Toelichting nieuw termijnbedrag per 1 januari 2023

We hebben voor al onze klanten de termijnbedragen opnieuw berekend en aangepast op 23 december 2022, zo wordt dit termijnbedrag netjes meegenomen op de eerste termijnnota van 2023.

U kunt uw nieuwe termijnbedrag (voor al uw leveringsadressen, indien u er meerdere heeft) vinden in Mijn Innova, en natuurlijk op de termijnnota van januari 2023.

Valt uw termijnbedrag hoger uit dan verwacht? Dat heeft in veruit de meeste gevallen te maken met de verhoging in btw (van 9% naar 21%) en de verhoging in energiebelastingen, opgelegd door de overheid. In de afbeelding hieronder zit u de wijzigingen per 2023.

2023 energie prijswijzigingen

 

De termijnbedragen zijn dan ook berekend op basis van meerdere onderdelen:

  • De btw op energie, energiebelastingen en netbeheerkosten van 2023

Dit geldt voor iedereen.

– De btw op energie gaat omhoog van 9% naar 21%
– De energiebelasting op stroom gaat omhoog, van €0,0733 (incl. 9% btw & ODE) naar €0,1525 (incl. 21% & ODE). Dat betekent maar liefst een verhoging van circa 8 cent per kWh
– De energiebelasting op gas gaat omhoog, van €0,49019 (incl. 9% btw & ODE) naar €0,5927 (incl. 21% btw & ODE). Dat betekent maar liefst een  verhoging van circa 10 cent per m3 gas.
– Vermindering energiebelasting (heffingskorting) gaat met €187 omlaag naar €596,86
– De netbeheerkosten gaan omhoog, het bedrag verschilt per netbeheerder.

Let erop dat de belastingverhoging per kWh en per m3 gas vrij groot is! Daarbovenop betaalt u meer aan btw en netbeheerkosten én krijgt u minder heffingskorting terug. Door deze wijzigingen, opgelegd door de overheid, kan uw termijnbedrag hoger dan verwacht uitvallen.

 

Dit geldt alleen voor kleinverbruikers met een adres met verblijfsfunctie (als u er woont of werkt). Hierbij hangt de hoogte van de korting af van uw verbruik en de tarieven in uw energiecontract. Liggen uw contracttarieven lager dan de maximumtarieven van het prijsplafond, dan heeft u al heel voordelige tarieven! U krijgt dan geen prijsplafond-korting meer. Heeft u een verbruik hoger dan het basisverbruik? Dan betaalt u over het gedeelte tot het basisverbruik de maximumtarieven, en voor het gedeelte boven het basisverbruik de tarieven in uw energiecontract. Hier leest u meer over het prijsplafond.

 

  • Of uw termijnbedrag nog bij uw verbruik past

Dit is o.b.v. uw historisch verbruik. Dat wil zeggen het verbruik dat door de netbeheerder bij ons is aangeleverd en/of wat er bij ons bekend is. Zien wij dat uw termijnbedrag op basis hiervan te hoog staat? Dan stellen wij uw termijnbedrag omlaag, en andersom.


 

Uw nieuwe termijnbedrag is een optel- en aftreksom van de bovenstaande punten. Onder de streep kan uw termijnbedrag dus hoger, of lager uitvallen. Dit is geheel afhankelijk van uw situatie.

Is uw termijnbedrag hoger dan verwacht? Dat heeft in veruit de meeste gevallen te maken met de stijging van de btw en energiebelastingen.

Ook als u korting krijgt vanuit het prijsplafond, bestaat de mogelijkheid dat uw nieuwe termijnbedrag hoger uitvalt. Dat komt omdat de korting van het prijsplafond niet opweegt tegen de verhoogde belastingen (en/of omdat uw oude termijnbedrag te laag stond).
Andersom kan ook, u krijgt geen korting vanuit het prijsplafond, u betaalt meer aan belastingen, maar uw nieuwe termijnbedrag is lager. Dat komt dan omdat uw oude termijnbedrag te hoog stond.