Eindnota uitleg

Als de energielevering van één of meerdere producten bij uw adres wordt gestopt, ontvangt u een eindnota. Hiermee vindt de verrekening plaats van uw betaalde termijnbedragen met de daadwerkelijk kosten van uw energieverbruik. Het verschil betaalt u bij óf krijgt u terug.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw eindnota

U ontvangt een eindnota in de volgende situaties:

  • Wanneer u verhuist en uw energiecontract meeneemt
  • Wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier
  • Wanneer uw energiecontract (voor één of meerdere producten) om een andere reden wordt beëindigd

Wij maken alleen een eindberekening voor het product dat u niet langer bij ons afneemt.

Uw eindnota wordt binnen 6 weken nadat wij uw meterstanden hebben ontvangen beschikbaar gemaakt op Mijn Innova onder ‘Facturen’.

 

Wat staat er in grote lijnen in uw eindnota?

A – Totaal overzicht
B – Meterstanden
C – Specificatie Elektriciteit
D – Specificatie Gas
E – In rekening gebrachte termijnbedragen
F – Stroometiket 


 

Pagina A – Totaal overzicht

1: Naam + correspondentieadres

2: Leveringsadres

3: Dit betreft het totale bedrag wat u terugkrijgt of moet voldoen. Een minbedrag betreft een teruggave. Een plusbedrag betreft een naheffing. Moet u (veel) bijbetalen? Een betalingsregeling is eventueel mogelijk. Vul hiervoor het contactformulier in

4: Hier wordt de btw benoemd en eventueel gesplitst (in de periode 01-07-2022 tot en met 31-12-2022 was de btw tijdelijk 9% i.p.v. 21%)

 


Pagina B – Meterstanden

1: Beginstand per periode met daarachter de herkomst van de meterstand

2: Eindstand per periode met daarachter de herkomst van de meterstand

3: Factor op het verbruik als uw beginstand van eindstand aftrekt

4: Het verbruik wat uitkomt als je beginstand van eindstand aftrekt. Dus het verbruik per periode

5: Herkomst legenda van de meterstanden

 


Pagina C – Stroom specificatie

1: Gegevens van de aansluiting zoals het meternummer, de regionale netbeheerder en de aansluitwaarde (capaciteit van de meter)

2: Levering verbruik totaal

3: Teruglevering totaal. Hier vindt u hoeveel u teruglevert aan het energienetwerk. Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding voor elke teruggeleverde kWh (na saldering = de aftreksom). De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.

4: Herkomst legenda van de meterstanden

5: Dit rijtje hieronder betreft alle bedragen inclusief btw

6: Het bedrag hierachter betreft het bedrag inclusief btw.

 


Pagina D – Gas specificatie

1: De capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel of m3 (gas) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.

2: Een deel van de leveringsperiode van de betreffende nota

3: Teruglevering totaal. Hier vindt u hoeveel u teruglevert aan het energienetwerk. Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding voor elke teruggeleverde kWh (na saldering = de aftreksom). De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.

4: Factor op het verbruik als uw beginstand van eindstand aftrekt

5: Correctiefactor
Het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid gas te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het gasnet is uitgewisseld:

a. Calorische waarde: de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) gas. Uw netbeheerder stelt de calorische waarde van het geleverde gas maandelijks vast.
b. Temperatuur in uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Als uw gasmeter niet corrigeert voor de temperatuur van de geleverde gas corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.
c. Hoogteligging van uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.

 


Pagina E – In rekening gebrachte termijnbedragen

Na de specificatie pagina’s vindt u de in rekening gebrachte termijnbedragen van de aangegeven eindnota periode.


Pagina F – Stroometiket

 

1: Het product Europese Groene Stroom is opgewekt uit Europese wind en Europese zon. In de toekomst kan deze samenstelling veranderen, afhankelijk van de beschikbare duurzame bronnen en de kosten.

2: Het product Nederlandse Groene Stroom is opgewekt uit Nederlandse wind en Nederlandse zon. Dit product is goedgekeurd door HIER (www.hier.nu/groene-stroom-checker).

3: Onder Totale Innova Energie ziet u de gemiddelde samenstelling van de elektriciteit die Innova Energie aan alle klanten heeft geleverd.

 


Pagina G – Specificatie btw

 


Zie ook

Jaarnota-uitleg

Termijnnota-uitleg

Mijn Innova – om uw nota’s in te zien