Vaste terugleveringskosten

De laatste jaren zijn er mooie stappen gezet in de energietransitie. We gaan bewuster met energie om en wekken zelf een steeds groter deel op.

Volgens de RVO kwam 41% van het totale elektriciteitsverbruik in Nederland uit duurzame bronnen, zoals zon en wind. Een deel van deze opgewekte energie wordt direct verbruikt (dit is het meest duurzaam) en een deel wordt teruggeleverd aan het net.

Aan dat deel dat wordt teruggeleverd, zijn kosten verbonden. Deze kosten willen wij op een eerlijke manier verdelen onder onze klanten. Het zou oneerlijk zijn als een huishouden zonder teruglevering de kosten betaalt voor een huishouden mét teruglevering. En daarom hebben wij besloten om net als andere energieleveranciers de ‘vaste terugleveringskosten’ te introduceren.

 

Tijd voor verandering

Door de snelle toename van het aandeel zelf opgewekte energie, waarvan een groot deel weersafhankelijk is, is de exacte hoeveelheid opwek moeilijk te voorspellen. Dit zorgt voor hogere onbalans- en profileringskosten.

Profileringskosten worden gemaakt bij het corrigeren en balanceren van het net. Zo houden we het net betrouwbaar en stabiel voor iedereen om te gebruiken. Door de toename van (onvoorspelbare) zelf opgewekte energie zijn deze kosten de afgelopen jaren enorm toegenomen.

Momenteel worden de profileringskosten verdeeld over alle klanten. Dus ook de klanten die niet terugleveren aan het net, betalen mee aan deze kosten.

 

Hoe werkt het?

Vaste terugleveringskosten zijn de kosten die u betaalt voor de teruglevering van elektriciteit aan het elektriciteitsnet. De kosten zijn opgedeeld in schalen. De hoogte van de kosten per dag zijn afhankelijk van de hoeveelheid elektriciteit die u per verbruiksperiode van een jaar teruglevert. Is de verbruiksperiode korter of langer dan een jaar, dan worden de vaste terugleveringskosten naar rato per dag berekend.

De vaste terugleveringskosten zijn alleen van toepassing op kleinverbruikaansluitingen, en afhankelijk van uw elektriciteitsmeter. U betaalt de vaste terugleveringskosten als uw elektriciteitsmeter (actieve) teruglevertelwerken heeft. De vaste terugleveringskosten zijn:

SCHAAL TERUGLEVERING Per dag (excl. BTW) Per jaar (excl. BTW) Per jaar (incl. BTW)
0 0-5 kWh € – € – € –
1 5 – 1.000 kWh € 0,09091 € 33,18 € 40,15
2 1.000 – 2.000 kWh € 0,28099 € 102,56 € 124,10
3 2.000 – 3.000 kWh € 0,56198 € 205,12 € 248,20
4 3.000 – 4.000 kWh € 0,76860 € 280,54 € 339,45
5 4.000 – 5.000 kWh € 1,00000 € 365,00 € 441,65
6 5.000 – 7.500 kWh € 1,24793 € 455,49 € 551,15
7 7.500 – 10.000 kWh € 1,91736 € 699,84 € 846,80
8 10.000 kWh + € 2,71901 € 992,44 € 1.200,85

*Gebaseerd op 365 dagen

Voorbeeld

Alle stroom die niet direct gebruikt of opgeslagen wordt, wordt automatisch teruggeleverd aan het net. Voor deze teruglevering zullen wij vaste terugleveringskosten in rekening brengen.

Stel een huishouden wekt 4.000 kWh per jaar op. Daarvan is 1.500 kWh direct verbruikt of opgeslagen en 2.500 kWh teruggeleverd aan het net.

Over het gedeelte dat wordt teruggeleverd aan het net, worden terugleveringskosten in rekening gebracht. In dit voorbeeld wordt er dus 2.500 kWh teruggeleverd aan het net. Hierdoor valt de teruglevering in schaal 3. Dit betekent dat er jaarlijks een bedrag van €248,20 in rekening wordt gebracht aan vaste terugleveringskosten.

Voor wie gelden deze kosten?

Deze kosten zullen gelden voor alle klanten die zelfstandig opwekken en terugleveren aan het net.

 

Eerlijk verdelen

Het is makkelijk vast te stellen welke gebruikers bijdragen aan deze extra kosten en hoeveel kosten er worden gemaakt vanwege teruglevering.

