DuurzaamOndernemen

Wet milieubeheer en informatieplicht energiebesparing

Per 1 januari 2019 is de regelgeving omtrent de energiebesparingsplicht aangepast. Vanaf deze datum geldt voor bedrijven en instellingen de informatieplicht energiebesparing.

Wat houdt de informatieplicht in?

Energie besparen is een belangrijke stap in het beperken van de uitstoot van broeikasgassen (CO2). De plicht tot energiebesparing is daarom vastgelegd in het Activiteitenbesluit milieubeheer. Bedrijven en instellingen die meer dan 50.000kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas(equivalent) per jaar verbruiken, hebben een energiebesparingsplicht. Naast de bestaande energiebesparingsplicht komt er in 2019 een informatieplicht bij. Met de informatieplicht willen de overheid en het bedrijfsleven energiebesparing versnellen. Zo krijgt de transitie naar een CO-vrij Nederland een impuls.

Vanaf 1 juli 2019 dient u aan de informatieplicht te voldoen.

Als uw bedrijf of instelling onder de energiebesparingsplicht valt dan dient u voor 1 juli 2019 aan te tonen welke energiebesparende maatregelen u heeft genomen. Als uitgangspunt kunt u de Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) gebruiken voor uw bedrijfstak. Deze lijst bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Hoe wordt het gehandhaafd?

Het bevoegd gezag is verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de wettelijke energiebesparingsplicht én de informatieplicht. Dat is in principe de gemeente waarbinnen uw bedrijf of instelling is gevestigd. Het bevoegd gezag kan haar handhaving- en toezichtstaken aan een omgevingsdienst hebben gedelegeerd. Bij grote, complexe bedrijven is de provincie veelal het bevoegd gezag.

Bron: RVO

 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
26
feb

SDE+-subsidie moet omhoog

Bekijk artikel
27
dec

Afbouw gaswinning komt op gang

Bekijk artikel