Bedrijven en (non-profit) organisaties met een kleinverbruikaansluiting

Zonnepanelen voor zakelijk met kleinverbruik aansluiting (t/m 3 x 80 A)

Als bedrijf of (non-profit)organisatie ligt uw focus op het behalen van uw jaarlijkse doelstellingen. U brengt de kansen en bedreigingen in kaart en gaat op zoek naar oplossingen om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Energievraagstukken worden daarin steeds belangrijker en zonnepanelen kunnen daarvoor een duurzame oplossing zijn die u een hoog rendement oplevert.

Interessante regelingen voor maximaal rendement

Als bedrijf of (non-profit)organisatie kunt u voordeel genieten van diverse regelingen om maximaal rendement uit uw zonnepanelen te halen. Zo kunt u, mits u een kleinverbruikaansluiting heeft, gebruikmaken van de salderingsregeling, kleinschaligheidsinvesteringaftrek (KIA) en energieinvesteringsaftrek EIA. In sommige gevallen zelfs een combinatie hiervan.

Salderingsregeling

Salderen is het verrekenen van zelf opgewekte stroom uit zonnepanelen met de stroom die u via het energienet ontvangt. U ontvangt dan hetzelfde bedrag per kWh als u gewoonlijk betaalt voor uw energie. Dit bedrag is inclusief energiebelasting, opslag duurzame energie (ODE) en, als u het zonnepanelensysteem als particulier heeft aangeschaft, btw.

Deze regeling geldt alleen voor kleinverbruikaansluitingen en is van toepassing tot en met het punt waarop de opgewekte hoeveelheid energie gelijk is aan de hoeveelheid verbruikte energie. Wekt u meer energie op dan u verbruikt, dan ontvangt u een terugleververgoeding per kWh. Dit bedrag is exclusief belastingen. Kortom: het teruglevertarief geldt wanneer u op jaarbasis meer elektriciteit opwekt dan verbruikt; de rest wordt met elkaar verrekend en dus gesaldeerd.

Voorbeeld: u wekt 15.000 kWh elektriciteit per jaar op en verbruikt 11.000 kWh per jaar. Dan wordt 11.000 kWh gesaldeerd en voor de overige 4.000 kWh ontvangt u een terugleververgoeding.

Onlangs is bekend gemaakt dat de salderingsregeling in ieder geval nog tot 2023 van kracht zal zijn.

KIA

Wanneer u investeert in bedrijfsmiddelen zoals zonnepanelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek.

EIA

De EIA is alleen van toepassing als uw zonnepanelensysteem een vermogen groter dan 25.000 wattpiek heeft. Daarnaast kunnen de regels voor het plaatsen van zonnepanelen sterk verschillen per gebouw en soort bedrijf of organisatie.


Doe de gratis dakscan

Zonnepanelen op uw dak? Met onze digitale dakscan krijgt u direct inzicht in passende mogelijkheden voor uw specifieke situatie. Op onze dakscan volgt altijd een voorstel op maat. Doe nu de dakscan!
Wij komen graag op locatie bij u langs om uit te zoeken wat voor uw bedrijf of organisatie technisch en financieel haalbaar is. Ook adviseren wij u in de mogelijke fiscale regelingen en verstandige keuzes vanuit besparing en rendementseisen.

Lees meer over uw netaansluiting