Jaarnota uitleg

Elk jaar ontvangt u een jaarnota waarmee de jaarverrekening plaatsvindt. Al uw 12 betaalde termijnbedragen van het afgelopen jaar worden bij elkaar opgeteld, en vergeleken met de daadwerkelijke energiekosten die u voor uw energieverbruik op uw adres zou moeten betalen. Het verschil betaalt u bij óf krijgt u terug. Cashbacks worden niet meegenomen op deze nota; die ontvangt u apart op de cashbacknota.

Daarnaast ontvangt u op de jaarnota ook een nieuw termijnbedrag voor het komende jaar. Deze is berekend op basis van uw energieverbruik, maar ook de eventuele nieuwe overheidsbelastingen en tarieven. Zo zorgen we ervoor dat uw volgende jaarnota niet te ver uit balans raakt.

Uw verbruik kunt u ook zelf in de gaten houden via Mijn Innova.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw jaarnota

Uw jaarnota ontvangt u binnen 6 weken ná elke 365 dagen van energielevering. Dit valt dan ook vaak samen met het einde van 1-jarige contracten, maar dit hoeft niet altijd (bijvoorbeeld in het geval u een contract met variabele tarieven heeft).

De jaarnota wordt beschikbaar gemaakt op Mijn Innova onder ‘Nota’s en Facturen’. Hiervan wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Wat staat er in grote lijnen in uw jaarnota?

De nota bestaat uit maximaal 4 pagina’s:

A – De verrekening & nieuw termijnbedrag
B – Stroometiket & contractgegevens
C – Specificatie Elektriciteit
D – Specificatie Gas


 

Pagina A – De verrekening & nieuw termijnbedrag

(1) Te ontvangen of te betalen bedrag
Dit is het uiteindelijk bedrag wat u op uw rekening gestort krijgt, of wat u moet bijbetalen (uw termijnbedrag is dan niet dekkend geweest). In het eerste geval wordt het bedrag vanzelf op uw rekening gestort, dit kan enkele weken duren. Indien u moet bijbetalen, wordt dit A. vanzelf van uw rekening gehaald indien u gekozen heeft voor automatisch incasso, of B. dient u dit bedrag zelf over te maken. Dit kunt u gemakkelijk doen via de iDEAL-link in de e-mail die u van ons heeft gekregen.

Moet u (veel) bijbetalen? Een betalingsregeling is eventueel mogelijk. Vul hiervoor het contactformulier in.

(2) Btw specificatie
In deze rij vindt u hoe de btw per onderdeel is opgebouwd. Indien gedurende het afgelopen jaar verschillende btw-percentages golden, ziet u dat hier per tijdsperiode terug. Zo is/was de btw in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 verlaagd naar 9%.

(3) Nieuw termijnbedrag
Dit is uw nieuwe termijnbedrag voor het komende jaar. Deze is berekend op basis van uw energieverbruik, maar ook de eventuele nieuwe overheidsbelastingen en tarieven. Zo zorgen we ervoor dat uw volgende jaarnota niet te ver uit balans raakt.

 


Pagina B – Stroometiket & contractgegevens

Stroometiket

Het stroometiket geeft u informatie over welke stroom wij u leveren. U leest er meer over op de stroometiket-pagina.

Contractgegevens

(1) + (2) Contractgegevens
Hier vindt u een beknopt overzicht van de producten die u bij ons afneemt met de bijbehorende contractgegevens, zoals de einddatum van uw contract.

 


Pagina C – Stroom specificatie

(1) Aansluitwaarde
De capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel ampère (elektriciteit) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.

(2) Vermenigvuldigingsfactor
Om aan de hand van de tellerstanden uw daadwerkelijk verbruik te kunnen vaststellen, is er een correctie nodig. Dit gebeurt door middel van een correctiefactor waarmee uw tellerstand wordt vermenigvuldigd. Welke correctiefactor gebruikt wordt ligt geheel aan uw situatie.

(3) Factuurdatum
De datum waarop u de nota tot uw beschikking heeft.

(4) Meterstanden
De stand van uw meter wordt op verschillende momenten vastgelegd. Vaak op deze 3 momenten: het begin van het leveringsjaar, het eind van het leveringsjaar, en 1 januari (vanwege de nieuwe overheidsbelastingen). Soms is er nog een moment nodig. Op basis van deze meterstanden maken wij uw nota op.

(5) Teruglevering
Hier vindt u hoeveel u teruglevert aan het energienetwerk. Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding voor elke teruggeleverde kWh (na saldering = de aftreksom). De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.

(6) Bron
De wijze waarop wij uw meterstanden hebben ontvangen

(7) Verbruiksperioden
Hier vindt u welke leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten (deze veranderen vaak per 1 januari) voor u van toepassing zijn in de aangeduide periode.

(8) Termijnbedragen per maand
Dit overzicht laat alle termijnbedragen die u voor de afgelopen 12 maanden betaald heeft voor uw stroom en de bijhorende facturatiekosten indien u handmatig heeft betaald.

 


Pagina D – Gas specificatie

(1) Aansluitwaarde
De capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel of m3 (gas) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.

(2) Correctiefactor
Het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid gas te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het gasnet is uitgewisseld:

a. Calorische waarde: de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) gas. Uw netbeheerder stelt de calorische waarde van het geleverde gas maandelijks vast.
b. Temperatuur in uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Als uw gasmeter niet corrigeert voor de temperatuur van de geleverde gas corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.
c. Hoogteligging van uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.

(3) Factuurdatum
De datum waarop u de nota tot uw beschikking heeft.

(4) Meterstanden
De stand van uw meter wordt op verschillende momenten vastgelegd. Vaak op deze 3 momenten: het begin van het leveringsjaar, het eind van het leveringsjaar, en 1 januari (vanwege de nieuwe overheidsbelastingen). Soms is er nog een moment nodig. Op basis van deze meterstanden maken wij uw nota op.

(5) Bron
De wijze waarop wij uw meterstanden hebben ontvangen.

(6) Verbruiksperioden
Hier vindt u welke leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten (deze veranderen vaak per 1 januari) voor u van toepassing zijn in de aangeduide periode.

(7) Termijnbedragen per maand
Dit overzicht laat alle termijnbedragen die u voor de afgelopen 12 maanden betaald heeft voor uw gas en de bijhorende facturatiekosten indien u handmatig heeft betaald.

 


 

Zie ook

Eindnota-uitleg

Termijnnota-uitleg

Mijn Innova – om uw nota’s in te zien