Prijsplafond korting

Heeft u op uw nota een prijsplafond-korting ontvangen? Dan is de informatie op deze pagina voor u; we leggen u uit hoe deze korting is berekend.

 

Ten eerste: hier vindt u de prijsplafond-korting op uw nota

U vindt de prijsplafond-korting per product onderaan op de Specificatie-pagina’s (vaak is dit pagina 3 en 4), onder de ’totale kosten incl. btw’. Zie het oranje blok in het voorbeeld hieronder.

In deze regel vindt u:

  • 1. De periode waarover u de korting ontvangt (het gedeelte van uw contractjaar dat valt in de periode vanaf 1-1-2023 tot 1-1-2024)
  • 2. Het gedeelte van uw verbruik in deze periode waarover u de prijsplafond-korting ontvangt (a.d.h.v. het maximaal verbruik)
  • 3. De korting per kWh of m3 (het verschil tussen het tarief in uw contract en het prijsplafond maximumtarief)
  • 4. De prijsplafond-korting in euro’s als aftrekpost op uw totale kosten

Let erop dat de prijsplafond-korting per product apart wordt gegeven, dus een korting voor stroom en een korting voor gas.

De berekening van de prijsplafond korting

De datums en bedragen in dit voorbeeld zijn fictief.

 

De berekening

Voor uw verrekenperiode (de periode benoemd bij punt 1 in het vorige kopje) wordt er bekeken welk gedeelte van uw daadwerkelijke verbruik binnen het maximaal verbruik van het prijsplafond valt (benoemd bij punt 2 in het vorige kopje). Dit wordt gedaan aan de hand van het fractiemodel (klik hier voor informatie hierover). Als u energie teruglevert, wordt er eerst gesaldeerd; er wordt dus gekeken naar uw netto verbruik. Over het gedeelte van uw verbruik dat binnen het prijsplafond valt, ontvangt u de prijsplafond-korting.

Deze korting is ook nog afhankelijk van de tarieven in uw contract. Er wordt een gewogen gemiddelde genomen van uw contracttarief. Valt deze boven het prijsplafond-maximumtarief? Dan is het verschil uw korting per kWh of per M3 (benoemd bij punt 3 in het vorige kopje). Valt deze onder het prijsplafond-maximumtarief, dan ontvangt u geen korting (en zijn uw tarieven al laag!).

Tot slot wordt uw verbruik binnen het prijsplafond vermenigvuldigd met het verschil van uw contracttarief en het prijsplafond-maximumtarief, en komt u uit op uw prijsplafond-korting! (benoemd bij punt 4 in het vorige kopje).

 

Deze berekening van uw prijsplafond-korting hebben wij gedaan op basis van wat er door de overheid is opgelegd. Op deze pagina van de overheid leest u hier mee over, én vindt u een rekenvoorbeeld dat nog meer duidelijkheid kan scheppen.

 

 

Lees hier meer over het maximaal verbruik binnen het prijsplafond (fractiemodel):

Maximaal verbruik per dag binnen het prijsplafond