De hoge energieprijzen & maatregelen

De energieprijzen zijn nog altijd hoog en het is onzeker wat de toekomst ons biedt. En dat betekent onrust in de energiemarkt en mogelijk bij u als consument of ondernemer. Met de informatie op deze pagina proberen wij uw vragen te beantwoorden en een stukje zekerheid meegeven.

 

Op deze pagina leest u:

 • Over de overheidsmaatregelen
 • Wat betekenen de hoge prijzen voor u?
 • Wat kunt u zelf doen?
 • De oorzaken van de hoge prijzen

 

Over de overheidsmaatregelen

(Update: 20-09-2023 – 12:00)

Het Noodfonds in 2024

Het Noodfonds wordt verlengd in 2024. Dit is belangrijk voor mensen die steun nodig hebben om de energierekening te betalen. Het Noodfonds betaalt het deel van de factuur dat boven het normbedrag uitkomt. Klanten kunnen een aanvraag doen voor het Noodfonds als zij niet geholpen zijn met een betalingsregeling of uitstel.

Meer over het noodfonds

 

Btw op energie terug naar 21%

Per 1 januari 2023 is de btw op energie teruggedraaid van 9% naar het normale btw-percentage van 21%. De tarieven in de aanbiedingen zijn berekend op basis van 21% btw.

 

Het prijsplafond | Let op, deze regeling is per 1 januari 2024 te komen vervallen

Vanaf 1 januari 2023 tot en met 31 december 2023 geldt een prijsplafond voor energie, om Nederlanders te compenseren voor de hoge energieprijzen van het moment. De meeste Nederlandse huishoudens zullen hierdoor minder betalen voor hun energie.

Het prijsplafond geldt alleen voor kleinverbruikers met een leveringsadres waar gewoond of gewerkt wordt (verblijfsfunctie). Zij betalen een maximumtarief voor het basisverbruik. Het verbruik dat hierboven valt, wordt afgerekend op de eigen tarieven in het energiecontract. Het basisverbruik wordt gebaseerd op het gemiddelde verbruik van een Nederlands huishouden: 2.900 kWh stroom en 1.200 m³ gas per jaar. Tot het basisverbruik geldt een maximumtarief van € 0,40 per kWh elektriciteit en € 1,45 per m3 gas (inclusief overheidsheffingen en btw).

Voor het basisverbruik geldt een variabel maximum per dag. Zo kan er een goede afrekening worden gemaakt op uw jaarnota. Klik op onderstaande knop op hier meer over te lezen.

 

Meer over variabel maximum per dag

 

Op deze pagina van de Rijksoverheid staat meer informatie over het prijsplafond, toegelicht met rekenvoorbeelden.
Bent u niet tevreden over de wijze waarop Innova Energie uw klacht wat betreft het prijsplafond heeft afgehandeld, dan kunt u een externe onafhankelijke geschillencommissie inschakelen.

 

Wat merk ik hiervan als klant van Innova Energie?

Indien u in aanmerking komt voor het prijsplafond, de tarieven in uw contract hoger zijn dan de maximumtarieven van het prijsplafond, gaat u minder betalen voor uw energie. De korting wordt automatisch toegepast, daar hoeft u niks voor te doen.

Als klant van Innova Energie is uw termijnbedrag op 23 december 2022 aangepast. Is deze hoger dan verwacht? Dan heeft dat in veruit de meeste gevallen te maken met de verhoging van de btw op energie (van 9% naar 21%), en verhoging in energiebelastingen, zoals opgelegd door de overheid. Klik hier voor meer info over deze termijnbedrag-berekeningen.

Bij de jaar- of eindnota zal over de betreffende periode de verrekening plaatsvinden tegen de tarieven in uw energiecontract gecorrigeerd voor de prijsplafondregeling. Klik op onderstaande knop voor meer informatie hierover.

 

Meer uitleg over de prijsplafond korting

 

Veelgestelde vragen over het prijsplafond:

Prijsplafond

Moet ik mij aanmelden voor het prijsplafond?

Let op, per 1 januari 2024 is de prijsplafond-regeling te komen vervallen

Als u in aanmerking komt voor het prijsplafond, dan wordt deze vanaf 1 januari 2023 automatisch voor u ingesteld.

De verwachting is dat de de overheid het plafond in ieder geval instelt voor huishoudens en andere kleinverbruikers (zzp’ers, kleine mkb’ers, verenigingen, enz.)

Als uw energietarief hoger is dan het plafond, betaalt u vanaf 1 januari 2023 maximaal de plafondprijs voor uw energie tot het basisverbruik.

Let op! Dit is tot het basisverbruik. Vanaf januari geldt voor gas een maximumprijs van €1,45 per m3 (tot maximaal 1.200 m3 per jaar) en voor elektriciteit €0,40 per kWh (tot maximaal 2.900 kWh per jaar) geldt.

Wat is het prijsplafond?

