Jaarafrekening

Wat gebeurt er als ik de energienota’s niet langer betaal?

Als u de betalingsregeling niet nakomt en/of de nota’s niet langer kunt betalen, ontvangt u een herinnering. Wanneer u na de herinnering de betaling niet voldoet ontvangt u een aanmaning. Als er zowel op de herinnering als de aanmaning geen betaling volgt, ontbinden wij de betalingsregeling en krijgt u een laatste verzoek om het totaal openstaande bedrag binnen vijf dagen aan ons te voldoen.

 

Volgt er dan weer geen betaling, dan kunnen wij geen regeling meer treffen en dragen wij de vordering over aan een incassobureau. Blijven betalingen zowel bij ons als het incassobureau uit, dan zijn wij genoodzaakt uw contract en in dit geval ook uw energielevering te beëindigen.

Hoe kan ik een betalingsregeling treffen?

Als u krap bij kas zit, proberen wij er graag samen met u uit te komen. Wij treffen betalingsregelingen voor jaar- en eindafrekeningen of eventuele correcties hiervan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Voor termijnnota’s kunt u geen betalingsregeling treffen. Dit bedrag komt immers iedere maand terug en het treffen van een regeling voor één nota is hierin geen oplossing. Wanneer u een termijnnota niet op tijd kunt betalen horen wij dit graag van u zodat wij eventueel de vervaldatum van de nota kunnen verzetten.

Wanneer moet ik bijbetalen?

Bij uw jaarnota of eindnota is het mogelijk dat u moet bijbetalen. Dat betekent dat uw termijnbedrag niet dekkend was voor uw verbruik. Dat kan de volgende oorzaken hebben:

 

  • Uw stroom- en/of gasverbruik ligt hoger dan verwacht of ingeschat;
  • Het termijnbedrag is verlaagd terwijl uw verbruik niet omlaag is gegaan;
  • U heeft minder elektriciteit teruggeleverd dan verwacht of ingeschat;
  • De meterstanden die u aan ons heeft doorgegeven, kloppen niet;
  • Wij hebben geen meterstanden van u ontvangen en hebben deze daarom geschat op basis van uw historisch jaarverbruik.

Waarom is mijn termijnbedrag aangepast?

Vanaf het moment dat wij de levering zijn gestart, ontvangt u na elke 12 maanden een jaarnota. Wij vragen u van tevoren uw meterstanden aan ons door te geven of lezen deze van uw slimme meter uit. Wij controleren of de meterstanden aansluiten op de vorige meterstanden die zijn doorgegeven. Als dit niet het geval is dan nemen wij contact met u op. Daarna ontvangt u binnen zes weken de jaarnota via e-mail of post. U kunt uw jaarnota’s ook inzien via Mijn Innova.