Innova Energie

Waar moet ik aan denken als ik ga opzeggen?

Houd rekening met een opzegtermijn van 30 kalenderdagen. Daarnaast kunnen wij bij een voortijdige beëindiging van het contract een opzegvergoeding en eventueel reeds uitbetaalde kortingen en vergoedingen bij u in rekening brengen. Bij een opzegging in geval van overlijden of faillissement is het mogelijk dat wij om aanvullende informatie of bewijsstukken zullen vragen.

Heeft u een contract voor bepaalde tijd (met een vaste einddatum) en beëindigt u dit contract eerder dan de afgesproken einddatum of is het contract eerder dan de afgesproken einddatum beëindigd vanwege wanbetaling en/of fraude? Dan kunnen wij u hiervoor onderstaande opzegvergoeding in rekening brengen. Ook vervalt uw recht op eventuele aanmeldbonussen en/of (actie)kortingen en/of compensaties voor de door u gedeclareerde kosten. Deze kunnen met de eindnota worden verrekend, ook wanneer deze al als voorschotten aan u zijn uitbetaald.

Contract particuliere kleinverbruiker

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken en bedraagt per product en per Aansluiting of Allocatiepunt:

Contractduur Resterende looptijd Opzegvergoeding
1 jaar < 1 jaar € 50,-
> 1 jaar < 1,5 jaar € 50,-
1,5 – 2 jaar € 75,-
2 – 2,5 jaar € 100,-
> 2,5 jaar € 125,-

Contract zakelijke kleinverbruiker

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken. De volgende voorwaarden gelden voor de hoogte van de opzegvergoeding:

  • de opzegvergoeding per product en per Aansluiting of Allocatiepunt bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het contract, met een minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar.
  • de resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract afgesproken looptijd, tarieven en het standaard jaarverbruik dat wordt opgegeven door de netbeheerder.

Contract Grootverbruiker en/of Multisites

De hoogte van de opzegvergoeding hangt af van het moment waarop uw contract wordt verbroken. De volgende voorwaarden gelden voor de hoogte van de opzegvergoeding:

  • de opzegvergoeding per product en per Aansluiting of Allocatiepunt bedraagt 15% van de resterende (verwachte) waarde van het contract, met een minimum van € 100,- per Aansluiting of Allocatiepunt per niet uitgediend jaar.
  • de resterende (verwachte) waarde wordt bepaald op basis van de in het contract afgesproken looptijd, tarieven en het gecontracteerd volume.