Stroometiket 2018

Het stroometiket geeft u informatie over welke stroom wij u leveren. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) bepaalt de regels voor het opstellen van het stroometiket.

De stroom die uit het stopcontact komt, is altijd een mix van de stroom die vanuit de verschillende productiefaciliteiten op het elektriciteitsnet wordt gezet. Het is technisch niet mogelijk om duurzaam opgewekte stroom ‘direct’ naar u te brengen. Zoals alle stroom wordt duurzaam opgewekte stroom (zoals zonne-energie, windenergie en kleinschalige waterkracht) vanaf de productielocatie op het distributienet gezet waar het ‘vermengt’ met andere stroom.

Wij kopen elektriciteit in uit bronnen die kunnen worden vernieuwd zonder het milieu te belasten. Met energie uit water, wind en zon dragen wij ons steentje bij aan een betere toekomst.

NB: Eind maart 2020 zal het stroometiket over 2019 beschikbaar worden.
De milieugevolgen van uw stroom zijn 0,0 gram CO2-uitstoot per kWh en 0,0 gram radioactief afval per kWh.

De toezichthouder

De ACM, is een onafhankelijke toezichthouder voor u als consument. Deze organisatie controleert bedrijven of zij zich netjes aan de regels houden om zo de marktwerking te waarborgen. Consumenten kunnen hier gratis informatie en advies krijgen. U kunt problemen neerleggen bij ConsuWijzer, zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 088 – 070 70 70, of via de website www.consuwijzer.nl