DuurzaamOndernemen

Subsidies Energie-innovaties

In april 2019 gaat weer een reeks subsidieregelingen open. De subsidies gelden voor ondernemers, wetenschappers en kennisinstellingen en zijn een onderdeel van de Topsector Energie. Men kan in aanmerking komen voor subsidies energie-innovatie, voor innovaties die duurzaamheid en economische groei aan elkaar koppelen. De subsidies sluiten aan bij het voorlopige Klimaatakkoord. Daarom ligt de focus op innovaties voor kosteneffectieve CO2-reductie in 2030. Voor deze regelingen is bij elkaar ruim € 85 miljoen beschikbaar.

Klimaatakkoord staat centraal

Hoewel het Klimaatakkoord nog niet is gesloten, sluiten de nieuwe subsidieregelingen aan op de doelen ervan. Ze moeten innovaties stimuleren die uiteindelijk helpen om de CO2-uitstoot sneller en goedkoper te verminderen. Belangrijk is dat deze innovaties op termijn een goede slagingskans hebben in de Nederlandse markt en maatschappij. De nieuwe regelingen richten zich vooral op onderzoek en ontwikkeling. Bedrijven en kennisinstellingen werken hierbij samen.

DEI+thema Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen

In april opent ook de programmalijn Innovaties Aardgasloze wijken, woningen en gebouwen van de DEI+. Dit thema ondersteunt projecten waarin binnen één jaar prototypes van enkele of meer innovatieve producten en diensten ontwikkeld worden, die bijdragen aan:

  • de transitie naar aardgasloze woningen en gebouwen, met bijbehorende energie infrastructuur in aardgasloze wijken tegen zo laag mogelijke kosten;
  • het handhaven en zo mogelijk verbeteren van de kwaliteit in de woning, het gebouw of de wijk;
  • versnellen van het op grote schaal aardgasloos of aardgasloos-ready kunnen maken van woningen en gebouwen.

Bent u een ondernemer en of eindgebruiker die investeert in een innovatie ten behoeve van aardgasloze woningen, wijken en gebouwen, alleen of in samenwerking met bijvoorbeeld de leverancier van de innovatie? Dan kunt u dus in aanmerking komen voor de subsidie Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie – DEI+.

Bron: RVO

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
26
feb

SDE+-subsidie moet omhoog

Bekijk artikel
27
dec

Afbouw gaswinning komt op gang

Bekijk artikel