Tarieven

Variabel

Ons variabel tarief beweegt mee met de marktprijs. In het onderstaande tariefblad vindt u de variabele tarieven van dit moment.

 Download tariefblad | Periode vanaf 1 april 2023

 Download tariefblad | Periode vanaf 1 juli 2023

 Download tariefblad | Periode vanaf 1 april 2024

 


 

Of bereken direct uw termijnbedrag met de energietarieven van dit moment:

Vaste tarieven voor 1 jaar

Opbouw tarieven: stroom en gas

Of u nu kiest voor vaste of variabele tarieven; in de prijsopbouw zit altijd een aantal vaste onderdelen.

Voor stroom: leveringstarief, energiebelasting & opslag duurzame energie (ODE) en btw. De vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting), die u van de overheid ontvangt en die voor iedere aansluiting hetzelfde is, wordt op het termijnbedrag in mindering gebracht. De energiebelasting is afhankelijk van uw energieverbruik.

Voor gas: leveringstarief, regiotoeslag gas, energiebelasting & opslag duurzame energie (ODE) en btw. De energiebelasting is afhankelijk van uw energieverbruik.

 

Voor- en nadelen van vaste tarieven

Een belangrijke keuze waarvoor u als ondernemer staat, is de keuze voor variabele of vaste tarieven. En als u kiest voor een vast tarief, wat is dan voordeliger: 1 of 3 jaar? Of u voor een vast of een variabel contract kiest, hangt vooral samen met uw visie op de energiemarkt. In het bijzonder op die van de prijsontwikkelingen. Gaan de energieprijzen dalen? Dan kunt u beter wachten met een vast tarief totdat de prijzen de bodem hebben bereikt. Op dat moment is een contract voor 1 jaar of, nog beter, 3 jaar of meer een goede zet. Ook als u verwacht dat de prijzen nog verder gaan stijgen. U krijgt dan niet meer te maken met prijsstijgingen. U weet wat uw energiekosten zijn en heeft de zekerheid dat u niet met financiële verrassingen wordt geconfronteerd.

 • zekerheid
 • geen tussentijdse prijsstijging
 • geen voordeel dalende tarieven
 • boete bij vroegtijdig overstappen

 

Voor- en nadelen van variabele tarieven

Zoals vaste tarieven voor- en nadelen hebben, zo heeft u als consument of ondernemer ook met voor- en nadelen te maken als het om variabele tarieven gaat. Het grote nadeel is dat u meteen de gevolgen voelt van prijsstijgingen, aangezien uw energieprijs gekoppeld is aan de prijs op de markt. Als de prijzen worden aangepast, ongeacht of het gaat om stijgingen of dalingen, dan gebeurt dat om het half jaar, meestal op 1 januari en 1 juli. Bij uitzonderlijke omstandigheden kunnen de tarieven ook op andere momenten wijzigen. Denk aan overheidsbesluiten of ontwikkelingen op de markt voor elektriciteit of gas. Met variabele tarieven weet u het nooit helemaal zekerheid. Het kan gunstig zijn als prijzen dalen, maar financieel nadelig voor u als prijzen stijgen. Een groot voordeel van een variabel contract is daarnaast dat u zonder opzegvergoedingen op elk moment kunt overstappen naar een andere energieleverancier.

 • profiteren van prijsdalingen
 • overstappen zonder boete
 • mogelijke prijsstijgingen
 • minder zekerheid

 

Netbeheerkosten stroom en gas

Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kleinverbruikers van elektriciteit en gas krijgen van Innova Energie één rekening waarop ook de netbeheerkosten zijn weergegeven. Innova betaalt deze vervolgens aan de netbeheerder. De netbeheerkosten bestaan uit vaste leveringskosten, aansluitdienst, transportdienst, systeemdienst (alleen bij elektriciteit) en meetdienst. De netwerktarieven van netbeheerders kunnen verschillen. Grootverbruikers onderhouden zelf hun contract met de netbeheerder.

