Tarieven

Variabel

Ons variabel tarief beweegt mee met de marktprijs. Op deze manier houden wij de tarieven zo scherp mogelijk.

Onze variabele tarieven zijn hier terug te vinden onder het kopje variabel.


 

Opbouw tarieven zakelijke energie: stroom en gas

Of u nu kiest voor vaste of variabele tarieven; in de prijsopbouw zit altijd een aantal vaste onderdelen.

Voor stroom: leveringstarief, energiebelasting & opslag duurzame energie (ODE) en btw. De vermindering energiebelasting (voorheen heffingskorting), die u van de overheid ontvangt en die voor iedere aansluiting hetzelfde is, wordt op het termijnbedrag in mindering gebracht. De energiebelasting is afhankelijk van uw energieverbruik.

Voor gas: leveringstarief, regiotoeslag gas, energiebelasting & opslag duurzame energie (ODE) en btw. De energiebelasting is afhankelijk van uw energieverbruik.

Voor- en nadelen van vaste tarieven voor zakelijke energie

Een belangrijke keuze waarvoor u als ondernemer staat, is de keuze voor variabele of vaste tarieven. En als u kiest voor een vast tarief, wat is dan voordeliger: 1 of 3 jaar? Of u voor een vast of een variabel contract kiest, hangt vooral samen met uw visie op de energiemarkt. In het bijzonder op die van de prijsontwikkelingen. Gaan de energieprijzen dalen? Dan kunt u beter wachten met een vast tarief totdat de prijzen de bodem hebben bereikt. Op dat moment is een contract voor 1 jaar of, nog beter, 3 jaar of meer een goede zet. Ook als u verwacht dat de prijzen nog verder gaan stijgen. U krijgt dan niet meer te maken met prijsstijgingen. U weet wat uw energiekosten zijn en heeft de zekerheid dat u niet met financiële verrassingen wordt geconfronteerd.

 • zekerheid
 • geen tussentijdse prijsstijging
 • geen voordeel dalende tarieven
 • boete bij vroegtijdig overstappen

Voor- en nadelen van variabele tarieven voor zakelijke energie

Zoals vaste tarieven voor- en nadelen hebben, zo heeft u als ondernemer ook met voor- en nadelen te maken als het om variabele tarieven gaat. Groot nadeel is dat u meteen de gevolgen voelt van prijsstijgingen, aangezien uw energieprijs gekoppeld is aan de prijs op de markt. Als de prijzen worden aangepast, ongeacht of het gaat om stijgingen of dalingen, dan gebeurt dat om het half jaar, meestal op 1 januari en 1 juli. Met variabele tarieven ontkomt u daar niet aan. Dat is gunstig als prijzen dalen, maar financieel nadelig voor u als prijzen stijgen. Voordeel van een variabel contract is daarnaast dat u zonder opzegvergoedingen op elk moment kunt overstappen naar een andere energieleverancier.

 • profiteren van prijsdalingen
 • overstappen zonder boete
 • mogelijke prijsstijgingen
 • minder zekerheid

Netbeheerkosten zakelijk stroom en gas

Wie de netbeheerder is, is afhankelijk van het leveringsadres. Kleinzakelijke verbruikers van elektriciteit en gas krijgen van Innova Energie één rekening waarop ook de netbeheerkosten zijn weergegeven. Innova betaalt deze vervolgens aan de netbeheerder. De netbeheerkosten bestaan uit vaste leveringskosten, aansluitdienst, transportdienst, systeemdienst (alleen bij elektriciteit) en meetdienst. De netwerktarieven van netbeheerders kunnen verschillen. Grootverbruikers onderhouden zelf hun contract met de netbeheerder.

 • Factoren die de gasprijs beïnvloeden
 • De olieprijs
 • De regio waar u gas verbruikt
 • Factoren die de elektriciteitsprijs beïnvloeden
 • Vraag en aanbod
 • De wisselkoers
 • Weersomstandigheden
 • Macro-economische ontwikkelingen
 • Geopolitieke situaties

Veelgestelde vragen

Termijnbedrag

Waar vind ik informatie over mijn termijnnota?

