Energiezuinig werken kost uw bedrijf niet te veel

De overheid helpt

Als u kiest voor duurzaam ondernemen hoeft u nooit te veel te betalen. Uiteraard wilt u uw vestigingen energiezuiniger maken. Wij adviseren u over de subsidies die de overheid aanbiedt voor energiebesparende maatregelen, zodat u nooit te veel te betaalt. Zo kunt u sneller aan de slag.

  • Energie Investeringsaftrek (EIA)
    Wilt u investeren in energiezuinige technieken of duurzame energie toepassen in uw bedrijf? Met een aanvraag voor de EIA bespaart u niet alleen op uw energiekosten, maar de investeringskosten kunnen extra afgetrokken worden van uw fiscale winst. Ook als uw bedrijfsruimte zich bevindt in uw bedrijf aan huis komt u eventueel in aanmerking. De websites van de Belastingsdienst en AgentschapNL bieden meer informatie. MIA en VAMIL zijn net als KIA vergelijkbare maatregelen.
  • Green deals
    Dit is geen financiële regeling. De Rijksoverheid verplicht zich bij Green Deals ertoe om met haar kennis, instrumenten en expertise belemmeringen zoals administratieve lasten weg te werken. Meer informatie vindt u op de website van de Rijksoverheid.
  • Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+) De SDE+ is een exploitatiesubsidie. Producenten ontvangen subsidie voor de opgewekte duurzame energie en niet voor aanschaf van de productie-installatie, zoals bij een investeringssubsidie. Deze subsidie vergoedt het verschil tussen de kostprijs van grijze energie en die van duurzame energie over een periode van 5, 12 of 15 jaar, afhankelijk van de technologie. Lees meer op de website van AgentschapNL.

Sommige subsidieregelingen zijn combineerbaar. U vindt meer informatie hier.