DuurzaamNieuws

Klimaatakkoord voor elektriciteit

Middels het Klimaatakkoord willen we in Nederland klimaatverandering tegen gaan. Het doel is om in 2030 49% minder broeikasgassen uit te stoten dan we in 1990 deden. Het belangrijkste broeikasgas is koolstofdioxide (CO2). Daarom richten we ons in Nederland vooral op het verminderen van de CO2-uitstoot in de lucht.

Belangrijke stap naar een duurzame toekomst

Om de stap naar een duurzame toekomst te realiseren betrekt het Klimaatakkoord ook de elektriciteitssector. Afgelopen maanden zijn de hoofdlijnen van het Klimaatakkoord verder uitgewerkt. De ambitie is groot en met de gestelde afspraken is Nederland straks koploper in de energietransitie. Duurzame elektriciteit gaat van 15% naar 70-75% in 2030. Deze groei wordt vooral gerealiseerd door investeringen in windenergie op zee. Het streven is dat de verdere uitrol van wind op zee zonder subsidie plaats vindt.

Daarnaast is een sterke kostenvermindering afgesproken voor zon en wind op land. Tot en met 2025 kunnen projecten nog in aanmerking komen voor SDE+-subsidie. Investeringen na 2025 moeten door de kostenvermindering op eigen benen kunnen staan. De afspraak is dat marktpartijen de komende 10 jaar € 50 miljard investeren in nieuwe opwekcapaciteit. Zo lopen we de achterstand op andere Europese landen snel in.

Essentieel binnen de energietransitie

Drie zaken zijn daarbij essentieel volgens de voorzitter van Energie-Nederland, Medy van der Laan: “We houden de leveringszekerheid op peil, er komen goede investeringscondities en we vinden samen tijdig voldoende ruimte voor nieuwe locaties voor de opwekking van duurzame energie, zowel op zee als op land. Energie-Nederland heeft zich de afgelopen maanden hard gemaakt om de leveringszekerheid te blijven borgen. Het niveau van de nationale CO2-minimumprijs kent nu een behoedzaam prijspad.”

Zet zelf ook een stap in de goede richting en ga verduurzamen!

De komende jaren zal iedere gemeente per wijk een plan maken om panden zonder aardgas te gaan verwarmen. Dit kan betekenen dat er een warmtenet in uw wijk komt waarop u kan worden aangesloten. Een ander belangrijk alternatief voor duurzaam verwarmen is een volledig elektrische warmtepomp. Deze kan uw cv-ketel helemaal vervangen. Voorwaarde is wel dat uw woning of bedrijfspand goed geïsoleerd is. Uw gemeente dient de plannen voor deze energietransitie in 2021 rond te hebben.

U hoeft natuurlijk niet af te wachten op de gemeente om te verduurzamen. Combineer het isoleren van uw pand met een geplande verbouwing of onderhoudsbeurt. Dat scheelt weer in de kosten. Panden gebouwd na 2000 zijn al goed geïsoleerd. Panden van voor 2000 hebben goede spouwmuur-, vloer-, dakisolatie en HR++ glas nodig om aardgasvrij te worden.

Bron: Energie Nederland

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
26
feb

SDE+-subsidie moet omhoog

Bekijk artikel
27
dec

Afbouw gaswinning komt op gang

Bekijk artikel