DuurzaamOndernemen

Informatieplicht energiebesparing

Vanaf 1 juli 2019 gaat de informatieplicht energiebesparing in. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt de informatieplicht erbij. Met deze informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energie besparen stimuleren. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Energiebesparingsplicht

Bedrijven en instellingen zijn volgens de wet milieubeheer verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Dit verloopt via de energiebesparingsplicht. De maatregelen die worden getroffen behoren een terugverdientijd van 5 jaar of minder te hebben zodat investeringen zich snel terug verdienen.

Vanaf 1 juli 2019 wordt deze wet uitgebreid met de informatieplicht. Dit houdt in dat bedrijven en instellingen de door hen genomen energiebesparende maatregelen voor deze datum moeten hebben gerapporteerd. Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid de energiebesparing in Nederland versnellen. De informatieplicht energiebesparing geldt bij een jaarverbruik vanaf 50.000 kWh of 25.000 m³ of aardgas equivalent.

Introductie informatieplicht

Bekijk de introductiefilm voor een korte uitleg over de informatieplicht.

Ga na of u aan de informatieplicht moet voldoen

Stap 1: Bepaal eerst of u een informatieplicht of energiebesparingsplicht heeft. Kijk hiervoor naar uw totale energieverbruik, zonder daar uw opgewekte energie van af te trekken. Gebruik het stappenplan informatieplicht energiebesparing als hulpmiddel om na te gaan of u een energiebesparingsplicht en informatieplicht heeft.

Stap 2: Heeft u een informatieplicht? Bepaal dan met het stappenplan welke Erkende Maatregelenlijst voor uw bedrijfstak geldt en wat de lijst op hoofdlijnen inhoudt. Er zijn 19 bedrijfstakken met elk een eigen erkende maatregelen lijst. Zo vindt u gemakkelijk een maatregel voor uw bedrijfstak die een terugverdientijd van 5 jaar of minder heeft.

Is er voor uw bedrijfstak geen EML? Zet dan op een rij welke energiebesparende maatregelen u voor uw inrichting heeft genomen.

Toezicht op de informatieplicht

De rapportage die u via het RVO indient wordt door uw gemeente of de omgevingsdienst opgehaald. De gemeente of omgevingsdienst is het bevoegd gezag die controleert of u voldoet aan de energiebesparingsplicht en informatieplicht. Bij grote en/of complexe inrichtingen is dit meestal de provincie. Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht en informatieplicht.

Als u niet voor 1 juli 2019 aan de informatieplicht voldoet kan dit financiële gevolgen voor u hebben. Het bevoegd gezag kan dan namelijk een dwangsom aan u opleggen.

Bron: RVO


Hulp nodig? Laat uw gegevens achter

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
26
feb

SDE+-subsidie moet omhoog

Bekijk artikel
27
dec

Afbouw gaswinning komt op gang

Bekijk artikel