • de opzegvergoeding per product en per Aansluiting of Allocatiepunt bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het contract, met een minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar.
  • de resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract afgesproken looptijd, tarieven en het gecontracteerd volume.

Nieuwe opzegvergoeding per 1 juni 2023
Heeft u een contract afgesloten vanaf 1 juni 2023? Bekijk hier de nieuwe opzegvergoeding die voor u geldt.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Stapt u over? Dan regelt uw nieuwe leverancier uw overstap. Heeft u een contract met vaste tarieven, dan betaalt u bij voortijdige beëindiging een opzegvergoeding en dient u eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen terug te betalen.

Jammer dat u overweegt uw contract bij ons op te zeggen. U kunt opzeggen door ons een e-mail te sturen met de volgende gegevens:
– Uw aansluitgegevens
– De gewenste einddatum
– De reden van de opzegging
Een opzegging kan niet met terugwerkende kracht verwerkt worden.