 • Factoren die de gasprijs beïnvloeden
 • De olieprijs
 • De regio waar u gas verbruikt
 • Factoren die de elektriciteitsprijs beïnvloeden
 • Vraag en aanbod
 • De wisselkoers
 • Weersomstandigheden
 • Macro-economische ontwikkelingen
 • Geopolitieke situaties

 


Veelgestelde vragen

Termijnbedrag

Hoe kan ik mijn termijnbedrag wijzigen?

U kunt uw termijnbedrag snel en eenvoudig aanpassen via Mijn Innova. Wij adviseren u een redelijk termijnbedrag te kiezen, zodat u op de volgende nota niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan.

Via Mijn Innova kunt u niet maximaal verhogen of verlagen. Heeft u een goede reden om dit wel te doen? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070-3016610.

 

Waarom is er een termijnbedrag geïncasseerd terwijl ik al ben overgestapt?

Het kan gebeuren dat zowel uw oude als nieuwe energieleverancier rond de overstapdatum een bedrag bij u in rekening brengt. Geen zorgen, de door u betaalde termijnbedragen worden altijd verrekend op de eindnota zodat u nooit teveel betaalt.

 

Waarom is mijn termijnbedrag aangepast?

Vanaf het moment dat wij de levering zijn gestart, ontvangt u na elke 12 maanden een jaarnota. Naar aanleiding van het verbruik op uw jaarnota berekenen we automatisch een nieuwe passend termijnbedrag.

U kunt uw jaarnota’s inzien via Mijn Innova.

Wat gebeurt er als ik de energienota’s niet langer betaal?

Als u de betalingsregeling niet nakomt en/of de nota’s niet langer kunt betalen, ontvangt u een herinnering. Wanneer u na de herinnering de betaling niet voldoet ontvangt u een aanmaning. Als er zowel op de herinnering als de aanmaning geen betaling volgt, ontbinden wij de betalingsregeling en krijgt u een laatste verzoek om het totaal openstaande bedrag binnen vijf dagen aan ons te voldoen.

Volgt er dan weer geen betaling, dan kunnen wij geen regeling meer treffen en dragen wij de vordering over aan een incassobureau. Blijven betalingen zowel bij ons als het incassobureau uit, dan zijn wij genoodzaakt uw contract en in dit geval ook uw energielevering te beëindigen.

Aanmaningskosten

Voorkom extra kosten en betaal tijdig. Als wij uw betaling niet voor de genoemde datum ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt aanmaningskosten van minimaal €15,- (inclusief btw) in rekening te brengen per openstaande nota. Als de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering 14 dagen na dagtekening van de aanmaning uit handen te geven aan een derde partij.

Incassokosten

Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, dan kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten alsmede verschuldigde rente per nota, conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Hoofdsom Percentage bovenop de oorspronkelijke factuur Opmerkingen
Over de som van €0 tot €2.500 15% Minimaal € 40,-
Over de som van €2.500 tot €5.000 10%
Over de som van €5.000 tot €10.000 5%
Over de som van €10.000 tot €200.000 1%
Over de som van €200.000 of meer 0,5% Maximaal € 6.775,-

Einde levering

Als u meerdere nota’s bij ons heeft openstaan, dan kunnen wij overgaan tot het beëindigen van levering van energie. Als uw energielevering is beëindigd in verband met wanbetaling kunnen wij de levering alleen hervatten als de volledige schuld bij ons is voldaan, inclusief eventuele incassokosten. Als wij de energielevering hervatten, kunnen wij u om een borg vragen.

Waarom is mijn termijnbedrag anders dan op de offerte?

Wij vermelden in de offerte altijd het termijnbedrag op basis van het jaarverbruik dat u aan ons heeft doorgegeven. Na uw aanmelding vragen wij bij de netbeheerder het standaard jaarverbruik van uw leveringsadres op en rekenen wij het termijnbedrag na. Daardoor kan het werkelijke termijnbedrag afwijken van het bedrag in uw offerte.