Innova Energie

Zijn de tarieven uit de leveringsovereenkomst nu mijn nieuwe tarieven?

Ja, vanaf 1 november 2018 gelden voor u de variabelen tarieven en de daarbij horende voorwaarden. Deze tarieven gelden totdat u een nieuw vast contract heeft afgesloten bij ons of een andere energieleverancier.