Stroometiket 2020

Het stroometiket geeft u informatie over welke stroom wij u leveren. De ACM bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket. Wij kopen elektriciteit in uit bronnen die kunnen worden vernieuwd zonder het milieu te belasten. Met energie uit wind en zon dragen wij ons steentje bij aan een betere toekomst.

Innova Energie biedt twee soorten groene stroom producten aan:

1. Het product “Elektriciteit” is opgewekt uit Europese wind en Europese zon. In de toekomst kan deze samenstelling veranderen, afhankelijk van de beschikbare duurzame bronnen en de kosten.
2. Het product “Elektriciteit Nederlands Opgewekt” is opgewekt uit Nederlandse wind en Nederlandse zon. Dit product is goedgekeurd door HIER.

Onder het kopje “Innova elektriciteit” ziet u de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Innova Energie aan alle klanten heeft geleverd.

NB: Eind maart 2022 zal het stroometiket over 2021 beschikbaar worden.


Download Stroometiket 2020

De toezichthouder

De ACM, is een onafhankelijke toezichthouder voor u als consument. Deze organisatie controleert bedrijven of zij zich netjes aan de regels houden om zo de marktwerking te waarborgen. Consumenten kunnen hier gratis informatie en advies krijgen. U kunt problemen neerleggen bij ConsuWijzer, zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 Р070 70 70, of via de website www.consuwijzer.nl