DuurzaamOndernemen

BOSA subsidie: regeling sportverenigingen DUS-I

Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties

Vanaf 2 januari 2019 is het voor sportverenigingen, -stichtingen, en accommodaties mogelijk om in aanmerking te komen voor de BOSA subsidie. Middels deze subsidieregeling kan een deel van de kosten voor de bouw en onderhoud van sportaccommodaties worden vergoed. Ook de aanschaf en onderhoud van sportmaterialen valt hieronder.

Voor de BOSA-regeling, ookwel stimulering Bouw en Onderhoud van SportAccommodaties, is voor 2021 € 79 miljoen beschikbaar gesteld. De DUS-I, Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, onderdeel van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kan deze subsidie toekennen.

 

Bosa subsidie: Wanneer komt u in aanmerking?

De DUS-I subsidieert met de BOSA-regeling 20% van de kosten voor de bouw en het onderhoud van uw sportaccommodatie. Dit is inclusief btw. Een subsidieaanvraag moet minimaal € 5.000 zijn en is alleen te verkrijgen bij een (bouw)project van maximaal 3 jaar in totaal. Daarnaast is er een drempel welke bepaald of de subsidie vooraf of achteraf kan worden aangevraagd. Is het te verkrijgen subsidiebedrag onder de € 25.000? Dan kan de subsidie pas worden aangevraagd nadat het project is gerealiseerd. Is het subsidiebedrag boven de € 25.000? Dan kan de subsidie worden aangevraagd voordat u met het project bent gestart.

Opgesomd moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • De kosten van het project zijn minimaal €5000,-, met een projectduur van max. 3 jaar
 • Uw organisatie is een amateursportorganisatie
 • U heeft geen winstoogmerk
 • U bent geen publiekrechtelijk rechtspersoon
 • U moet beschikken over een SBI-code waaruit blijkt dat de activiteiten van de club betrekking hebben op amateursport.

 

Stand BOSA-subsidieaanvragen per 1 januari 2021

In 2021 is er € 79 miljoen beschikbaar gesteld, hiervan is:

 • € 25,2 miljoen
  aan BOSA aanvragingen in behandeling
 • € 8,2 miljoen
  aan BOSA subsidies verleend

 

Aanvullende BOSA-subsidie voor energiezuinige investeringen

Bij de bouw of verbouwing van uw sportaccommodatie is investeren in energiebesparende maatregelen uiteraard een goed initiatief. Naast het energiebesparende voordeel kunt u hiervoor ook nog eens een aanvullende subsidie krijgen van maximaal 10% van de kosten. Dit is bovenop het voordeel van de BOSA regeling. De aanvullende subsidie van de DUS-I geldt voor energiezuinige investeringen zoals LED verlichting installaties, warmtepompen, HR-glas of isolatie van wanden, vloeren en daken van bestaande sportaccommodaties.

De subsidie is ook van toepassing op de aanschaf van zonnepanelen. Met de aanvullende subsidie komt u op een aantrekkelijke 30% (maximaal) aan subsidie. Steeds meer sportverenigingen maken hier gebruik van.

 

bosa subside

 

Subsidie voor gemeenten

Gaat u als gemeente investeren in de bouw of het onderhoud van sportaccommodatie? Dan is het mogelijk om via de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport (RSUS-uitkering) subsidie te ontvangen. Dit gaat dus buiten de BOSA-regeling om. Voor de RSUS-uitkering is in 2021 € 182 miljoen beschikbaar gesteld. Gemeenten kunnen 17,5% van het begrote bedrag per kalenderjaar vergoed krijgen voor de investeringen in sportaccommodaties of de exploitatie ervan. Zoals voor de energiekosten die btw-belast zijn.

 

De Bosa subsidie gebruiken voor de plaatsing van zonnepanelen

Duurzame topprestaties

De plaatsing van zonnepanelen voor uw sportaccommodatie kan een grote investering zijn. Gelukkig kunt u ook hiervoor gebruik maken van de bosa subsidie van de DUS-I. Omdat het hier gaat om een duurzame investering, kunt u een extra aanvulling krijgen. Hierdoor is het voor sportorganisaties extra aantrekkelijk te investeren in duurzame energie. Niet alleen zijn de kosten terug te vinden na verloop van tijd, óók draagt u een steentje bij aan de energietransitie en krikt u het imago van uw sportclub op.

➜ Bekijk meer informatie over zonnepanelen voor sportverenigingen en doe de dakscan!

 

BOSA subsidie aanvragen via DUS-I

De Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, kortgezegd de DUS-I, keert de subsidies uit. Bij deze instelling kunt u dus terecht voor uw aanvraag. Dit kan online via een aanvraagformulier. U kunt de aanvraag voorafgaand het project indienen, tot maximaal 12 maanden nadat het project is afgerond. U kunt dit (voor verschillende projecten) meerdere keren per jaar doen!

Voldoet u aan alle criteria om BOSA subsidie te ontvangen? Dan kunt u via dit aanvraagformulier  van de DUS-I uw subsidie aanvraag indienen.

 

Bron: Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen
 

Gerelateerde blogs

Naar blogoverzicht
06
jun

Het coalitieakkoord: gevolgen voor jouw energierekening

Bekijk artikel
21
mei

Waarom CO2-compensatie niet altijd is wat het lijkt

Bekijk artikel