Termijnnota uitleg

Een termijnnota is een nota waarmee u uw afgesproken termijnbedrag per maand betaald. Dit bedrag is gebaseerd op het standaard jaarverbruik en kan jaarlijks worden aangepast als het verbruik verandert. Op deze nota zie je het bedrag wat elke maand wordt afgeschreven, voor welke producten dit geldt en wat de vervaldatum is.

De bedragen welke zijn betaald met de termijnnota worden verrekend met de jaar- of eindnota.

In enkele gevallen wordt niet het termijnbedrag, maar het daadwerkelijke verbruik van de afgelopen maand in rekening gebracht.

 

Hoe ontvangt u uw termijnnota?

Uw termijnnota wordt iedere maand beschikbaar gemaakt via Mijn Innova. Indien u geen gebruik maakt van automatische incasso of het vinkje in Mijn Innova, onder ‘facturen’ aan zet, ontvangt u bericht wanneer uw nota klaar staat per e-mail:

Hoe wordt uw termijnnota opgebouwd?

In uw termijnnota wordt uw termijnbedrag voor stroom en gas bij elkaar opgeteld (indien u beide producten afneemt), waarna het btw-tarief erover wordt berekend. Dit bedrag wordt afgeschreven van uw bankrekening.

Het termijnbedrag wordt berekend aan de hand van een schatting van hoeveel stroom en gas u voor het komende jaar nodig hebt en hoeveel dit gemiddeld kost per maand. Het bedrag is opgebouwd uit meerdere kostencomponenten: kosten voor uw energie (leveringskosten), de netbeheerkosten (vandaar dat uw netbeheerder op uw termijnnota is vermeld), en overheidsheffingen. Deze opbouw vindt u niet terug op uw termijnnota, maar wel op uw jaarnota.

 

Wat staat er in grote lijnen in uw termijnnota?


Klant- en factuurgegevens

 

1:  Nota adres:

Dit is altijd het correspondentieadres en kan dus afwijken van het leveringsadres.

2: Specificatie termijnnota:

Klantnummer: Dit is uw persoonlijke nummer. Hiermee kunt u inloggen op Mijn Innova.

Factuurnummer: Het identieke nummer dat aan deze specifieke termijnnota verbonden is.

Factuurdatum: De uiterste datum dat u de termijnnota tot uw beschikking heeft. Vaak is de nota al een aantal dagen eerder dan deze factuurdatum beschikbaar.

Vervaldatum: Uiterlijk op deze dag moet de nota betaald zijn. Dit gaat natuurlijk automatisch als u voor automatische incasso heeft gekozen.

Termijn: Dit is het termijn waar de nota voor bedoeld is.

3: Leveringsadres:

Het adres/de adressen waar de energie geleverd wordt. Dit kan dus afwijken van het correspondentieadres en meerdere leveringsadressen bevatten

Omschrijving: hier treft u de producten die Innova Energie levert op het leveringsadres waarop de nota betrekking heeft.

Bedrag (excl. btw): de bedragen voor de aansluitingen exclusief de btw per product.

Totaal (incl. btw): Dit is het uiteindelijke termijnbedrag voor uw stroom en/of gas inclusief btw, zoals deze van uw bankrekening wordt afgeschreven.


 

Zie ook

Jaarnota-uitleg

Eindnota-uitleg

Mijn Innova – om uw nota’s in te zien

 

 

 

Andere vragen over de termijnnota? Bekijk deze veelgestelde vragen:

 

Factuuruitleg

Schuldhulpverlenging

Lukt het u niet meer om de openstaande bedragen tijdig te voldoen? Dan kunt u alsnog voorkomen dat wij de energielevering stoppen. Klik hier voor alle informatie over schuldhulpverlenging.

Waarom heb ik mijn maandelijkse factuur niet ontvangen?

Wij versturen vanaf mei 2020 geen facturen meer naar klanten die voor automatische incasso hebben gekozen. Uw facturen zijn altijd terug te vinden op uw Mijn Innova. Wilt u elke maand alsnog een melding ontvangen dat uw factuur klaarstaat in uw Mijn Innova? Vink deze optie aan in uw Mijn Innova.

Wanneer ontvang ik mijn cashback?

De cashback is niet meegenomen op de jaarnota. Als de cashback actie op u van toepassing is, dan ontvangt u hier een aparte nota voor. Deze ontvangt u wanneer het eerste jaar van uw contract is verstreken.

Hoe hoog is mijn cashback?

De hoogte van uw cashback hangt af van het type contract dat u heeft. Het bedrag van uw cashback vindt u dan ook terug in de bevestigingsbrief van uw contract.

Bij een contract voor 1 jaar wordt de cashback aan het eind van het contractjaar in één keer aan u uitbetaald. Bij een contract voor 3 jaar zal het bedrag in 3 delen aan het eind van elk contractjaar aan uw worden uitbetaald.

Waarom moet ik mijn cashback terugbetalen?

Als u uw contract bij ons vroegtijdig beëindigd, vervalt uw recht op de cashback volledig. De door ons reeds uitbetaalde cashback dient dan door u te worden terugbetaald.

 

Wanneer moet ik bijbetalen?

Het kan voorkomen dus u moet bijbetalen naar aanleiding van uw jaar- of eindnota. Dat betekent dat uw termijnbedrag niet dekkend was voor uw verbruik. Dat kan de volgende oorzaken hebben:

• Uw stroom- en/of gasverbruik ligt hoger dan verwacht of ingeschat;

• Het termijnbedrag is verlaagd terwijl uw verbruik niet omlaag is gegaan;

• U heeft minder elektriciteit teruggeleverd dan verwacht of ingeschat;

• De meterstanden die u aan ons heeft doorgegeven niet kloppen;

• Wij geen meterstanden van u hebben ontvangen en daarom de standen hebben moeten schatten op basis van uw historisch jaarverbruik.

Waarom is mijn termijnbedrag aangepast?

Vanaf het moment dat wij de levering zijn gestart, ontvangt u na elke 12 maanden een jaarnota. Naar aanleiding van het verbruik op uw jaarnota berekenen we automatisch een nieuwe passend termijnbedrag.

U kunt uw jaarnota’s inzien via Mijn Innova.

Betalingsregeling

Als u krap bij kas zit, proberen wij er graag samen met u uit te komen. Wij treffen betalingsregelingen voor jaar- en eindafrekeningen of eventuele correcties hiervan. Neem hiervoor contact op met onze klantenservice.

Voor termijnnota’s kunt u geen betalingsregeling treffen. Dit bedrag komt immers iedere maand terug en het treffen van een regeling voor één nota is hierin geen oplossing. Wanneer u een termijnnota niet op tijd kunt betalen horen wij dit graag van u zodat wij eventueel de vervaldatum van de nota kunnen verzetten.