 

Uw termijnnota is de factuur die u elke maand ontvangt waarmee wij uw termijnbedrag in rekening brengen. Alles over deze nota vindt u op de termijnnota-uitlegpagina:

 

Hier leest u alles over uw termijnnota

Wat gebeurt er als ik de energienota’s niet langer betaal?

Als u de betalingsregeling niet nakomt en/of de nota’s niet langer kunt betalen, ontvangt u een herinnering. Wanneer u na de herinnering de betaling niet voldoet ontvangt u een aanmaning. Als er zowel op de herinnering als de aanmaning geen betaling volgt, ontbinden wij de betalingsregeling en krijgt u een laatste verzoek om het totaal openstaande bedrag binnen vijf dagen aan ons te voldoen.

Volgt er dan weer geen betaling, dan kunnen wij geen regeling meer treffen en dragen wij de vordering over aan een incassobureau. Blijven betalingen zowel bij ons als het incassobureau uit, dan zijn wij genoodzaakt uw contract en in dit geval ook uw energielevering te beëindigen.

Aanmaningskosten

Voorkom extra kosten en betaal tijdig. Als wij uw betaling niet voor de genoemde datum ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt aanmaningskosten van minimaal €15,- (inclusief btw) in rekening te brengen per openstaande nota. Als de betaling uitblijft, zijn wij genoodzaakt de vordering 14 dagen na dagtekening van de aanmaning uit handen te geven aan een derde partij.

Incassokosten

Als een vordering ter incasso wordt aangeboden aan een derde partij, dan kan deze partij extra kosten in rekening brengen. De totale buitengerechtelijke kosten voor een aanmaning, (slot)sommatie en de kosten van een derde partij zijn maximaal de wettelijk toegestane buitengerechtelijke kosten alsmede verschuldigde rente per nota, conform de Wet normering buitengerechtelijke Incassokosten (WIK).

Hoofdsom Percentage bovenop de oorspronkelijke factuur Opmerkingen
Over de som van €0 tot €2.500 15% Minimaal € 40,-
Over de som van €2.500 tot €5.000 10%
Over de som van €5.000 tot €10.000 5%
Over de som van €10.000 tot €200.000 1%
Over de som van €200.000 of meer 0,5% Maximaal € 6.775,-

Einde levering

Als u meerdere nota’s bij ons heeft openstaan, dan kunnen wij overgaan tot het beëindigen van levering van energie. Als uw energielevering is beëindigd in verband met wanbetaling kunnen wij de levering alleen hervatten als de volledige schuld bij ons is voldaan, inclusief eventuele incassokosten. Als wij de energielevering hervatten, kunnen wij u om een borg vragen.

Waarom is mijn termijnbedrag aangepast?

Vanaf het moment dat wij de levering zijn gestart, ontvangt u na elke 12 maanden een jaarnota. Wij vragen u van tevoren uw meterstanden aan ons door te geven of lezen deze van uw slimme meter uit. Wij controleren of de meterstanden aansluiten op de vorige meterstanden die zijn doorgegeven. Als dit niet het geval is dan nemen wij contact met u op. Daarna ontvangt u binnen zes weken de jaarnota via e-mail of post. U kunt uw jaarnota’s ook inzien via Mijn Innova.

Waarom is er een termijnbedrag geïncasseerd terwijl ik al ben overgestapt?

Het kan gebeuren dat zowel uw oude als nieuwe energieleverancier rond de overstapperiode een bedrag bij u in rekening brengt. De door u betaalde termijnbedragen worden altijd verrekend op de eindnota, zo betaalt u nooit teveel. Mocht u onverhoopt toch teveel hebben betaalt? Dan ontvangt u het restbedrag gewoon terug of wordt deze verrekend met eventuele openstaande facturen.

Waarom is mijn termijnbedrag anders dan op de offerte?

Wij vermelden in de offerte altijd het termijnbedrag op basis van het jaarverbruik dat u aan ons heeft doorgegeven. Na uw aanmelding vragen wij bij de netbeheerder het standaard jaarverbruik van uw leveringsadres op en rekenen wij het termijnbedrag na. Daardoor kan het werkelijke termijnbedrag afwijken van het bedrag in uw offerte.