Nieuw klantnummer

Waarom krijg ik een nieuw klantnummer en veranderen de contactgegevens?

Vorig jaar hebben wij uw energielevering overgenomen. Om de levering zo goed mogelijk te laten verlopen hebben wij uw gegevens in eerste instantie zo veel mogelijk in dezelfde systemen laten staan. Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren, gaan wij u voortaan faciliteren vanuit onze interne systemen.

Hierdoor veranderen dus de contactgegevens en krijgt u een nieuw klantnummer, deze ontvangt u voor 19 juli per e-mail. Na de aanpassing kunnen wij u nog sneller en beter van dienst zijn.

 

Wat verandert er voor mij?

Als uw oude klantnummer begon met 000 dan ontvangt u voor 19 juli een nieuw klantnummer van ons. Daarop aansluitend ontvangt u een activatiecode om uw account op het vernieuwde klantportaal te activeren.

Daarnaast zullen wij gaan incasseren met een ander rekeningnummer en wijzigen onze contactgegevens.

Waar vind ik mijn nieuwe klantnummer?

U ontvangt uiterlijk 19 juli uw nieuwe klantnummer per e-mail.

Niet al onze klanten krijgen een nieuw klantnummer. U ontvangt alleen een nieuw klantnummer als uw oude klantnummer begon met 000.

Wanneer kan ik weer inloggen op het klantportaal?

Als u een nieuw klantnummer heeft ontvangen, dan ontvangt u daarop aansluitend voor 19 juli per e-mail een activatiecode. Daarmee kunt u uw account opnieuw activeren, waarna u direct een nieuw wachtwoord kunt aanmaken voor het klantportaal.

Wat voor effect hebben de veranderingen op mijn contract?

Geen zorgen de veranderingen hebben geen drastische gevolgen voor u. De aanpassingen binnen het systeem hebben verder geen effect op uw leveringsovereenkomst of op de kosten van de levering.

Doordat wij de termijnbedragen zullen gaan afronden naar hele getallen kan het wel zo zijn dat uw bestaande termijnbedrag met maximaal 1 euro omlaag of omhoog gaat. Deze aanpassing heeft uiteraard geen effect op uw jaarnota en de totale kosten van uw daadwerkelijke verbruik.

De systemen veranderen maar ik stap over naar een andere energieleverancier, wat betekent dit voor mij?

De verandering van ons systeem heeft geen invloed op uw overstap. Er zal voor u geen nieuwe klantnummer worden gemaakt. Wel kan het zijn dat u nog e-mails van ons ontvangt omtrent de verandering.