De wereld vraagt om verandering om langer mee te gaan. Wij willen vooruit kijken en trends benutten om onze onderneming vorm te geven passend bij de steeds hogere eisen van onze klanten. Overwegingen en innovatie op het gebied van duurzame vraagstukken zijn onderdeel van de bedrijfsvoering. Alle componenten van ons beleid vormen een doordachte visie om in de behoefte van onze klanten te kunnen blijven voorzien. Wij willen onze betrokkenheid tonen door met onze klanten te werken aan een duurzame toekomst voor iedereen. Hieruit verlenen wij ons bestaansrecht.

Missie

Onze missie is voortdurend en leidend in al onze besluiten en acties:

Innova Energie wil u helpen om energie te besparen en uw kosten te verlagen door samen aan een duurzame wereld te werken.

Wij helpen onze klanten niet alleen energie te besparen, maar ook tijd en geld. Wij streven hierbij constant naar een hoge kwaliteit. Indien gewenst houden wij het energieverbruik in de gaten, zodat onze klant nooit te veel betaalt. Op basis van onze klantgerichte visie kunnen wij advies op maat leveren en voor iedereen maximale en duurzame besparing realiseren.

Visie

De visie geeft een continue lange-termijn bestemming aan in ons te voeren beleid. Het is een raamwerk waarbinnen ieder aspect op zijn beurt moet zorgen voor een blijvende, duurzame groei in onze onderneming.

Wij willen een energiebedrijf zijn dat samen met haar klant werkt aan een duurzaam beleid, waarin wordt gestreefd naar betaalbare, groene energie voor iedereen. De vijf pijlers van onze visie zetten uit waar wij heen willen en hoe we daar gaan komen:

  • Samen met onze klanten werken aan een betere en duurzame toekomst voor iedereen met 100% groene energie zonder meerprijs
  • Zorgeloos ondernemen mogelijk maken voor ZZP’ers en MKB’ers door het energieverbruik te monitoren en te adviseren over energiebesparende maatregelen
  • De klant zekerheid en duidelijkheid bieden door inzicht te geven in het verbruik
  • Ons innovatieve karakter waarmaken door ons assortiment constant uit te breiden met nieuwe energiebesparende en duurzame producten
  • Voortdurend kwalitatief hoge service aanbieden aan onze klanten, onder andere door gewenst advies op maat te leveren en lange wachttijden te beperken.