Innova Energie

Vanaf wanneer geldt het prijsplafond?

Vanaf 1 januari 2023 gaat het prijsplafond in voor huishoudens en andere kleinverbruikers.