Opzeggen

Hoe kan het contract worden opgezegd in geval van overlijden?

Gecondoleerd met het verlies van uw dierbare. Wij wensen u en overige nabestaanden veel sterkte toe. Voor verdere afwikkeling van het energiecontract vragen wij u contact op te nemen met onze klantenservice.

Waar moet ik aan denken als ik ga opzeggen?

Houd rekening met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Daarnaast kunnen wij bij een voortijdige beëindiging van het contract een opzegvergoeding en eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen bij u in rekening brengen. Bij een opzegging in geval van overlijden of faillissement is het mogelijk dat wij om aanvullende informatie of bewijsstukken zullen vragen.

Hoe kan ik mijn contract opzeggen?

Jammer dat u overweegt uw contract bij ons op te zeggen. U kunt opzeggen door ons een e-mail te sturen met uw aansluitgegevens en gewenste einddatum, dit kan niet met terugwerkende kracht.

Stapt u over? Dan regelt uw nieuwe leverancier uw overstap. Heeft u een contract met vaste tarieven, dan betaalt u bij voortijdige beëindiging een opzegvergoeding en dient u eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen terug te betalen.