Let op, per 1 januari 2024 is de prijsplafond-regeling te komen vervallen

Het prijsplafond is een maximaal tarief wat u betaalt voor energie. Ongeacht wat de energiemarkt op dat moment doet. Dit plafond wordt ingesteld op een basisverbruik. Verbruikt u meer kWh stroom of m3 gas dan dit basisverbruik, dan betaalt u voor dat gedeelte het afgesproken tarief in uw contract.

Vanaf 1 januari 2023 t/m 31 december 2023 geldt voor gas een maximumprijs van €1,45 per m3 (tot maximaal 1.200 m3 per jaar) en voor elektriciteit €0,40 per kWh (tot maximaal 2.900 kWh per jaar).

Lees meer over het prijsplafond op innovaenergie.nl/prijsplafond 

Welk tarief ga ik betalen met het prijsplafond?

Let op, per 1 januari 2024 is de prijsplafond-regeling te komen vervallen

Vanaf 1 januari 2023 geldt voor gas een maximumprijs van €1,45 per m3 (tot maximaal 1.200 m3 per jaar) en voor elektriciteit €0,40 per kWh (tot maximaal 2.900 kWh per jaar).
Zit uw tarief onder het prijsplafond dan gaat u uiteraard niet meer betalen. Zit uw tarief boven het prijsplafond dan betaalt u tot het basisverbruik (1.200m3 en 2.900 kWh) het maximale tarief en daarna het tarief in uw contract.

Vanaf wanneer geldt het prijsplafond?

Let op, per 1 januari 2024 is de prijsplafond-regeling te komen vervallen

Vanaf 1 januari 2023 gaat het prijsplafond in voor huishoudens en andere kleinverbruikers.

 

 

 

 


Wat betekenen de hoge prijzen voor u?

Als afnemer betaalt u kortgezegd bij elke energieleverancier een hoger tarief voor uw stroom, maar met name voor uw gas. Dit valt helaas niet te ontlopen en elke Nederlander en Nederlands bedrijf heeft er last van.

Ik heb een vast contract

Dan verandert er op dit moment niets, totdat uw contract afloopt. Daarna zal u weer opnieuw een contract moeten afsluiten of uw huidige moeten verlengen. Hierbij kunt u kiezen uit een variabel contract of een vast contract en gelden de energietarieven van dat moment. Dit is van te voren niet te voorspellen. Log in Mijn Innova en bekijk onder “Producten” wanneer uw contract afloopt. Wij kunnen u in ieder geval wél verzekeren van energie in deze onrustige tijd.

Ik heb een variabel contract

Dan worden uw tarieven tussentijds aangepast zodat deze meer aansluit op de marktprijs. U ontvangt als klant met een variabel contract per e-mail of brief informatie over wijzigingen. U vindt het nieuwe tariefblad ook hier: innovaenergie.nl/tarieven.

 

Wat kunt u zelf doen?

Er is geen eenduidig antwoord op wat nu het slimst is wat betreft het afsluiten van een vast of variabel contract, en kunnen u hierover helaas geen advies geven. Wat u wel zelf in de hand heeft is het slim omgaan met uw energieverbruik om zo uw energiekosten te verminderen. Besef dat wanneer u nu simpele stappen neemt om uw verbruik thuis te verminderen, u ontzettend veel geld kunt besparen.

Bekijk hoeveel U kunt besparen met onze tips:
Onze beste besparingstips

 

Gratis inzicht in uw financiële situatie met Geldfit

Het gezond houden van uw geldzaken begint met een goed inzicht hierin. Doe gratis en anoniem de test op Geldfit.nl en ontvang persoonlijk advies en extra tips om grip te krijgen op uw energierekening:

Doe de test op Geldfit.nl

 

 

De oorzaken van de hoge prijzen

De hoge energietarieven zijn een gevolg van schaarste aan gas en de onzekerheden op de markt, en dat heeft deze oorzaken:

 • Rusland levert minder gas aan Europa,  onder andere vanwege de politieke beweegredenen. Echter duurt de beperking veel langer dan verwacht.
 • Door een aardig koud voorjaar in 2021 zijn de gasvoorraden vrij leeggeraakt. Door de hogere energieprijzen in de zomer zijn deze vervolgens minder gevuld.
 • Gas wordt liever naar Azië geëxporteerd; er wordt daar een hogere prijs voor aangeboden.
 • Na de coronacrisis trekt de economie weer aan, waardoor de vraag naar energie vanzelf meer stijgt.
 • Door het verminderen van de gaswinning in Groningen is Nederland afhankelijker geworden van andere leveranciers in het buitenland.
 • Kolencentrales en kerncentrales in Europa worden steeds vaker gesloten. Dit betekent meer vraag naar gas om elektriciteit op te wekken.
 • Er wordt minder windenergie opgewekt doordat er minder wind is. Hierdoor stijgt de vraag naar gas automatisch.

Door het tekort, stijgt de vraag naar gas. Omdat stroom en gas een sterk verband met elkaar hebben, groeit naast de gasprijs, ook de stroomprijs mee. En dat betekent een extra hoge marktprijs.

Bron: nos.nl