Jaarnota uitleg

Elk jaar ontvangt u een jaarnota waarmee de jaarverrekening plaatsvindt. Al uw betaalde termijnbedragen van het afgelopen jaar worden bij elkaar opgeteld, en vergeleken met de daadwerkelijke energiekosten die u voor uw energieverbruik op uw adres zou moeten betalen. Het verschil betaalt u bij óf krijgt u terug.

Daarnaast ontvangt u op de jaarnota ook een nieuw termijnbedrag voor het komende jaar. Zo zorgen we ervoor dat uw volgende jaarnota niet te ver uit balans raakt.

Uw verbruik kunt u ook zelf in de gaten houden via Mijn Innova als u een slimme meter heeft.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw jaarnota

Uw jaarnota ontvangt u binnen 6 weken ná elke 365 dagen van energielevering. Dit valt dan ook vaak samen met het einde van 1-jarige contracten, maar dit hoeft niet altijd (bijvoorbeeld in het geval u een contract met variabele tarieven heeft).

De jaarnota wordt beschikbaar gemaakt op Mijn Innova onder ‘Facturen’. Hiervan wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Wat staat er in grote lijnen in uw jaarnota?

A – Totaal overzicht & nieuw termijnbedrag
B – Meterstanden
C – Specificatie Elektriciteit
D – Specificatie Gas
E – In rekening gebrachte termijnbedragen
F – Stroometiket 

 


 

Pagina A – Totaal overzicht & nieuw termijnbedrag

1: Naam + correspondentieadres

2: Leveringsadres

3: Dit betreft het totale bedrag wat u terugkrijgt of moet voldoen. Een minbedrag betreft een teruggave. Een plusbedrag betreft een naheffing. Moet u (veel) bijbetalen? Een betalingsregeling is eventueel mogelijk. Vul hiervoor het contactformulier in

4: Hier wordt de btw benoemd en eventueel gesplitst (in de periode 01-07-2022 tot en met 31-12-2022 was de btw tijdelijk 9% i.p.v. 21%)

5: Hier wordt het nieuwe termijnbedrag voor het komende jaar gecommuniceerd. Zo zorgen we ervoor dat uw volgende jaarnota niet te ver uit balans raakt

 

 


Pagina B – Meterstanden

1: Beginstand per periode met daarachter de herkomst van de meterstand

2: Eindstand per periode met daarachter de herkomst van de meterstand

3: Factor op het verbruik als uw beginstand van eindstand aftrekt

4: Het verbruik wat uitkomt als je beginstand van eindstand aftrekt. Dus het verbruik per periode

5: Herkomst legenda van de meterstanden

 


Pagina C – Specificatie Elektriciteit

1: Gegevens van de aansluiting zoals het meternummer, de regionale netbeheerder en de aansluitwaarde (capaciteit van de meter)

2: Levering verbruik totaal

3: Teruglevering totaal. Hier vindt u hoeveel u teruglevert aan het energienetwerk. Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding voor elke teruggeleverde kWh (na saldering = de aftreksom). De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.

4: Herkomst legenda van de meterstanden

5: Dit rijtje hieronder betreft alle bedragen inclusief btw

6: Het bedrag hierachter betreft het bedrag inclusief btw.

 


Pagina D – Specificatie Gas

1: De capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel of m3 (gas) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.

2: Een deel van de leveringsperiode van de betreffende nota

3: Teruglevering totaal. Hier vindt u hoeveel u teruglevert aan het energienetwerk. Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding voor elke teruggeleverde kWh (na saldering = de aftreksom). De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.

4: Factor op het verbruik als uw beginstand van eindstand aftrekt

5: Correctiefactor
Het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid gas te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het gasnet is uitgewisseld:

a. Calorische waarde: de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) gas. Uw netbeheerder stelt de calorische waarde van het geleverde gas maandelijks vast.
b. Temperatuur in uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Als uw gasmeter niet corrigeert voor de temperatuur van de geleverde gas corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.
c. Hoogteligging van uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.

 


Pagina E – In rekening gebrachte termijnbedragen


Na de specificatie pagina’s vindt u de in rekening gebrachte termijnbedragen van de aangegeven jaarnota periode.


Pagina F – Stroometiket

 

1: Het product Europese Groene Stroom is opgewekt uit Europese wind en Europese zon. In de toekomst kan deze samenstelling veranderen, afhankelijk van de beschikbare duurzame bronnen en de kosten.

2: Het product Nederlandse Groene Stroom is opgewekt uit Nederlandse wind en Nederlandse zon. Dit product is goedgekeurd door HIER (www.hier.nu/groene-stroom-checker).

3: Onder Totale Innova Energie ziet u de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Innova Energie aan alle klanten heeft geleverd.

 


 

Zie ook

Termijnnota-uitleg

Mijn Innova – om uw nota’s in te zien