Eindafrekening

Wat gebeurt er als ik de energienota’s niet langer betaal?

Als u de betalingsregeling niet nakomt en/of de nota’s niet langer kunt betalen, ontvangt u een herinnering. Wanneer u na de herinnering de betaling niet voldoet ontvangt u een aanmaning. Als er zowel op de herinnering als de aanmaning geen betaling volgt, ontbinden wij de betalingsregeling en krijgt u een laatste verzoek om het totaal openstaande bedrag binnen vijf dagen aan ons te voldoen.

 

Volgt er dan weer geen betaling, dan kunnen wij geen regeling meer treffen en dragen wij de vordering over aan een incassobureau. Blijven betalingen zowel bij ons als het incassobureau uit, dan zijn wij genoodzaakt uw contract en in dit geval ook uw energielevering te beëindigen.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Als u krap bij kas zit, proberen wij er graag samen met u uit te komen. Wij treffen betalingsregelingen voor jaar- en eindafrekeningen of eventuele correcties hiervan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Voor termijnnota’s kunt u geen betalingsregeling treffen. Dit bedrag komt immers iedere maand terug en het treffen van een regeling voor één nota is hierin geen oplossing. Wanneer u een termijnnota niet op tijd kunt betalen horen wij dit graag van u zodat wij eventueel de vervaldatum van de nota kunnen verzetten.

Waarom staat er een opzegvergoeding op de eindnota?

Als u het contract voortijdig beëindigt brengen wij in veel gevallen een opzegvergoeding in rekening. Dit doen wij om het verlies van de ingekochte gas en elektriciteit te compenseren. Hoeveel u moet betalen hangt af van uw energiecontract en de datum dat u bij ons vertrekt. Dit staat aangegeven in onze algemene voorwaarden. Heeft u vragen over uw opzegvergoeding dan kunt u contact opnemen met onze klantenservice.

Wanneer krijg ik een eindnota?

U ontvangt een eindnota als u verhuist, overstapt naar een andere energieleverancier of wanneer uw contract in een andere situatie wordt beëindigd. Wij maken alleen een eindberekening voor het product dat u niet langer bij ons afneemt. U ontvangt de eindnota binnen zes weken nadat wij uw meterstanden hebben ontvangen.