Innova Energie

Wat gebeurt er als ik de meterstanden niet op tijd doorgeef?

U heeft twee weken de tijd om uw meterstanden aan ons door te geven. Lukt dit niet, dan schatten wij uw meterstanden op basis van uw historisch jaarverbruik. Blijkt achteraf dat het geschatte verbruik veel afwijkt van uw werkelijke verbruik, dan corrigeren wij dit op uw (volgende) jaar- of eindnota. Indien u zelf ziet dat de meterstanden op de jaar- of eindnota behoorlijk afwijken en u heeft de werkelijke standen, neem dan contact op met onze klantenservice.