Eindnota uitleg

Als de energielevering van één of meerdere producten bij uw adres wordt gestopt, ontvangt u een eindnota. Hiermee vindt de verrekening plaats van uw betaalde termijnbedragen met de daadwerkelijk kosten van uw energieverbruik. Het verschil betaalt u bij óf krijgt u terug. Cashbacks worden niet meegenomen op deze nota; die ontvangt u apart op de cashbacknota.

 

Hoe en wanneer ontvangt u uw eindnota

U ontvangt een eindnota in de volgende situaties:

  • Wanneer u verhuist en uw energiecontract meeneemt
  • Wanneer u overstapt naar een andere energieleverancier
  • Wanneer uw energiecontract (voor één of meerdere producten) om een andere reden wordt beëindigd

Wij maken alleen een eindberekening voor het product dat u niet langer bij ons afneemt.

Uw eindnota wordt binnen 6 weken nadat wij uw meterstanden hebben ontvangen beschikbaar gemaakt op Mijn Innova onder ‘Nota’s en Facturen’. Hiervan wordt u per e-mail op de hoogte gesteld.

 

Wat staat er in grote lijnen in uw eindnota?

Uw eindnota bestaat uit maximaal 4 pagina’s:

A – De verrekening
B – Stroometiket & contractgegevens
C – Specificatie Elektriciteit
D – Specificatie Gas


 

Pagina A – De verrekening

(1) Te ontvangen of te betalen bedrag
Dit is het uiteindelijk bedrag wat u op uw rekening gestort krijgt, of wat u moet bijbetalen (uw termijnbedrag is dan niet dekkend geweest). In het eerste geval wordt het bedrag vanzelf op uw rekening gestort, dit kan enkele weken duren. Indien u moet bijbetalen, wordt dit A. vanzelf van uw rekening gehaald indien u gekozen heeft voor automatisch incasso, of B. dient u dit bedrag zelf handmatig over te maken. Dit kunt u gemakkelijk doen via de iDEAL-link in de e-mail die u van ons heeft gekregen.

Moet u (veel) bijbetalen? Een betalingsregeling is eventueel mogelijk. Vul hiervoor het contactformulier in.

(2) Btw specificatie
In deze rij vindt u hoe de btw per onderdeel is opgebouwd. Indien gedurende het afgelopen jaar verschillende btw-percentages golden, ziet u dat hier per tijdsperiode terug. Zo is/was de btw in de periode van 1 juli tot en met 31 december 2022 verlaagd naar 9%.

 


Pagina B – Stroometiket & contractgegevens

Stroometiket

Het stroometiket geeft u informatie over welke stroom wij u leveren. U leest er meer over op de stroometiket-pagina.

Contractgegevens

(1) + (2) + (3) Contractgegevens
Hier vindt u een beknopt overzicht van de producten die u bij ons afneemt met de bijbehorende contractgegevens, zoals de einddatum van uw contract en de vaste leveringskoten per jaar.

 


Pagina C – Stroom specificatie

(1) Aansluitwaarde
De capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel ampère (elektriciteit) of m3 (gas) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.

(2) Vermenigvuldigingsfactor
Het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid elektriciteit te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het elektriciteitsnet is uitgewisseld.

(3) Factuurdatum
De datum waarop u de nota tot uw beschikking heeft.

(4) Meterstanden
De tellerstanden van uw meter op (meestal) 3 momenten: het begin van het leveringsjaar (na uw vorige jaarnota), de einddatum, en 1 januari (vanwege de nieuwe overheidsbelastingen). Soms is er nog een moment nodig. Op basis van deze meterstanden maken wij uw nota op.

(5) Teruglevering
Hier vindt u hoeveel u teruglevert aan het energienetwerk. Als u op jaarbasis meer energie teruglevert dan verbruikt, ontvangt u een terugleververgoeding voor elke teruggeleverde kWh (na saldering = de aftreksom). De terugleververgoeding is exclusief overheidsheffingen en inclusief btw.

(6) Bron
De wijze waarop wij uw meterstanden hebben ontvangen

(7) Verbruiksperioden
Hier vindt u welke leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten (deze veranderen vaak per 1 januari) voor u van toepassing zijn in de aangeduide periode.

(8) Termijnbedragen per maand
Dit overzicht laat alle afgelopen termijnbedragen betaald heeft voor uw stroom en de bijhorende facturatiekosten indien u handmatig heeft betaald.

 


Pagina D – Gas specificatie

(1) Aansluitwaarde
De capaciteit van uw aansluiting. Deze geeft aan hoeveel ampère (elektriciteit) of m3 (gas) uw aansluiting per uur maximaal doorlaat.

(2) Correctiefactor
Het samenstel van alle correctiefactoren die nodig zijn om op basis van de tellerstanden de daadwerkelijke hoeveelheid gas te kunnen vaststellen die tussen het leveringsadres en het gasnet is uitgewisseld:

a. Calorische waarde: de hoeveelheid energie in een kubieke meter (m3) gas. Uw netbeheerder stelt de calorische waarde van het geleverde gas maandelijks vast.
b. Temperatuur in uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Als uw gasmeter niet corrigeert voor de temperatuur van de geleverde gas corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.
c. Hoogteligging van uw gasmeter: deze bepaalt voor een deel het volume van het geleverde gas. Afhankelijk van de hoogte boven NAP corrigeren wij het gemeten gasverbruik met een standaardfactor.

(3) Factuurdatum
De datum waarop u de nota tot uw beschikking heeft.

(4) Meterstanden
De tellerstanden van uw meter op (meestal) 3 momenten: het begin van het leveringsjaar (na uw vorige jaarnota), de einddatum, en 1 januari (vanwege de nieuwe overheidsbelastingen). Soms is er nog een moment nodig. Op basis van deze meterstanden maken wij uw nota op.

(5) Bron
De wijze waarop wij uw meterstanden hebben ontvangen.

(6) Verbruiksperioden
Hier vindt u welke leveringskosten, overheidsheffingen en netbeheerkosten (deze veranderen vaak per 1 januari) voor u van toepassing zijn in de aangeduide periode.

(7) Termijnbedragen per maand
Dit overzicht laat alle afgelopen termijnbedragen betaald heeft voor uw stroom en de bijhorende facturatiekosten indien u handmatig heeft betaald.

 


 

Zie ook

Jaarnota-uitleg

Termijnnota-uitleg

Mijn Innova – om uw nota’s in te zien