Innova Energie

Heeft Innova Energie mijn automatische incasso van EnergieFlex overgenomen?

Het mandaat van EnergieFlex voor de automatisch incasso is overgenomen door Innova Energie. Wanneer u uw contract verlengt, wordt uw contract aangevuld met een nieuw mandaat. Blijft u op het variabele contract, dan krijgt u in de loop van de tijd een nieuw verzoek voor een mandaat. U behoud het recht van storneren.