Wij zijn van mening dat het logischer is om deze extra kosten op een eerlijke manier in rekening te brengen bij gebruikers die ook daadwerkelijk terugleveren. Op deze manier willen we energie betaalbaar te houden voor iedereen.

Hiermee kunnen klanten die niet zelf energie opwekken ook profiteren van lagere energiekosten.

 

Zonnepanelen nog steeds voordelig

Wij begrijpen goed dat niemand zit te wachten op extra kosten en dat terugverdientijd van klanten met zonnepanelen langer kan duren dan verwacht. Toch zijn wij genoodzaakt om op deze manier de extra in rekening te brengen vanwege de snelle energietransitie en het achterblijven van een goed beleid en regelgeving. Wij willen u ook attenderen op het feit dat ondanks de vaste terugleveringskosten zonnepanelen nog steeds rendabel zijn en dat er manieren zijn om deze kosten zoveel mogelijk te beperken.

De oplossing: Neem een Thuisbatterij

Om terugleveringskosten te beperken adviseren wij om zoveel mogelijk zelf opgewekte stroom direct te gebruiken op de piekmomenten of op te slaan in een batterij om op een later moment te gebruiken. Hierdoor wordt het aandeel teruglevering lager, waardoor de vaste terugleveringskosten voordeliger zijn. Dit is ook een manier om netcongestie (overbelasting op het net) te voorkomen, wat tegenwoordig ook een steeds groter probleem wordt.

 

Toekomstgericht

De invoering van vaste terugleveringskosten is een stap naar een energiesysteem dat zowel eerlijk als duurzaam is. Het moedigt iedereen aan om actief deel te nemen aan de energietransitie.

 

Veelgestelde vragen

Invoering vaste terugleveringskosten

Alles over de invoering Vaste Terugleveringskosten

Hoe draagt dit bij aan de energietransitie?

Door een eerlijkere verdeling van de kosten bevorderen we de groei van duurzame energie en investeren we in een toekomstbestendig netwerk. Dit is essentieel voor het realiseren van onze gezamenlijke doelstellingen op het gebied van duurzaamheid.

Zijn er uitzonderingen op deze kosten?

Specifieke situaties kunnen leiden tot uitzonderingen. Wij adviseren u om onze klantenservice te contacteren voor meer informatie over uw persoonlijke situatie en eventuele uitzonderingen.

Wat kan ik doen om mijn kosten te minimaliseren?

Optimaliseer uw energieverbruik door energie-intensieve activiteiten te plannen op momenten van hoge zonne-energieproductie. Dit vermindert de hoeveelheid energie die u teruglevert en kan leiden tot lagere terugleveringskosten.

Kan ik bezwaar maken tegen deze kosten?

We begrijpen dat elke verandering vragen of zorgen kan oproepen. We nodigen u uit om contact op te nemen met onze klantenservice om uw specifieke situatie te bespreken. We zijn er om u te helpen en te zorgen dat u goed geïnformeerd bent over deze nieuwe maatregel.

Verandert dit de aantrekkelijkheid van zonnepanelen?

Hoewel er kosten verbonden zijn aan het terugleveren van energie, blijft het investeren in zonnepanelen voordelig. Deze kosten dragen bij aan de duurzaamheid en efficiëntie van ons energienetwerk, wat op de lange termijn ten goede komt aan alle gebruikers.

Wat zijn de voordelen voor mij als klant?

Deze maatregel biedt u duidelijkheid over de bijdrage die u levert aan het onderhoud en de stabiliteit van het energienet. Het zorgt voor een transparante kostenstructuur en ondersteunt de duurzaamheid van ons energienetwerk, wat bijdraagt aan een groenere toekomst.

Hoe worden deze kosten berekend?

De vaste terugleveringskosten zijn gebaseerd op de hoeveelheid energie die u jaarlijks aan het net teruglevert. We hebben verschillende schalen ontwikkeld om ervoor te zorgen dat deze kosten eerlijk worden verdeeld, afhankelijk van uw bijdrage aan het net.

Waarom introduceert onze energieleverancier vaste terugleveringskosten?

Met de toename van zonne-energieproductie komen er momenten voor waarop het aanbod van energie de vraag overstijgt, wat leidt tot extra kosten voor het beheren van het netwerk. Om deze kosten eerlijk te verdelen, hebben we besloten vaste terugleveringskosten in te voeren voor klanten die energie terugleveren aan het net. Dit zorgt voor een evenwichtiger en duurzamer energienetwerk.