Voorkomen van afsluiting van energie

Wat als u niet meer kunt betalen?

Lukt het u niet meer om de openstaande bedragen te betalen? Dan kunt u toch nog voorkomen dat wij de energielevering stoppen. Daarvoor moet u wel aan een aantal voorwaarden voldoen.

Schuldhulpverlening

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Meld u dan zo snel mogelijk aan bij een instantie voor schuldhulpverlening. Deze instantie is aangewezen door uw gemeente* of is een instantie naar keuze die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK). Neem contact op met uw gemeente om u hiervoor aan te melden.

Einde energielevering uitstellen

Wij stellen de beëindiging van levering van energie uit als u binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering een schriftelijk bewijs stuurt dat u zich heeft aangemeld bij een instantie voor schuldhulpverlening. U kunt dit bewijs per e-mail versturen naar klantenservice@innovaenergie.nl. Wij blijven dan energie leveren totdat is beslist over uw verzoek voor schuldhulpverlening.

Wordt uw verzoek afgewezen, dan beëindigen wij alsnog de levering van energie. Blijkt dat u een schuldsaneringsregeling heeft getroffen of kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering aantonen dat de openstaande bedragen bij een lopend traject van schuldhulpverlening worden betrokken? Dan wordt de levering van energie ook tijdens de looptijd van dat traject niet beëindigd.

Aanmelden bij schuldhulpverlening via Innova Energie

Bent u een consument of ondernemer (geen rechtspersoon)? Dan kunnen wij u aanmelden bij een instantie voor schuldhulpverlening. Dat doen wij alleen als u deze vraag nadrukkelijk bij ons neerlegt. Stuur ons daarvoor een schriftelijk verzoek binnen 5 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering. U kunt dit verzoek per e-mail versturen naar klantenservice@innovaenergie.nl. Met dit verzoek geeft u ons toestemming om uw gegevens door te geven aan uw gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening.

Reageert u niet op ons aanbod om u aan te melden bij een instantie voor schuldhulpverlening en meldt u zichzelf ook niet aan? Dan geven wij uw contactgegevens, klantnummer en de hoogte van uw schuld door aan een instantie voor schuldhulpverlening aan uw gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening. Op grond van artikel 4a van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ zijn wij verplicht dat voor u te doen.

Voldoen aan de voorwaarden voor schuldhulpverlening

Komt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening of houdt u zich, om welke reden dan ook, niet aan de voorwaarden van het schuldhulpverleningstraject? Dan stopt dat traject en beëindigen wij alsnog de levering van energie.

Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s

Stoppen wij de energielevering, maar leidt dit tot zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u of uw huisgenoten? Dan schorten wij de beëindiging op. Dit doen wij pas nadat wij een schriftelijke verklaring van een arts, die niet de behandelende arts is, van u hebben ontvangen. Deze arts moet verklaren dat voor u of uw huisgenoten zeer ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan door de beëindiging. Wij moeten deze schriftelijke verklaring wel binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering hebben ontvangen. Ook als de beëindiging wordt opgeschort, adviseren wij u om zo snel mogelijk contact op te nemen met een instantie voor schuldhulpverlening en een oplossing voor uw schulden te treffen.

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Naast de minnelijke schuldhulpverlening kunt u ook een beroep doen op de wettelijke schuldsanering. Voor meer informatie kunt u terecht bij uw gemeente. Is er een uitspraak WSNP van de rechter? Dan zullen wij energie blijven leveren.

*Bent u ondernemer? Neem dan contact op met de gemeente van uw woonplaats. Melden wij u aan bij de gemeente? Dan doen wij dit ook bij de gemeente van uw woonplaats.