Facturen en betalen

Mijn opzegging bij EnergieFlex is niet verwerkt waardoor ik te lang voor energie heb betaald die ik niet gebruikt heb. Hoe krijg ik mijn geld terug?

Dat is heel vervelend. Omdat dit het gevolg is van het faillissement van EnergieFlex moeten wij  u doorverwijzen naar de curator. U kunt uw vordering bij hem indienen via het volgende mailadres: flexenergie@wijnenstael.nl

Hierbij zeg ik mijn contract op, binnen de 14 dagen bedenktijd. Tevens stopt de automatische incasso.

In verband met het faillissement van EnergieFlex hebben wij uw energielevering overgenomen. Dat hebben wij gedaan om te voorkomen dat u zonder energie zou komen te zitten. Omdat wij de energielevering snel moesten overnemen, is de 14 dagen bedenktijd nu niet van toepassing. Wij hadden u graag als klant behouden en daarom hebben wij u een aanbod met scherpe tarieven gedaan met daarbij een cashback die op kan lopen tot € 180,-. Vanzelfsprekend bent u niet verplicht om gebruik te maken van ons aanbod. Als u geen klant wilt blijven bij Innova Energie hoeft u het contract niet op te zeggen. U kunt overstappen naar een andere leverancier. Wanneer u een andere leverancier heeft gevonden, regelt deze voor u de overstap. Hou rekening met de in de energiemarkt gebruikelijke opzegtermijn van 30 dagen. Hoewel u altijd het recht heeft om een automatische incasso te storneren, kunt u de automatische incasso natuurlijk stopzetten. Innova Energie brengt ook in dat geval wel de door Innova Energie geleverde energie in rekening. U mag deze kosten dan middels een handmatige betaling voldoen.

Heeft Innova Energie mijn automatische incasso van EnergieFlex overgenomen?

Het mandaat van EnergieFlex voor de automatisch incasso is overgenomen door Innova Energie. Wanneer u uw contract verlengt, wordt uw contract aangevuld met een nieuw mandaat. Blijft u op het variabele contract, dan krijgt u in de loop van de tijd een nieuw verzoek voor een mandaat. U behoud het recht van storneren.

Ontvang ik nog een jaar- of eindafrekening van Energieflex?

Daar hebben wij helaas geen informatie over. Neem hiervoor s.v.p. contact op met EnergieFlex.

Waarom betaal ik in november 2 keer voor mijn energie?

Normaal gesproken betaal je aan het einde van de maand voor de volgde maand. Omdat je per 1 november klant bij ons bent geworden, konden we niet al eind oktober incasseren of de factuur sturen. Dat doen we daarom nu begin november. Eind november betaal je voor de maand december.

Krijg ik mijn facturen per post of per mail?

Het overgrote deel van onze klanten betaalt per automatische incasso. Als je een factuur krijgt, dan ontvang je deze per email

Incasseert Innova Energie ook de facturen?

Innova zal inderdaad je automatische incasso overnemen. Betaalde je per factuur? Dan ontvang je de factuur vanaf dit moment van Innova Energie.

Wat moet ik doen als mijn eindnota niet klopt?

Daar hebben wij helaas geen informatie over. Neem hiervoor s.v.p. contact op met EnergieFlex.

Krijg ik mijn tegoed van de eindnota van EnergieFlex terug van Innova Energie?

Eventuele tegoeden en vorderingen uit de periode dat EnergieFlex energie leverde bij jou vallen binnen het faillissement. Vragen met betrekking tot het faillissement en de afwikkeling hiervan kun je per e-mail stellen aan de curator.

Wanneer betaal ik voor de eerste keer aan Innova?

Begin november betaal je voor de eerste keer aan Innova Energie. Dat is dan het bedrag voor de maand november. Eind november betaal je de energie voor de maand december. Vanaf december betaal je zoals je gewend bent aan het einde van de maand voor je energie.