Contract

Hoe kan het contract worden opgezegd in geval van overlijden?

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Wij wensen u en overige nabestaanden veel sterkte toe. Voor verdere afwikkeling van het energiecontract vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice.

Wat is mijn klantnummer?

Het klantnummer is een uniek nummer van 6 of 7 cijfers dat gekoppeld is aan uw gegevens. U vindt uw klantnummer op uw facturen, in uw contract of in de e-mails die wij u hebben toegestuurd.

Waar moet ik aan denken als ik ga opzeggen?

Houd rekening met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Daarnaast kunnen wij bij een voortijdige beëindiging van het contract een opzegvergoeding en eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen bij u in rekening brengen. Bij een opzegging in geval van overlijden of faillissement is het mogelijk dat wij om aanvullende informatie of bewijsstukken zullen vragen.

Heeft u een contract voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) en beëindigt u dit contract eerder dan de afgesproken einddatum of is het contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan kunnen wij u hiervoor onderstaande opzegvergoeding in rekening brengen. Ook vervalt uw recht op eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of compensaties voor de door u gedeclareerde kosten. Deze kunnen met de eindnota worden verrekend, ook wanneer deze al als voorschotten aan u zijn uitbetaald.

Contract particuliere kleinverbruiker

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken en bedraagt per product en per Aansluiting of Allocatiepunt:

Contractduur Resterende looptijd Opzegvergoeding
1 jaar < 1 jaar € 50,-
> 1 jaar < 1,5 jaar € 50,-
1,5 – 2 jaar € 75,-
2 – 2,5 jaar € 100,-
> 2,5 jaar € 125,-

Contract zakelijke kleinverbruiker

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken. De volgende voorwaarden gelden voor de hoogte van de opzegvergoeding:

  • de opzegvergoeding per product en per Aansluiting of Allocatiepunt bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het contract, met een minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar.
  • de resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract afgesproken looptijd, tarieven en het standaard jaarverbruik dat wordt opgegeven door de netbeheerder.

Contract Grootverbruiker en/of Multisites

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken. De volgende voorwaarden gelden voor de hoogte van de opzegvergoeding:

  • de opzegvergoeding per product en per Aansluiting of Allocatiepunt bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het contract, met een minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar.
  • de resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract afgesproken looptijd, tarieven en het gecontracteerd volume.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Jammer dat u overweegt uw contract bij ons op te zeggen. U kunt opzeggen door ons een e-mail te sturen met uw aansluitgegevens en gewenste einddatum, dit kan niet met terugwerkende kracht.

Stapt u over? Dan regelt uw nieuwe leverancier uw overstap. Heeft u een contract met vaste tarieven, dan betaalt u bij voortijdige beëindiging een opzegvergoeding en dient u eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen terug te betalen.

Hoe kan ik een extra adres aanmelden?

Voor het aanmelden van een extra adres of een verhuizing kunt u contact opnemen met onze klantenservice. Als het om een verhuizing gaat dan kunt u dit ook eenvoudig regelen via Mijn Innova.

Wat gebeurt er als ik niet verleng?

Wanneer uw contract afloopt blijven wij uw bedrijfspand en/of woning voorzien van energie. Uw contract gaat automatisch over naar een standaardcontract met variabele tarieven. Onze variabele tarieven bewegen mee met de marktprijs. Een variabel contract kunt u kosteloos opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. Kiest u liever voor meer zekerheid? Neem dan contact op met onze klantenservice. Wij kijken dan graag met u mee naar het behalen van rendement door voor een vast leveringstarief voor 1 of 3 jaar te kiezen.

Hoe kan ik mijn contract verlengen?

Voor het verlengen van uw contract kunt u het beste contact opnemen met onze klantenservice of een aanbod aanvragen via Mijn Innova.

Hoe lang loopt mijn contract nog?

In uw contractbevestiging vindt u alle informatie over uw contract, zoals de looptijd en de producten die u afneemt. Deze informatie kunt u ook terug vinden via Mijn Innova.

Werkt Innova Energie samen met tussenpersonen?

Ja, wij werken samen met verschillende onafhankelijke tussenpersonen om u met onze producten en diensten te laten kennismaken.