Meterstanden

Ik heb een verzoek ontvangen om meterstanden door te geven maar heb dit al gedaan. Wat nu?

Het komt wel eens voor dat ons meterstandenverzoek gekruist heeft met het moment dat u de meterstanden heeft doorgegeven. Als u een bevestiging heeft ontvangen van ons kunt u er vanuit gaan dat uw meterstanden is verwerkt. Heeft u (nog) geen bevestiging gehad? Dan moeten wij uw meterstanden nog verwerken.

Heeft u hier toch nog vragen over? Neem dan telefonisch contact met ons op via 070-3016610.

Waarom moet ik meterstanden doorgeven?

Wij hebben uw meterstanden nodig om ervoor te zorgen dat uw energienota’s correct zijn en u niet voor onaangename financiële verrassingen komt te staan. Aan de hand van uw meterstanden kunnen wij de jaarnota opmaken en uw werkelijke verbruik met uw afrekenen. Dit geldt ook voor het opmaken van de eindnota.

Wat gebeurt er als ik de meterstanden niet op tijd doorgeef?

U heeft twee weken de tijd om uw meterstanden aan ons door te geven. Lukt dit niet, dan schatten wij uw meterstanden op basis van uw historisch jaarverbruik. Blijkt achteraf dat het geschatte verbruik veel afwijkt van uw werkelijke verbruik, dan corrigeren wij dit op uw (volgende) jaar- of eindnota.

Hoe moet ik meterstanden doorgeven?

Wanneer u een meterkaart van ons heeft ontvangen kunt u via ons meterstandenportaal uw meterstanden eenvoudig aan ons doorgeven.

Lukt dit niet? Geef dan uw meterstanden per e-mail aan ons door via klantenservice@innovaenergie.nl.

Wanneer moet ik meterstanden doorgeven?

Wij vragen uw meterstanden op als u net klant bij ons bent geworden, bij een verhuizing en voor de jaarnota. Als u verhuist hebben wij zowel de meterstanden van het oude en het nieuwe adres nodig. Heeft u een slimme meter? Dan hoeft u niets aan ons door te geven, tenzij uw meter administratief uit staat of er een storing is. In dat geval vragen wij de meterstanden alsnog bij u op.