Disclaimer

Deze website is eigendom van Innova Energie B.V., gevestigd aan de Oude Middenweg 85 in Den Haag.

Aansprakelijkheid

Wij stellen onze website met grote zorg samen en werken er hard aan om u steeds van relevante content te voorzien. Toch kunnen wij niet garanderen dat onze informatie altijd juist, volledig, actueel en toereikend is. Daarom deze disclaimer. Innova Energie B.V. en haar medewerkers kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze informatie en de gevolgen van het gebruik hiervan, op welke wijze dan ook. Dit geldt ook voor typ- en programmeerfouten. Aan de gegevens die op onze website worden weergegeven, kunnen geen rechten worden ontleend. Ook is Innova Energie B.V. niet aansprakelijk voor onjuistheden op websites van derden en/of enige vorm van directe of indirecte schade veroorzaakt door het gebruik van de website of eventuele links naar andere websites.

Copyright

De (intellectuele) eigendomsrechten met betrekking tot alle inhoud en vormgeving van de website liggen bij Innova Energie B.V. en haar licentiegevers. Gebruikers mogen de inhoud van de website alleen gebruiken voor privé- en niet-publiekelijk gebruik. Niets van deze website mag zonder schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Innova Energie B.V. worden gereproduceerd, gebruikt, verveelvoudigd, gepubliceerd of openbaar worden gemaakt, in welke vorm en/of op welke wijze dan ook.