DuurzaamNieuws

Nieuwe subsidieregeling sportaccommodaties

Vanaf 2 januari 2019 is het voor sportverenigingen en -stichtingen mogelijk om in aanmerking te komen voor een BOSA-regeling. Middels deze nieuwe subsidieregeling kan een deel van de kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties en de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen worden vergoed. Voor de regeling stimulering bouw en onderhoud van sportaccommodaties (BOSA-regeling) is voor 2019 € 87 miljoen beschikbaar gesteld.

Wanneer komt u in aanmerking?

De regeling subsidieert 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van uw sportaccommodatie. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en kan maximaal 3 jaar lang worden aangevraagd. Daarnaast is er een drempel welke bepaald of de subsidie vooraf of achteraf kan worden aangevraagd. Is het te verkrijgen subsidiebedrag onder de € 25.000, dan kan de subsidie pas worden aangevraagd nadat het project is gerealiseerd. Is het subsidiebedrag boven de € 25.000, dan kan de subsidie worden aangevraagd voordat u met het project bent gestart.

Energiezuinige investeringen

Bij de bouw of verbouwing van uw sportaccommodatie is investeren in energiebesparende maatregelen uiteraard een goed initiatief. Naast het energiebesparende voordeel kunt u ook nog eens een aanvullende subsidie krijgen van maximaal 15% van de kosten. Dit geldt dus voor energiezuinige investeringen zoals LED verlichting, warmtepompen, HR-glas of isolatie van wanden, vloeren en daken van bestaande sportaccommodaties. De subsidie is tevens van toepassing op de aanschaf van zonnepanelen. Zo komt u dus op een totale subsidie van 35%.

Subsidie voor gemeenten

Gaat u als gemeente investeren in de bouw of het onderhoud van een sportaccommodatie? Dan is het mogelijk om via de Regeling specifieke uitkering stimulering sport (RSUS-uitkering) subsidie te ontvangen. Dit gaat dus buiten de BOSA-regeling om. Voor de RSUS-uitkering is in 2019 € 152 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen 17,5% van het begrote bedrag per kalenderjaar vergoed krijgen voor de investeringen in sportaccommodaties of de exploitatie ervan. Zoals voor de energiekosten die btw-belast zijn.

Voldoet u aan alle criteria om subsidie te ontvangen? Dan kunt u via het aanvraagformulier uw subsidie aanvraag indienen.

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
26
feb

SDE+-subsidie moet omhoog

Bekijk artikel
27
dec

Afbouw gaswinning komt op gang

Bekijk artikel