Voorkomen van afsluiting van energie

Wat als u niet meer kunt betalen

Lukt het u niet meer om de openstaande bedragen tijdig te voldoen? Dan kunt u alsnog voorkomen dat wij de energielevering stoppen. Hiervoor dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen welke u hieronder treft.

Schuldhulpverlening

Kunt u uw rekeningen niet meer betalen? Meldt u dan zo snel mogelijk aan bij een instantie voor schuldhulpverlening. Deze instantie is aangewezen door uw gemeente of is een instantie naar keuze die is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging Voor Volkskrediet (NVVK). Neem contact op met uw gemeente [1] om u hiervoor aan te melden.

Einde energielevering uitstellen

Wij stellen de beëindiging van levering van energie uit indien u binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering een schriftelijk bewijs stuurt naar debiteurenbeheer@innovaenergie.nl dat u zich heeft aangemeld bij een instantie voor schuldhulpverlening. Wij blijven dan energie leveren totdat is beslist over uw verzoek voor schuldhulpverlening.

Indien uw verzoek wordt afgewezen, dan beëindigen wij alsnog de levering van energie. Blijkt dat u een schuldsaneringsregeling heeft getroffen of kunt u binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering aantonen dat de onderhavige vorderingen bij een lopend traject van schuldhulpverlening worden betrokken? Dan wordt de levering van energie ook tijdens de looptijd van dat traject niet beëindigd.

Aanmelden bij schuldhulpverlening via Innova Energie

Bent u een consument of ondernemer (geen rechtspersoon)? Dan kunnen wij u aanmelden bij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening. U kunt ons hiervoor een schriftelijk verzoek toesturen op debiteurenbeheer@innovaenergie.nl binnen 5 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering. Met dit verzoek geeft u ons toestemming om uw gegevens door te geven aan uw gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening.

Indien u niet ingaat op ons aanbod om u aan te melden bij een gemeentelijke instantie voor schuldhulpverlening en u uzelf ook niet aanmeldt, dan zullen wij uw contactgegevens, klantnummer en de hoogte van uw schuld doorgeven aan een instantie voor schuldhulpverlening bij uw gemeente. Op grond van artikel 4a van de ‘Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van elektriciteit en gas’ zijn wij verplicht dat voor u te doen.

Voorwaarden voor schuldhulpverlening

Komt u niet in aanmerking voor schuldhulpverlening, of u houdt zich, om welke reden dan ook, niet aan de voorwaarden van het schuldhulpverleningstraject? Dan stopt dat traject en beëindigen wij alsnog de levering van energie.

Verklaring zeer ernstige gezondheidsrisico’s

Stoppen wij de energielevering, maar leidt dit tot zeer ernstige gezondheidsrisico’s voor u of uw huisgenoten? Dan schorten wij de beëindiging op. Dit doen wij pas nadat wij, binnen 14 dagen na dagtekening van de vooraankondiging Einde Levering, een schriftelijk verklaring van een arts, die niet de behandelende arts is, van u hebben ontvangen. Deze arts moet verklaren dat voor u of uw huisgenoten zeer ernstige gezondheidsrisico’s ontstaan door de beëindiging. Mocht naar aanleiding van deze verklaring de beëindiging worden opgeschort, adviseren wij u alsnog om zo spoedig mogelijk contact op te nemen met een instantie voor schuldhulpverlening

Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP)

Naast de minnelijke schuldhulpverlening kunt u ook een beroep doen op de wettelijke schuldsanering. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij uw gemeente. Is er een uitspraak WSNP van de rechter? Dan zullen wij energie blijven leveren.


[1] Bent u ondernemer? Neem dan contact op met de gemeente van uw woonplaats. Melden wij u aan bij de gemeente? Dan doen wij dit ook bij de gemeente van uw woonplaats.